Thursday , December 8 2022

ሕግን ሕብረተሰብን

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፖሊስ ሽወደን ብዝሒ ዘለዎ ዕጸ ፋርስ ሒዛ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ፖሊስ ሽወደን ብዝሒ ዘለዎ ሓሽሽ ምስ ናርኮቲክ ምትእስሳር ዘለዎም መድሃኒታትን ካልኦትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም፡ ሬድዮ ሽወደን ካብ ፖሊስ እተረኽቡ ሓደስቲ ኣሃዛት ብምጥቃስ ሓቢራ። ዝሓለፈ ዓመት፡ ፖሊስ ክሳብ 23 ኲንታል ሓሽሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለዉ። እዚ ምስ ኣብ ዓመተ 2020 ዝነበረ ናይ 14 ቶን ኣሃዝ እንክነጻጸር፡ …

Läs mer »

ካብ ዝተሓተ ማሕበረ-ቚጠባዊ ኩነታት ዝመጹ ተመሃሮ ናብ ካልኣይ ደረጃ ይሓልፉ ኣለዉ ተባሂሉ።

ዝበዝሑ ዝተሓተ ማሕበረ-ቚጠባዊ ኩነታት ካብ ዘለወን ከባቢታት ዝመጹ ተመሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ፡ ብጽቡቕ ነጥቢ ሓሊፎም ናብ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝኣትዉ ተገሊጹ። ኣብ 2015፡ 70% ካብቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ከባቢታት ዝመጹ ተመሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ ናብ ካልኣይ ደረጃ ክኣትዉ እንከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ኣሃዝ ናብ 77% ክብ ምባሉ ተመልኪቱ። እዚ ኣሃዝ ምስተን ካብ ዝሃብተማ …

Läs mer »

ሬድዮ ሽወደን ብቋንቋ ዩክሬይን ኣገልግሎት ክትህብ እያ።

ካብ ዝቕጽል ሰሙን ኣትሒዛ፡ ሬድዮ ሽወደን ብቋንቋ ዩክሬይን ኣገልግሎት ምሃብ ክትጅምር እያ ተባሂሉ። ሬድዮ ሽወደን፡ ጒዳይ ኲናት ይክሬይን ዝጽብጽብ ራሻ ፖድካስት ዝተሰምየ ፕሮግራም ምትእትታዋ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ብቋንቋ ዩክሬይን ዝመሓላለፈ መደብ፡ ኣብ ውሽጣዊ ዜናታት ሽወደን ዘተኲር ኮይኑ፡ ነቶም ድሕሪ ቅሉዕ ወራር ሩስያ ናብ ሽወደን ዝኣተዉ ኣስታት 32,500 ስደተኛታት ሸቶ ዝገብር እዩ ተባሂሉ’ሎ። “እዞም …

Läs mer »

ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ተዓጽየን ዝጸንሓ ፓርክታት ሽወደን ይኽፈታ ኣለዋ።

ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ዝጠንተወ ፖርክ ምዝንጋዕ ምዃኑ ዝንገረሉ ግሮና ሉንድ ወቕቲ ቀውዒን ሳመርን ወቕቲ ክፉት ክኸውን እዩ። እዚ ከም ኣርማ ስቶክሆልም ዝውሰድ ቦታ ድሕሪ ክልተ ርግኣት ዝረሓቐን ዓመታት ናብ ንቡር ኲነታቱ ተመሊሱ’ሎ። ግሮና ሉንድ፡ ኣብ ዮተበሪ ዝርከብ ዝዓበየ ናይ ምዝንጋዕ ፓርክ ሊስበርግ፡ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብ 2020 ክዕጸዉ …

Läs mer »

መወዳእታ መዓልቲ ምምልካት ኮርስታት ዩኒቨርሲቲ ቀውዒ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ።

ኣብ ሽወደን ናይ ቀውዒ ኮርስ ክወስዱ ንዝደልዩ ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብምዃና ናይ መመልከቲ ሕቶኦም ቀልጢፎ ከእትዉ ጻውዒት ቀሪቡ።. ነቲ ኮርስ ንምምልካት ሎሚ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ናይ መወዳእታ ዕድል እዩ። ድሕሪዚ ዝተረፈ ደረጃታት ንምምላእ ገና ግዜ ስለ ዝህሉ ንምምዝጋብ ተቐላጠፉ ክብል ኣብ ቆንስል ላዕለዋይ ትምህርቲ ሮቢን ጆሃንሰን ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ …

Läs mer »

ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝበዝሐ ሽቕለት ተመዝጊቡ ተባሂሉ።

ኣብ ወርሒ መጋቢት ብጠቕላላ 207,000 ናብ ኣገልግሎት ህዝባዊ ሽቕለት ከም እተመዝገበን እዚ ድማ ዝለዓለ ቊጽሪ ምዃኑን ተገሊጹ። ተንታኒ ኣገልግሎት ሽቕለት ኣንደርሽ ልዩንበርግ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዘሎናዮ ግዜ እቲ ዝበዝሐ ኣሃዝዩ ኢሉ። ድሕሪ ምውዳእ ለበዳ ሓደስቲ ደለይት ስራሕ ንምቚጻር ድሌት ምህላዉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መጋቢት ዝነበረ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት …

Läs mer »

ተመልከትቲ ሲነማ ዝብላዕ ሒዝካ ምእታው ክኽልከሉ እዮም።

ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ናብ ሲነማ ፊልምስታደን ናይ ባዕልኻ መግቢ ጥዕሞት መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ከም እተከልከለ ጋዜጣ ፎክብላዴት ሓቢራ። ኣብ ክንዳኡ ዓማዊል ኣብቲ ሲነማ ዝቐርቡ ቅልል ዝበሉ ዝብልዑን ዝስተዩን ነገራት ክገዝኡ ከም ዝኽእሉ ክግበር እዩ። ምስ ጥዕና እተኣሳሰሩ ፍሉያት ምኽንያታት ዘለዎም ገዲፍካ ኲሎም ዓማዊል ናይ ባዕልኻ መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ኲልኲል ክኸውን እዩ–ብመሰረት እዚ ሓድሽ …

Läs mer »

ኣብ ሸመታ ጸዓት ዘተኰረ ሸቶ ምፍናው ካርቦን ክካየድ እዩ።

ስትራቴጂታት ሸቶታት ክሊማ ዘማዕብል ሓውሲ ወተሃደራዊ ኮሚተ ሚልዮማልስበረድኒንገን ኣብ ሸመታ ጸዓት ዘተኰረ ግዜያዊ ጸብጻብ ምፍናው ካርቦን ኣቕሪባ’ላ። ሸሞንቲአን ሰልፊታት ነዚ እማመ ደገፈን ሂበን ኣለዋ። ኣብታ ኮሚተ ዝነበረትን ኣባል ባይቶ ሓምላይ ሰልፊን ኣማንዳ ፓልሚስቴርና ሽወደን ከምዚ ዝበለ ሸቶ ዘዳለወት ቀዳመይቲ ሃገር ምዃና ገሊጻ’ላ።

Läs mer »

ሽወደን ካብ ተሞርካስነት ጸዓት ሩስያ ሓራ ክትወጽእ ኣለዋ ተባሂሉ።

ኣብ ዩክሬይን ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣብ ካብ ሩስያ ዝጸንሐ ናይ ጸዓት ተሞርካስነት ምግልጋል ዝብል ሓሳብ ኣዝዩ ህጹጽ ጒዳይ ጌርዎ ምህላዉ ሚኒስተር ኣከባቢን ክሊማን ኣኒካ ስትራንሃል ገሊጻ’። ህዝቢ ሽወደን መኪና ንኽዝውር ኮነ ቤቱ ንኸምውቕ ኣብ ከም ሩስያ ዝመሰላ ሃገራት ክምርኮስ የብሉን" ክትብል ኣኒካ ወሲኻ ኣብሪሃ። ሽወደን ኣብ ናይ ንፋስ ጸዓት ተወሳኺ ወፍሪ ክትገብር ፡ …

Läs mer »