Friday , July 12 2024

ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሙርየርቭ

ኣብ ጥቓ ምምሕዳር ከተማ ካሊክስ (kalix) እተርከብ ሓውሲ ከተማ ሙርየርቭ (Morjärv)፡ ኣብ ሓደ ጋራጅ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ፡ 200 ብመካይን ዝሰሓቡ ተንቀሳቓሲ ኣባይት ከምዝተቓጸለ ጋዜጣ ኣፍቶንብላደት ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ።

ፖሊስ ናይቲ ከባቢ፡ ኣብ ከባቢ ሰዓት 5፡00 ወጋሕታ፡ ሓበሬታ ከምዝበጸሖን ኣብቲ ቦታ ፍጻሜ ምስ በጽሐ ድማ፡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ኣባይቶም ንኸይወጹን ማዕጾታትን መሳኹትን ክዓጽዉ ክብል ድሕሪ ሓደ ሰዓት፡ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ።

ኣብ ሰዓት 8:00 ቅ.ቐ.፡ እቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከምዝኣተወን፡ ናብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባይቲ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ከምዘየለ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን እቲ ባርዕ ንቁሩብ መዓልታት ጸኒሑ ክጠፍእ ምዃኑን፡ ፖሊስ፡ ሓቢሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com