Tuesday , July 16 2024

ስፖርት

ምእንጋድ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019 ንግብጺ ተዋሂቡ!

ምእንጋድ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 2019  ካሜሮን ንኸተእንግድ ዕድል ተዋሂብዋ እንተነበረ ኮንፈደረሽ ኩዑሶ ኣግሪ ኣፍሪቃ(ካፍ) እኹል ምድልዋት ኣይገብረት ብምባል ሎሚ ኣብ ዝገብሮ ዋዕላ ን ሃገረ ግብጺ ንኸተዳልው ዕድል ሂቢዋ። ግብጺ ነዚ ዕድል ዝረኽበት ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፈሪቃ  ሎሚ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ዝገብሮ ዋዕላ ን ደቡብ ኣፍሪቃን ብድምጺ ብልጫ ብምስዓር እያ ተዓዋቲት ክትከውን ዝኸኣለት። እዚ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰኔ ዝካየድ ውድድር ን …

Read More »

ውድድር ኤፍ ኤ ካብ ን ሊቨርፑል የሰናብት ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን የራኽብ!

ሊቨርፑል ካብ ውድድር ኤፍ ኤ ካብ ተኣልያ። ትማሊ ምስ ክለብ ዎልቭስ ኣብ ዝገብረቶ ጸወታ ዝበዝሑ ቆወምቲ ተሰልፍቲ እዛ ጋንታ ብምዕራፋ 2 ብ 1 ብዝኾነ ውጺኢት ኣብ ናይ ሳልሳይ ዙር ተሳናቢታ። ክለብ ሊቨርፑል ብዘይ ተኸላኻላይ ቫን ዳይክ ንሳልሳይ ግዜ ዝገብረቶ ጸወታ ስዕረት ኣጋጢምዋ። ካልእ ከምዚሉ ከሎ ራብዓይ ዙር ዕጫ ውድድር ኤፍ ኤ ካብ ን ዓበይቲ ጋንታታት ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣራኺቡ። ዓወት …

Read More »

ደሃይ መስርሕ ምስግጋር ተጻወቲ!

ኣብዚ መወዳእታ ዓመት 2018/19 ምስ ክለብ ኣርሰናል ኩንትራቱ ዘብቅዕ ኣሮን ራምሲ ናብ ክለብ ጁቬንቱስ ንክሰጋገር መስርሕ ወዲኡ ክትብል ስካይ ስፖርት ገሊጻ። ራምሲ ድሕሪ ናይ 11 ዓመት ጻንሖት ምስ ክለብ ኣርሰናል ሕጂ ቅድመ ውዕል ኩንትራት ብምፍራም ን ሰሙን 170,00 ፓውንድ እንዳተከፍለ ን 4 ዓመታት ክጻወት እዩ። ክለብ ኣርሰናል ን ዳኒ ሱዋሬዝ ንምስግጋር ምስ ክለብ ባርሰሎና ኣብ ስምምዕ ከምዝበጽሔት ይንገር ኣሎ። እዚ …

Read More »

ውድድር ንምዕታር ዋንጫ ፕሪመር ሊግ መመሊሱ ይደምቅ!

ትማሊ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ኣብ ዝገበረቶ ጸወታ ብ ቀንዲ መታሃላለኽታ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ 2 ብ 1 ብምስዓር ኩዕዞ ዘይተሳዕርነት 21 ጸወታ ተገቲኡ። እዚ ድማ ኣብ ዓመተ 2017/18 ውድድር ወቕቲ ዘይተሳዕርነት ማንቸስተር ሲቲ 22 ጸወታ ብ ሊቨርፑል ደው ከምዝበለ ዝዝከር ኮይኑ ማንቸስተር ስቲ ሕነኣ ዝፈደየትሉ ኣጋጣሚ እዩ ኮይኑ። ኣሰልጣኒ ፐፔ ጋርዴላ ከምዝተዛረቦ ኣብዚ ግጥም ብሉጽ ጸወታ ብምርኣይ ንዝነበርና ፍልልይ …

Read More »

ጸወታ ቦክሲን ማች ብሓያል ጸወታ ማንቸስተር ሲትን ሊቨርፑልን ክዛዘም እዩ!

ሎሚ ምሽት ክለብ ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ኢትሓድ ኣቕኒዓ ተካይዶ ጸወታ ኣቓልቦ ቡዙሓት ኣፍቀሪ ስፖርት ስሒቡ ይርከብ። ቻምፒዮን ፕሪመርሊግ ዝሓለፈ ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ካብ መራሒት ሊቨርፑል ብ 7 ነጥቢ ተፈንቲታ ብምህላዋ ሓጋል ግጥም ከምዝኸውን ብ መንገዲ ኣሰልጠንተን ዝወሃብ ዘሎ ሙቁራት ናይ ቃላት ኩናት ክንግምት ንኽእል። እሰልጣኒ ማንቸስተር ሲት ዝኾነ ፔፐ ጋርደዮላ ናይ ሎሚ ሊቨርፑል እታ ዝሓየለትን ብሉጻት ተጻወት ዝሓቖፈት ጋንታ እያ …

Read More »

ሶልሻየር ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ታሪኽ የሕድስ !

ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ካብ ኣርባዕተ ጸወታታት 12 ሙሉእ ነጥቢ ብምእካብ ንጸወታ ቦክሲን ማች ብሙሉእ ዓወት ብምዝዛም ጉዕዞኣ ትቕጽል። እዚ ዝኾነሉ ትማሊ ምሸት ናብ ኒው ካስትል ተጓዒዛ ሉካኹን ራሽፎልድን ብዘመዝገብወን ሸቶታት 2 ብ 0 ብምዕዋት እዩ። ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ኣብ 1946  ብ ሰር ማት ባስቢ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረወሰን ማለት ሓዲሽ ኣሰልጣኒ ኣብ መጀመሪያ ስርሑ ተኻታታሊ 4 ዓወታት ብምምዝጋብ ተመዓራሪዎ …

Read More »

ታሪኻዊ ግጥም ኲዕሶ እግሪ ኢራናውያን ደቀንስትዮ።

ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ኢራናውያን ደቀንስትዮ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ስታድዬም ጤህራን ክጻወታ እየን። ብመሰረት ኣቦመንበር ፈደሬሽን ኩዕሶ መህዲ ታጅ ጋንታ ኢራናውያን ደቀንስትዮ ኢራን ኣብ 2020 ቶክዮ ኣብ ዝካየድ ጸወታ ምስ ሩስያ ክትገጥም እያ። መዓልቲ ጸወታ ዛጊት ኣይተቘጽረን ኣሎ። እንተኾነ ግና ነዚ ጸወታ ክዕዘባ ዝፍቀደለን ደቀንስትዮ ጥራይ ክኾና እየን ክብል ኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንዝ ፕረስ ጸብጺቡ’ሎ። ካብ 1979 ድሕሪ እስላማዊ ሰውራ …

Read More »

ማንቸስተር ዩናይትድ ትሕደስ ፓል ፖግባ የብረቅርቅ!

ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሞሪኖ ብቕዓታ ወርዱ ሸቶታት ተሓሪሙዋ ብ ናይ ሸቶ ዕዳ ደርጀኣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከተንቖልቑል ዝጸንሔት ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ጹቡቅ ቆሞና ተመልሳ። እንሆ እዛ ጋንታ ምስ እዚ ሓዲሽ ኣሰልጣኒኣ ሶልሻየር ኣብ ውሽጢ ሰልስተ ጸወታታት ደርዘን ሸቶታት ብምምዝጋብ ብትሽዓተ ሾቶታት ጸብለል ትብል። ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ንቡር ክብሪ ስኢኑ ኣደዳ ነቕፌታ ዝኾነ ደሕሪ ምስጛጉ ግን ዳግማይ ተበራቢሩ ዝርከብ ኣከፋፋሊ …

Read More »

ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት

ጽባሕ ቀዳም ከም መቀጸልታ ቦክሲን ማች ን ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ከራኽበን እዩ። እዘን ክልተ ክልባት መበል 226 ርክበን ክኸዉን ከሎ ሊቨርፑል 78 ግዜ ክትዕወት ከላ ኣርሰናል ብወገና 86 ግዜ ተዓዊታ ዝተረፈ ብማዕረ ተፈላልየን። TT እዘን ብ ክለተ ኾዋኽብቲ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ሸቶ ፕሪመር ሊግ ኣቦመያን ብ 13 ሰላሕ 12 ሸቶታት ኣብ ብምምራሕ ዝርከብ መስመር ምጥቃዕ ቀሊል ጽወታ ከምዘይከውን ብኣግኡ ይግመት። ጀራርድ ፒኬ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com