Monday , July 22 2024

ዜና መጽሄት

ስፔይን፡ ሞሮካዊ መንእሰይ ብግብረሽበራዊ ገበን ኣብ ትሕቲ ቊጽጽር ውዒሉ።  

ወዲ 25 ዓመት ሞሮካዊ መንእሰይ፡ ኣብ ደቡባዊ ስፔይን ኣብ ዝርከብ ቤተክርስትያን ኣልገኺራ፡ ንሓደ ኣገልጋሊ ቀቲሉ፡ ንኻልእ ቀሺ ከኣ ከም ዘቚሰለ ተገሊጹ። በዚ ድማ፡ እዚ መንእሰይ ናብ ዓዱ ክስጐጒ ከም ዝኽእል ስብ መዚ ስፔይን ገሊጾም። ኣብዚ ብቕድሚ ትማሊ ዘጋጠመ ፍጻመ፡ እቲ መንእሰይ ጎዘሞ ብምሓዝ ኣብ ከተማ ኣልገኺራስ ናብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ኣትዩ፡ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ከም ዝፍጸሞ ተኸሲሱ’ሎ። እዚ መንእሰይ …

Read More »

ዮሃንሰን፡ ሕቶ ዕቚባኦም ዝተነጽጉ ብዝቐልጠፈ ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣለዎም።

ናይ ዕቚባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ስደተኛታት፡ ናብ ዓዶም ክስጐጒ ኣለዎም ክትብል፡ ኮሚሽነር ውሽጣዊ ጒዳያት ኣውሮጳ ዪልቫ ዮሃንሰን ገሊጻ። ካብ ከተማ ስቶክሆልም ውጽእ ኢሉ፡ ትማሊ ዘይወግዓዊ ርክብ ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጒዳያትን ፍትሒን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ተኻዪዱ እዩ። ሓላፊት እዚ ምትእኽኻብ ዩልቫ ዮሃንሰን ኣብቲ ኣጋጣሚ ነዚ ሕሳብ ኣቕሪባ’ላ። ዪልቫ፡ ንምምላስ ሕቶ ዕቚባኦም ዝተነጽጒ ሰባት ኣመልኪታ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ዓመታዊ ሃገራዊ ሸቶ ከቐምጣ ኣለወን ኢላ’ላ። ንሳ …

Read More »

ሰልፊታት ባይቶ ሽወደን ቅዋም ምቕያር ኣሸጋሪ ከም ዝኸውን ክገብራ ድሌት ኣለወን ተባሂሉ።

ሸሞንቲአን ሰልፊታት ባይቶ ሽወደን፡ ዓንቀጻት ቅዋም ምቕያር ኣሸጋሪ ከም ዝኸውን ምግባር ከም ዝደልያ፡ ምንጪታት ሬድዮ ሽወደን ገሊጾም። ዕላማ ናይዚ ውጥን፡ ኣብ ሽወደን ዴሞክራሲያዊ ክብሪታት ንምክልኻል እዩ ተባሂሉ’ሎ። ሓደ ካብዚ እማመታት፡ ቅዋም ንምቕያር ኣብ ባይቶ ኣዝዩ ዝበዝሐ ድምጺ ክረክብ ኣለዎ ዝብል እዩ።

Read More »

ምቅጻል ቊርኣን ስዒቡ፡ ኣብ ልዕሊ ኣቕሑ ሰደድ ሽወደን እገዳ ክግበር ጻውዒት ተጌሩ።

ሓደ ዓብዪ ሃይማኖታዊ ትካል ግብጺ፡ ኣብ ልዕሊ ኣቕሑ ሰደድ ሽወደን እገዳ ክግበር ጸዊዑ። እዚ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ ቱርክ ዝተገብረ ምቅጻል ቊርኣን፡ ስዒቡ ዝመጸ ግብረመልሲ እዩ። ብዘይካዚ ዩኒቨርሲቲ ኣል-ኣዝሃር ነቲ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ሰልፊ ምኽንያት ብምግባር፡ ኣቕሑ ሆላንድ እገዳ ክግበረሎም ጻውዒት ጌሩ’ሎ። እቲ ትካል “መጽሓፍ ቊርኣን ምቅጻል ን ኣመንቲ ምስልምና ዘቖጥዕ ተግባር እዩ” ምባሉ …

Read More »

ኲነታት ስራሕ ምምሕያሽ ዝግባእ ቀዳምነት ኣይተዋህቦን ተባሂሉ።

ብዙሓት ሰራሕተኛታት ን ምፍርራህን ጎነን ይቃልዑ ምህላዎም፡  እንተኾነ ግና ብዙሓት ኢንዱስትሪታት ነዚ ንምውጋድ እኹል ስራሕ ከም ዘይዓመማ “በዓልመዚ ኲነታት ስራሕ” ገሊጹ። 77% ኣስራሕቲ  ነዚ ጒዳይ ክግምግምዎ ዘተሓሳስብ ጻውዒት ከም እተገብረሎም፡ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ’ሎ። እዚ እናኾነ ምምሕያሽ ኲነታት ስራሕ ክንድቲ ዝግባእ ቀዳምነት ኣይተዋህቦን ክትብል መርማሪት ኤቫ ካርስተን ኣተሓሳሲባ’ላ።

Read More »

ክፍሊት ሕውየት ጸዓት ዝፍጸመሉ መዓልቲ ተወሲኑ።

ካብ ለካቲት 20 ንደሓር፡ ን ስድራቤታት ደቡባዊ ሽወደን ፈላማይ ክፍሊት ሕውየት ጸዓት ኤለትሪክ ክትግበር እዩ ክብል፡ “ኤጀንሲ ማሕበራዊ ድሕነት” ትማሊ ረቡዕ ገሊጹ። እዚ በዓልመዚ፡ ንመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እዚ ክፍሊት ሒደት መዓልታት ዝወስድ ምዃኑ፡ እንተኾነ ግና እዚ ከይደናጐ መታን ዝምልከቶም ሰባት ሕሳብ ባንኮም ከመዝግቡ ኣተሓሳሲቡ’ሎ። ዝርዝር ሕሳብ ባንኮም እንተደንጎዩ ክሳብ ለካቲት 13 ናብ “ስዊድባንክ” ከረክቡ ኸኣ ጸዊዑ’ሎ።

Read More »

ሽወደን፡ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ምስጓጒ ዝተነጽጉ ሰባት ከተግበራ ትድሊ።

ሽወደን ኣኼባ ሚኒስተራት ፍትሒን ውሽጣዊ ጒዳያትን ከተአንግድ እያ። ሽወደን ከም መጠን ፕረሲደንት ቆንስል ኣውሮጳ እያ ነዚ ኣኼባ ተካይድ ዘላ። ናብ ጠረጴዛ ካብ ዝቐርቡ ዛዕባታት፡ ሕቶ ዕቚባኦም ዝተነጽገ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክስጐጒ ምስግዳድ ዝብል ክኸውን እዩ። እንተኾነ ግና፡ ገለ ሃገራት ዝስጉስጒ ዜጋታተን ምቕባል ስለ ዝኣብያ፡ ነዚ ምትግባር ሓደ ሓደ እዋን ኣጸጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል፡ ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ገሊጻ’ላ።

Read More »

ስቶክሆልም፡ ጠንቂ ምልውዋጥ ተዂሲን ምፍንጃርን ተፈሊጡ።

ኣብ ስቶክሆልም ዝረአ ዘሎ ምልውዋጥ ተዂሲን ምፍንጃራትን፡ ኣብ መንጎ ክልተ ጒጅለታት ገበን ብዝካየድ ዘሎ ውድድር ዕዳጋ ዝመጸ ምዃኑ ተገሊጹ። እዘን ክልተ ጒጅለታት ገበን ብምኽንያት ውድድር ዕዳጋ ዕጸ-ፋርስ ኣብ ግርጭት ምእታወን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ’ላ። እንተኾነ ግና፡ መራሕቲ እዘን ክልተ ጒጅለታት ገበን ስግር ባሕሪ ዝሰረቶም ኮይኖም፡ ሓደ ካብኦምኣብ ቀረባ እዋን ዜግነት ቱርክ ምርካቡ ወሲኻ ገሊጻ’ላ። ብምኽንያት ምዝሕታል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ቱርክን ሽወደንን ፖሊስ …

Read More »

ጀርመን “ሊዮፓርድ 2” ዝተባህላ ታንክታት ናብ ዩክሬይን ክትልእኽ እያ።

ጀርመን ናብ ዩክሬይን “ሊዮፓርድ 2” ዝተባህላ ታንክ ክትልእኽ ምዃና፡ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ገሊጹ። እዚ ሓገዝ ጀርመን ነታ ሃገር ዘለዋ ደገፍ ንምግላጽ፡ ካልኦት ሃገራት ከኣ ተመሳሳሊ ስጒምቲ ንኽወስዳ ንምድራኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ተገሊጹ’ሎ። “ሊዮፓርድ 2” ስርሓት ጀርመን ዝኾና ታንክታት እየን። ኣብ ዩክሬይን ዝካየድ ዘሎ ኲናት ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ከይዓርግ ብዝብል ስግኣት፡ ጀርመን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓዳ ዝፈረየ ኣጽዋር ናብ ዩክሬይን ክትልኽ …

Read More »

ዔርዶጋን–“ሽወደን ኣባል ኔቶ ክትከውን ደገፍ ኣይክንህብን ኢና”።

ቱርክ ንሕቶ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ክትድግፍ እያ ዝብል ትጽቢት ብወገን ሽወደን ክህሉ ከም ዘይግባእ ዔርዶጋን ገሊጹ። ንሱ ትማል ብቕድሚ ምሸት ነዚ ዝገለጸ፡ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ ቱርክ፡ ድሕሪ እተኻየደ ምቅጻል ቊርኣን እዩ።  ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲከኛ ራሙስ ፓሉዳን ነዚ ኣዘራራቢ ሰልፊ ከም ዝመርሖ ዝፍለጥ እዩ። ፊንላንድን ሽወደንን ብሓባር ኣባላት ኔቶ ንምዃን ሕቶ ምእታወን ዝዝከር እዩ። ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ፊንላንድ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com