Thursday , December 8 2022

ዜና መጽሄት

ሓድሽ መንግስቲ ን ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ዝኾነ መምርሒታት ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ።

ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሽወደን እናወሰኸ ይመጽእ እኳ እንተሎ፡ መንግስቲ ግና ዝኾነ ሓድሽ መምርሒታት ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ። “ካብዚ ሕጂ እንርእዮ ዘሎና ወጻኢ ዝጋደድ እንተመሲሉ ክንከላኸሎ ተዳሊና’ለና። እንተኾነ ግና በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ስግኣት እዩ ዝብል ርእይቶ የብልናን” ክብል ሚኒስተር ጥዕና ያቆብ ፎርስመድ ን ሬድዮ ሽወደን ገሊጹ’ሎ። ድሕሪ …

Läs mer »

ቊጽሪ ምሕንባስ ዝኽእሉ ተመሃሮ እናወሓደ ምምጽኡ ተገሊጹ።

ቊጽሪ ናይቶም ምሕንባስ ዝኽእሉ ተመሃሮ ሻድሻይ ዓመት፡ ምስቲ ቅድሚ ሸሞንተ ዓመታት ዝነበረ እንክወዳደር ዝወሓደ እዩ ክብል ሃገራዊ ኤጀንሲ ትምህርቲ ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። “ትምህርቲ ክንደይ ዝኣክል ነጥቢ ኣምጺእካ ብዝብል ጥራይ ክውሰን ኣይግባእን። ኣብዛ ብማይ ተኸቢባ እትርከብ ሽወደን ኢና ንነብር፡ ኩሉ ሰብ ምሕንባስ ክመልኽ ይግብኦ እዩ” ክብል መምህር …

Läs mer »

ኣብ ገበላ ናይ ልደት መብራህቲ ተወሊዑ ምርኣይ ብርቂ ይኸውን ኣሎ።

ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ጸዓት ኣብዚ ግዜ ኣብ ሽወደን ኣብ ገበላ ኣባይቲ ናይ ልደት መብራህቲ ተወሊዑ ምርኣይ ብርቂ ይኸውን እኳ እንተሎ ኣብ “ሳንክት አሪክስጋተን”–ስቶክሆልም–ዝቕመጥ ፓትሪክ ሩድቪክስት ግና ዝመጸ እንተመጸ ን ልምዱ ክቕይር መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ’ሎ። “ኣብዚ ዓመት ክገብሮዶ ወይስ ይትረፈኒ እናበልኩ ሰባት ክገብሮ ክሓቱኒ ጀሚሮም። ሕማቕ ናይ ስራሕ ኲነታት ኣሕሊፈ …

Läs mer »

“ሰሜንታ” ኣብ ከባቢ ጉትላንድ ክዕድን ቤት ፍርዲ ወሲኑ።

ኣብ ሽወደን ዝዓበየ ኣፍራዪ ስሚንቶ ዝኾነ ፋብሪካ “ሰሜንታ” ኣብ ጎትላንድ ካብ ስሊተ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ እምኒ ኖራ ክዕድን ፍቓድ ምርካቡ ቅኑዕ ውሳነ እዩ ክብል ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ምምሕዳር ገሊጹ። ብዘይካዚ በቲ ውሳነ ዓብዪ እፎይታ ከም እተሰምዓ ኣብቲ ፋብሪካ ኣካያዲት ስራሕ ማቲልዳ ሆፍስቴድ ን ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ’ላ። ይዂን’ምበር ላዕለዋይ …

Läs mer »

ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብውሕዱ ሽዱሽተ ሰባት ብሸለልትነትን ኣታሕዛን ፖሊስ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፋ ዓሰርተ ዓመታት 85 ሰባት ብ ፖሊስ ሽወደን ናብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ምእታዎም ህይወቶም ምሕላፉ ተገሊጹ። እዞም ሰባት ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኣልኮላዊ መስተ፡ ምምራዝ ዕጸ-ፋርስ ወይ ሕዱር ሕማም ዝነበሩ እዮም ተባሂሉ’ሎ። እንተኾነ ግና ብውሕዱ ሽዱሽተ ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እናኣተዉ ብሸለልትነትን ኣታሕዛን ፖሊስ ከም ዝሞቱ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መርመራ …

Läs mer »

ተመሃሮ ዩክሬይን ተደራቢ ካሪክለም ክወስዱ ምግባር ተወሳኺ ድኻም ዝፈጥር እዩ ተባሂሉ።

ካብ ዩክሬይን ሃዲሞም ኣብ ሽወደን ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ቆልዑ ተወሳኺ ክላሳት ካሪክለም ዩክሬይን ብ ኦንላይን ይወስዱ ምህላዎም ኣዘራራቢ ኮይኑ’ሎ። “እዚ ከቢድ እዩ፡ ግና ዘይከኣል ከኣ ኣይኮነን ” ይብል ኣብ ስቶክሆልም ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ከምኡ’ውን ብ ኦንላይን “ሳይበር ሰኲሪቲ” ዝከታተል ወዲ 17 ዓመት ማክሲም። ኣብ ሃገራዊ ኤጀንሲ ትምህርቲ ዝሰርሕ ኣንደርሽ ሊንድክዊስት …

Läs mer »

ሽወደን ብሰለስተ ሕማማት ከይትጥቃዕ ስግኣታት ኣሎ ተባሂሉ።

ኣብዚ ዊንተር ምስ ምቅልቓል ሕማም “ቫይረስ RS” ሽወደን ብሰለስተ ሕማማት ከይትጥቃዕ ስግኣታት ሓዲሩ ምህላዉ ይግለጽ ኣሎ። ኣቶም ክልተ ካልኦት “ሕማም ሰዓል”ን “ኮቪድ-19” እዮም። በዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ስታፍ ብሰንኪ ሕማም ካብ ቅድመ ትምህርቲ ቦኺሮም ምህላዎም ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ’ላ። ወለዲ ኣብ እዋን ለበዳ ካብ ዝነበረ ብዝልዕል መጠን ሕሙማት ቆልዑ ናብ …

Läs mer »

ኤንግስትሮም ብ ቕትለትን ብምውዳብ ግብረሽበራን ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ።

ቲዮዶር ኤንግስትሮም ብቕትለት ኢንግ ማሪ ቬሰልግረን ከምኡ’ውን ምውዳብ ግብረሽበራ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ። ንሱ ኣብዚ ሳመር ኣብ ቅነ ፖለቲካ “ኣልመዳለን” ን መራሒት ማእከላይ ሰልፊ ኣኒ ሉፍ ንምቕንጻል ውጥን ከም ዝነበሮ፥ ን ሓኪም ስነ-ኣእምሮ ብስሕለት ወጊኡ ምቕታሉን በዚ ድማ ገበነኛ ኮይኑ ከም እተረኽበ ተገሊጹ’ሎ። ተኸሳሲ ግብረሽበራዊ ገበን ከም ዝፈጸመን እዚ ቅትለት ንህዝቢ …

Läs mer »

ንዩክሬይን ዳግማይ ንምህናጽ 1 ትሪልዮን ዶላር የድሊ ተባሂሉ።

ኲናት ዩክሬይንን ሩስያን ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም እቲ ኣዝዩ ቀዛፊ ኲናት ናብ ምዃን ክምዕብል ከም ዝኽእል፡ በዚ ዘሎ ኣካይዳኡ ነቲ ኣብ ኲናት ዩጎዝላቭያ ዝጠፍአ 140,000 ህይወት ክሓልፍ ከም ዝኽእልን ይግለጽ ኣሎ።. ኣብ ዩክሬይን ዛጊት ክሳብ 200 ሽሕ ዝኾኑ ወተሃደራት ምዉታትን ቊሱላትን ኮይኖም ምህላዎም ካብ ኣመሪካ ኣተረኽቡ ምንጪታት ይሕብሩ። እዚ ኣሃዝ …

Läs mer »

ንሽወደን ምስ ዓለም ዘላሊ ትካል ብሚድያታት እታ ሃገር ብብርቱዕ ተነቒፉ።

ኣብ ቀረባ ሳምንታት ትካል ሽወደን ብሚድያታት እታ ሃገር ነቐፌታታት ከም ዘጋጠሞ ተገሊጹ። ምኽንያት ናይዚ ነቐፌታ ኣብ ዩኒቨርሲታት ወጻኢ ቋንቋን ኲነታትን ሃገረ ሽወደንን ንዝምህሩ ዜጋታት ሽወደን ዝህቦ ዝነበረ ኣበል ክቖርጽ ምዃኑ ምፍላጡ እዩ። ንሽወደን ምስ ዓለም ንምልላይ ዓሊሙ ዝሰርሕ ዝነበረ ብመንግስቲ ዝውነን ኤጀንሲ ባጀት ክቖርጽ ከም ዝኽእልን ናይዚ ቀዳሞት ግዳያት ከኣ …

Läs mer »