Thursday , June 20 2024

ኮረና ቫይረስ

March, 2024

 • 9 March

  ሓድሽ ጸብጻብ፥ ን ጽልዋታት ኮቪድ ኣብ ህጻናት ክምልስ ኣይከኣለን ተባሂሉ

  “ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን” ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ጥዕና ህጻናት ዘስዕቦ ሳዕቤን ብዝምልከት ዘካይዶ መርመራ፡ መልከፍቲ ኮቪድ ንህጻናትን ስድራቤቶምን ብኸመይ ብቐጥታ ከም ዝጸለዎም ዝድህስስ ኣይኮነን ብዝብል ነቐፌታ የጋጥሞ’ሎ። ኣብ ክንዳኡ “ማሕበር ኮቪድ ሽወደን” ኣብቲ ጸብጻቡ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርትን ካልእ እገዳታትን ንህይወት ህጻናት ብኸመይ ከም ዝጸለዎ ኣተኲሩ ከም ዝጸንሐ ይገልጽ። ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያትን ህዝባዊ ጥዕናን ጃኮብ ፎርስሜድ ንኣገልግሎት ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ …

November, 2023

 • 24 November

  ኖርወይ፥ ብ ሓድሽ ጅር ኮቪድ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሕሙማት ን ማእከላት ክታበት ይመልኡወን

  ጸጸኒሖም ዝቕልቀሉ ዘለዉ ጅራት ቫይረስ ኮቪድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኖርወጃውያን ምልካፎም፡ በዚ ድማ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ቀውዒ ህድእ ኢለን ዝነበራ ማእከላት ክታበት ምምልአን ተገሊጹ። ዋላ’ኳ ገለ ሰብመዚ ጥዕና ሕጂ መርመራ ኣድላዪ ከምዘይኮነ ይገልጹ እንተሃለዉ፥ ኣብያተ መድሃኒት ኖርወይ ባዕልኻ እትምርምረሉ ናውቲ ብብዝሒ ከም ዝሸጣ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብ ሰሜን ኖርወይ ሃድሰል ዋና ሓላፊ ሕክምና ዶክተር ኢንገብዮርን ብላይድቪን ትማሊ ረቡዕ ንመንግስታዊ …

 • 21 November

  ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ልዑል መጠን ኮቪድ-19 ይረአ

  ኣብ ፈሳሲ ጎሓፍ ብዝተገብረ መርመራ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሽወደን ልዑል መጠን ኮቪድ-19 ከምዝተረኽበ ን ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሕርሻ ሳይንስ ሽወደን ብምጥቃስ ጋዜጣ ዳገንስ ኒሄተር ሓቢራ። እቲ ወሰኽ ዳርጋ ኣብ መላእ ሃገር ይቕጽል እኳ እንተሎ፡ ዋና ክኢላ ለበዳ ሽወደን ማግኑስ ጊስለን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ሓደጋ ከቢድ ሕማምን ሞትን ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ ሰባት ክጭነቑ የብሎምን ኢሉ’ሎ። “ሕጂ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ናይ …

 • 10 November

  ትካል ጥዕናን ድሕነትን ፊንላንድ ክታበት ደንጉዩ ምጅማሩ ተኣሚኑ

  ዋና ክኢላ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ፊንላንድ (THL) ሚያ ኮንትዮ ፡ ብዛዕባ ምድንጓይ መሐየሊ ክታበት ኮሮና ኣመልኪቱ ዝንቐረበላ ነቐፌታ ምላሽ ሂባ። ንሳ፡ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ፊናልንድ፥ ክታበት ዓባይ ሰዓልን ኮሮና ቫይረስን በበይኑ ክውድበሉ ዘኽእል ጸጋታት የብሉን ኢላ። “ክልተ ዓበይቲ ዙርያታት [ክታበት] ንምክያድ ዘኽእል ጸጋታት የብልናን” ክትብል ብሰሉስ ንYLE ገሊጻ። ገለ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ድሕነት ኣውራጃታት፥ ኣብ መንጎ ጥርዚ እዞም ለበዳታት ናይ ኣዋርሕ …

 • 10 November

  መንግስቲ ኣብ ጒዳይ ክታበት ህጻናት ሓሳቡ ይቕይር

  ወለዲ ንደቆም ጸረ Covid-19 ሕጂ ከኽትቡ ከም ዝኽእሉ ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያትን ህዝባዊ ጥዕናን ጃኮብ ፎርስሜድ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ፡፡ ዓሚ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ን 12-17 ዝዕድሚኦም ህጻናት ክታበት ኮቪድ ኣይድልዮምን እዩ ክብል ውሳነ ኣሕሊፉ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ማለት ህጻናት ዕድሜኦም ብዘየገድስ ፍሉይ ሕክምናዊ ምኽንያታት እንትዘይብሎም ክኽተቡ ይምከሩ ኣይነበሩን። ሕጂ መንግስቲ ካልእ ገምጋም ብምግባር ንህጻናት ክታበት Covid ክወሃብ …

 • 4 November

  ኣብ ሽወደን መልከፍቲ Covid-19 መሊሱ ይውስኽ

  ኣብ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ቁጽሪ መልከፍቲ Covid ብ 50% ወሲኹ፡፡ በዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሆስፒታል ዘድሊ ክንክን እናተዋህቦም ይርከቡ’ለው። በዚ ሃንደበታዊ ወሰኽ ሓያሎ ሆስፒታላትን ምምሕዳራት ከተማን ብርቱዕ ጸቕጢ ተሰሚዕወን ኣሎ፡፡ምምሕዳራት ከተማ ብፍላይ ብሰንኪ ምሕማም ሰራሕተኛታትን ኣብ መዕበዪ ህጻናትን ሆስፒታላትን ዝኽሰት ለበዳን ተወጢረን ኣለዋ። እዚ ይዂንምበር በቲ ሕማም ብኸቢድ ዝጥቅዑ ሰባት ብቚጽሪ ይውሕዱ ምህላዎም፡ እቲ ኩነታት ድማ ምስቲ ኣብ …

May, 2022

 • 25 May

  ልዕሊ 65 ንዝዕድሜኦም ሓሙሻይ ብልቃጥ ክትብት ክወሃብ እዩ።

  ኣብዚ ጽድያ፡ ኲሎም 65ን ልዕሌኡን ዝዕድሜኦም፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኣሰካፊ ኲነታት ጥዕና ኣለዉ ተባሂሎም እተገምገሙ ሰባት፡ ሓሙሻይ ብልቃጥ ክትባት ጸረ ኮቪድ-19 ክወሃብ ምዃኑ፡ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ። “እዚ ለበዳ ገና ኣየብቅዐን” ክትብል ሚኒስተር ጥዕናን ማሕበራዊ ጒዳያትን ሽውደን ሌና ሃለንግሬን ትማል ሰሉስ፡ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ምሕባራ፡ እታ ሬድዮ ወሲኻ ገሊጻ’ላ። እዚ ብልቃጥ ክትባት፡ ካብ ባሕቲ መስከረም ኣትሒዙ ድሉው ክኸውን እዩ፡ ክብል ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ኣፍሊጡ’ሎ።

April, 2022

 • 26 April

  ኣብ ወርሒ ግንቦት ቊጽሪ ሕሙማት ኮቪድ ብዕጽፊ ክውስኽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ።

  ኣብ እንኣትዋ ዘለና ወርሒ ግንቦት፡ ዝያዳ ሕሙማት ኮቪድ ናብ ሆስፒታላት ክመጹ ከም ዝኽእሉ፡ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ምትንባዩ፡ ኣገልግሎት ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ መዓልታዊ 25 ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝእለዩ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ፡ ኣብ መፋርቕ ዝመጽእ ወርሓ ግንቦት ግና፡ እዚ ኣሃዝ ብዕጽፊ ክውስኽ እዩ ክብል ዳገንስ መዲሲን ጸቢጺቡ’ሎ። ኣብዚ ካብ ሚያዝያ 20-ሓምለ 20 ክዝርጋሕ እዩ ተባሂሉ ተነብዩሉ ዘሎ ተርእዮ፡ መዓልታዊ ኣስታት 60 …

 • 6 April

  ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ጅር ኮቪድ ተረኺቡ።

  ኣብ ብሪጣንያ ‘XE’ ዝተሰምየ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ኮቪድ-19 ከም እተረኽበን እዚ ጅር ቫይረስ ካብቲ BA.2 ዝተባህለ ዓሌት ብዝያዳ ፍጥነት ናይ ምልባዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ኣመልኪቱ።  እዚ ጅር ናይ (XE) ናይ BA.1 ከምኡውን BA.2 ንኡስ ዓሌታት ኮቪድ ምውሳብ ዝፈጠሮ እዩ ክብል ፊንላንድ እንግሊሽ ኒውዝ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣመልኪቱ።  “እዚ ሓድሽ ጅር ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ጥሪ 19 ናይዚ …

 • 5 April

  ኤጀንሲ ጥዕና፡ ኲሎም 65ን ልዕሊኡን ዝዕድሜኦም ራብዓይ ብልቃጥ ክትባት ክወስዱ ኣዚዙ።

  ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ኣብ ኣብ ዕድመ 65ን ልዕሊኡን ዘለዉ ሰባት ራብዓይ ብልቃጥ ክትባት ክወስዱ ኣዚዙ’ሎ።. እዚ እናኾነ ዕድሜኦም 80ን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰባት ባህርያዊ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም መታን ከይደክም ካልኣይ ዙር መበራትዒ (ቡስተር) ክትባት ክወስዱ ምትሕስሳቡ ሬድዮ ሽወደን ኣመልኪታ። ካብ 18-64 ዝዕድሜኦምን ባህርያዊ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ዝተዳኸመን ዘበሉ ራብዓይ ብልቃጥ ክትባት ክወስዱ ከም ዝግባእ እቲ አጀንሲ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ’ሎ።  …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com