Breaking News

ስራሕን ቁጠባን

ዓባይ ብሪጣንያ፡ ብጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት፡ ትሻቐል

ብሪጣንያ፡ ብዘይ ፍቓድ ናብ ሃገራ ንዝኣተው ስደተኛታት፡ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመታት ክትኣስር ምዃና ኣፍሊጣ። ሓላፊት ውሽጣዊ ጉዳይ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ወይዘሮ ፕሪቲ ፓተል፡ ነቶም ብወሽመጥ ቻነል ኢንግላንድ ብጀላቡ ዝኣትው ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ፈረንሳ ናይ 54.2 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ከም ዝገበረት ተዛሪባ። ኣብዚ ዓመት፡ ቍጽሪ እቶም ብቻነል ኢንግሊዝ ዝሰገሩ ዘለው ስደተኛታት፡ ካብቲ ኣብ …

Läs mer »

ናይጀርያ: ዕጡቓት ንምቅላስ ዘኽእላ ነፈርቲ ኲናት ገዚኣ

ናይጀርያ: ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ጒጅለታት ንምቅላስ ብዝብል ዝገዝኣተን ቀዳሞት ሽዱሽተ ነፈርቲ ምቕባላ ቢቢሲ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ሓቢሩ። እዘን A-29 Super Tucano ዝዓይነተን ነፈርቲ: ናብ ከተማ ካኖ ኣብ ዝኣተዋሉ እዋን: ሚኒስተር ምክልኻል እታ ሃገር: በሽር ማጋሺን: ወተሃደራውያን ሓለፍቲን ከም እተረኽቡ ተፈሊጡ። እዘን ነፈርቲ ነቶም ኣብ ጭውያን ግብረሽበራዊ ስራሓትን ተዋፊሮም ዝርከቡ ጒጅለታት ኣብ …

Läs mer »

ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና፡ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ክኸውን ጻውዒት ቀሪቡ

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና፡ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ንክኸውን ብሚኒስተር ትምህርቲ ሽወደን፡ ኣና ኤክስትሮም፡ ክቐርብ ምዃኑ ኣብ ዘካየድቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢራ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። መስርሕ ምእራም እቲ ፈተና ድማ ምስ ዲጂታላዊ ኣገባብ ብዝተሓሓዝ መንገዲ ክኸውን ከምዝኽእል ተገሊጹ። እዚ ማለት ድማ፡ ምእኩል ኣገባብ ኣተኣራርማ ናይ ፈተናታት ምጥቃም ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ኣተኣራርማ …

Läs mer »

መስመር 1177 ንምርካብ፡ ንሰዓታት ምጽባይ

ኣብ ምምሕዳር ቬስትረ ዮተላንድ፡ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ምኽሪ 1177 ንምርካብ፡ ክሳብ ክልተ ሰዓታት ዝኣክል ግዜ ክትጽበ ከምእትግደድ ንጸብጻብ  P4 Skaraborg ብምጥቃስ፡ ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። እቲ ዝለዓለ ጻዕቂ ናይ ተገልገልቲ ዘጋጥመሉ፡ ኣብ እዋን ለይቲ ኮይኑ፡ ካብ ንለበዳ ዝምልከቱ ሕቶታት ክሳብ መንከስቲ ናይ ጣንጡ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ከምዝቕበሉ፡ ሓላፊ መስመር ኣገልግሎት 1177 …

Läs mer »

መንግስቲ ሽወደን፡ ምስ ሓድሽ ኩባንያ ክታበት፡ ውዕል ኸቲሙ

መንግስቲ ሽወደን፡ ምስ ሓድሽ ክታበት ኮቪድ ዘፍሪ ፈረንሳዊ ኩባንያ፡ ሳኖፊ (Sanofi)፡ ውዕል ከምዝኸተመ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። እዚ ብ ቪድፕረቭቲን (Vidprevtyn) ዝፍለጥ ፕሮቲን መሰረት ዝገበረ ሓድሽ ክታበት ኮቪድ፡ ብኤውሮጳዊ በዓል መዚ መድሃኒት (EMA) ተቐባልነት ንምርካብ ኣብ መስርሕ መርመራ ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ብምቕጻል ድማ ብሽወደናዊ በዓል መዚ ውጽኢት መድሃኒት …

Läs mer »

ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ዕግርግርን ናዕብን ይቕጽል

ንማእሰርቲ ፕረዚደንት ነበር፡ ጃኮብ-ዙማ፡ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ፡ ኣብ ኣውራጃ ክዋዙሉ ናታል ጥራይ፡ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ምዕናዉ ተገሊጹ። በዚ ተላዒሉ ዘሎ ዕግርግርን ናዕቢን ኣብ ክዋዙሉ ናታል ጥራይ ክሳብ 40 ሽሕ ዝበጽሕ ናይ ንግዲ ቦታታት፡ ተዓጽዮም ምህላዎም ኣብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ዝሰርሕ ሓደ ሚኒስተር ገሊጹ’ሎ። ልዕሊ 200 …

Läs mer »

ሃገረ ሀይቲ፡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ

ወዲ 71 ዓመት፡ ኣርየል ሄንሪ፡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ሃገረ ሀይቲ ብምዃን ቃለ ማሕላ ፈጺሙ ክብል ንጸብጻብ ሮይተርስ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ዝነበረን ድሕሪ መቕተልቲ ፕረዚደንት’ታ ሃገር ዝነበረ፡ ጆቬነል ሞይሲ፡ ንነብሱ ከም ፕረዚደንት እታ ሃገር ዝሾመ፡ ክላውድ ጆሰፍ፡ ንረብሓ እታ ሃገር ብምቕዳም፡ ካብ መዝነቱ …

Läs mer »