Breaking News

ኮረና ቫይረስ

October, 2021

 • 19 October

  ጣልያን፥ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት: ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂማ

  ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣብ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ትርየስተ ዝተላዕሉ ሰልፈኛታት ንምብታን ፖሊስ ጣልያን:  ዘንብዕ ጋዝን ማይ ቱቦን ከም እተጠቀሙ ተገሊጹ። እቶም ሰልፈኛታት: ኣብታ ሃገር ንዝተኣወጀ ሰራሕተኛታት ናብ ዕዮኦም ክዋፈሩ “ሓምላይ ፓስፖርት” ንኽሕዙ ዝድንግግ ሓድሽ ሕጊ ብምቅዋም እዮም ንጎደናታት ወጺኦም። እቲ ሓምላይ ፓስፖርት እቲ ሰራሕተኛ ተመርሚሩ ኣሉታዊ ውጽኢት ዘምጸአ፥ ቅድሚ ሽዱሽተ …

 • 19 October

  ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ብልቃጥ ክታበት ኮቪድ፡ ዓዲሉ

  ኣብ ዝሓለፋ ዓሰርተ ኣዋርሕ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ብልቃጥ ክታበት ኮቪድ፡ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣብጺሑ ክትብል ፕረዚደንት ኤውሮጳዊ ኮሚሽን፡ ኡርዙላ ቮን ደር ላይን፡ ገሊጻ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዝፈረዩ ብልቃጥ ክታበት ኮቪድ፡ ናብ ኣብ ዝተፈላለያ ኣህጉር ዓለምና ዝርከባ ልዕሊ 150 ዝኾና ሃገራት፡ …

 • 18 October

  ውድብ ጥዕና ዓለም፥ ሞደርና ምቊራጽ ኣድላዪ ኣይነበረን ይብል

  ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO):  ሽወደን: ክትባት ሞደርና ክቋረጽ ምግባራ ዘየድሊ ስጒምቲ እዩ ክብል ነቒፉ። ብዘይካዚ ካልኦት ክኢላታት እውን:  ንተግባር ሽወደን ምንቃፎም ተገሊጹ። ኣብ ጥቅምቲ 6: እቲ ኤጀንሲ ካብ 1991 ንደሓር ንዝተወልዱ ሰባት ክትባት ሞደርና ስፓይክቫክስ ክቋረጽ ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ውሳነ ዝተወስደሉ ምኽንያት እዚ ክትባት ነድሪ ጭዋዳታት ልቢ ስለዘምጽእ እዩ …

 • 18 October

  ኣብ እዋን ዕረፍቲ ቀውዒ ዝግበሩ መገሻታት፡ ብጥንቃቐ ክካየዱ ከምዘለዎም ተነጊሩ

  ቅድሚ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ቀውዒ ዝግበሩ መገሻታት፡ ሰባት፡ ክኽተቡን ጥንቃቐታት ክገብሩን ይግባእ ክብል በዓል መዚ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ምኽርታቱ ለጊሱ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ዕረፍቲ ቀውዒ፡ ናይ መገሻ መደብ ዘለዎም ሽወደናውያን፡ ጥንቃቐታት ከዘውትሩ ይግባእ፡ ምኽንያቱ፡ ኣብ ገለ ሃገራት ኩነታት ቫይረስ ኮሮና ገና ኣብ ምስፍሕፋሕ እዩ ዝርከብ …

 • 15 October

  ከራሻት ሰባት: ዝያዳ ብሕማም ኮቪድ ተጠቃዕቲ እዮም ተባሂሉ

  ዝሓለፈ ዓመት ሕማም ምኽራሽ ዘለዎም ሕሙማት ኮቪድ ኣብ ጽዑቕ ክንክን ይሕከሙ ምንባሮም ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ።   ናይ ሞት ሓደጋ ወይ ዝነውሐ ክንክን ድማ ዝለዓለ ምንባሩ ብሓፈሻ ምኽራሽ ዘለዎም ሰባት ከም ተጠቃዕቲ ኮሮና ተለልዮም ምንባሮም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ። እዚ መጽናዕቲ ኣብዚ እዋን ብ ዩኒቨርሲቲ ዮተቦሪ ተረጋጊጹ’ሎ። ብመሰረት እዚ መጽናዕቲ: …

 • 14 October

  ዴኒማርክ፡ ዶባታ ንኤውሮጳ ክትከፍት እያ

  ሃገረ ዴኒማርክ፡ ንኹሎም ቀይድታት ኮቪድ ብምልዓል፡ ዶባታ ንዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሸንገንን ክፉት ክትገብር ምዃና ገሊጻ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ካብ ዕለት 25 ሕዳር ጀምሮም፡ ኩሎም ዝተኸትቡ፡ ኣቐዲሞም ብሕማም ኮቪድ ተለኺፎም ዝነበሩ ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ ኮቪድ ዘቕረቡ ሰባት፡ ብዘይ መርመራ ክኣትዉ ምዃኖም ባይቶ እታ ሃገር ኣብ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ገሊጹ። ምስ …

 • 13 October

  ጸብጻብ ክታበት ኮቪድ-19

  ቁጽሪ ናይቶም እንተወሓደ ሓደ እብረ ክታበት ኮቪድ ዝተኸትቡ ሰባት፡ 7,197,950 በጺሑ ከምዘሎን፡ እዚ ማለት ድማ፡  84.3% ካብ መላእ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህዝቢ ሽወደን ምዃኑ፡ መዛግብቲ ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ክታበት ገሊጾም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። እቶም 79.1% ዝኾኑ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ማለት፡ 6,752,103 ሰባት፡ ክልተ እብረ ክታበት ዝተኸትቡ እዮም። …

 • 13 October

  102 ሰባት፡ መዓልቱ ዝሓለፈ ብልቃጥ ክታበት ተወጊኦም

  ኣብ ከተማ ኒሾፒን፡ 102 ሰባት፡ ዕድሚኡ 11 መዓልታት ዘሕለፈ ብልቃጥ ክታበት ፋይዘር ከምዝተወግኡ ማዕከን ዜና ተተ ንጸብጻባት P4 Sörmland ብምጥቃስ ገሊጹ። ንዕድመ እቲ መድሃኒት ብዝምልከት፡ ቀጻሊ ዝኾኑ ውሽጣዊ ምቁጽጻር እኳ ክንገብር እንተጸናሕና፡ ኣብዞም ሰባት ግን ቅሩብ ፍሽለት ኣጋጢሙና ክብል ኣብ ምምሕዳር ሶርምላንድ፡ ኣዋሃሃዲ ክታበት ዝኾነ ማግኖስ ዮሃንሰን ገሊጹ። እቶም በዞም መድሃኒት …

 • 11 October

  ሰራሕተኛታት ጥዕናን ትምህርትን፡ ንክኽተቡ ክግደዱ እዮም

  ኣብ ጽላት ጥዕናን ትምህርትን ዝሰርሑ ሰባት፡ ክታበት ኮቪድ-19 ንክኽተቡ ክግደዱ እዮም ክብል በዓል መዚ ጥዕና ኒዊዚላንድ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ሓካይም፡ ተሓጋገዝቲ ሓካይምን ኩሎም ምስ ሕሙማት ርክብ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ጥዕና፡ ክሳብ ዕለት 1 ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ክልተ እብረ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተኸትቡ ክኾኑ ከምዝግባእ እቲ በዓል መዚ ድሕሪ …

 • 11 October

  ልዕሊ 12 ዓመት ቆልዑ፡ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ እዮም

  ካብ ሎሚ ዕለት 11 ጥቅምቲ ጀሚሮም፡ ኩሎም ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ፡ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ክጅምሩ ምዃኖም በዓል መዚ ኣገልግሎት ህዝባው ጥዕና ሽወደን ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። መብዛሕትአን ምምሕዳራት ሽወደን፡ ንመደብ ክታበት እዞም ክሊ ዕድመ ብዝምልከት፡ ኣብ ቤት ትምህርታት ከካይዳ ምዃነን ክሕብራ እንከለዋ፡ ውሑዳት …