Breaking News

ስፖርት

ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶክዩ

ኣብቲ ትማሊ መዓልቲ ዝተጀመረ፡ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ዝነበሮ፡ ናይ ዓመተ 2020 ውድድር ኦሎምፒክ፡ ወጋሕታ ኣብ ቶክዮ ጃፓን ዝጀመረ ኮይኑ፡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከቡዎም ኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ፡ ኣብ ዕለት 23 ሓምለ 2021 ዝተጀመረ ዓለምለኻዊ ውድድር፡ ኣብ  ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ዝወዳደሩ ኮይኖም ገለ ዓይነት ስፖርት፡ ኣብ ኣፍሪቃ ከይተለመደ ዝጸነሐን ሓድሽን እዩ። ገለ ኣትሌታት ኸኣ ንመጀመርታ …

Läs mer »

ቶክዮ: ውድድራት ኦሎምፒክ ንምጅማር ትዳሎ

ኦሊምፒክ ቶክዮ: ካብ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱ ውድድራት ብዝተፈልየ መልክዕ ንምክያድ ተዳልዩ ኣሎ ተባሂሉ። ኣብዚ ዓለምና ኣብ ስግኣታት ለበዳ ኮይና እተካይዶ ዘላ ኦሊምፒክ ቶክዮ: ካብ 207 ሃገራት ዝመጹ 11300 ኣትሌታት ንዝመጻ ክልተ ሳምንታት ውድድራቶም ከካይዱ እዮም። ኣብ መጋቢት 2020: እዚ ውድድራት ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ክውዘፍ ተጌሩ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። ኣትሌታት …

Läs mer »

ሃገራዊት ጋንታ ጥልያን፡ ተዓዋቲት ዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ፡ EURO-2020፡ ኮይና

ትማሊ ሰንበት ምሸት ካብ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 11፡40 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ሃገራውያን ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝን ጥልያንን፡ ንዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ መን ጨበጠ ኣብ ዘካየደኦ  ናይ ፍጻሜ ጸወተአን፡ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ጥልያን ተዛዚሙ። ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ፡ ኣንጻራ ዝተቐልዐት ናይ ኩርናዕ ቅላዕ ተቖጻጺራ፡ ኩዑሶ ናብ ሉክ ሸው ምስ ተዋህበት፡ ንሱ ብወገኑ ንኣብ ማእከል …

Läs mer »

ናሚብያውያን ኣትሌታት: ካብ ውድድራት ኦሊምፒክ ክእገዳ እየን

18 ዝዕድሜኣ ናሚብያዊት: ክሪስቲን ምቦማ: ካብ ኦሊምፒክስ ከም ትሰናበት ተጌራ ተባሂሉ። ዝተሰናበተትሉ ምክንያት ድማ: ካብቲ ብ World Athletics ዝተወሰነ መጠን ተስተስትሮን ዝልዕል ነዝዒ ኣብ ኣካላታ ስለ እተረኽበ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ምቦማ: ነቲ ን30 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ጒያ 400 ሜትሮ ዝሰበረት ኣትሌት እያ። እዛ ብረቡዕ ኣብ ፖላንዳዊት ከተማ ቢድጎሽች: ኣብ …

Läs mer »

ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን፡ ካብ ውድድር EURO 2020 ተገሊፋ

ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሽወደን፡ ትማሊ ሰሉስ ምሸት ሰዓት 9፡00 ድ.ቐ. ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ኣብ መበል 121 ደቂቕ ብዝተመዝገበታ ካልኣይቲ ሸቶ፡ ካብ ውድድር ዋንጫ  ሃገራት ኤውሮፓ ከምዝተገለፈት ተፈሊጡ። ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ኣብ መበል 27 ደቒቕ፡ ብመንገዲ ተኸላኻላያ ዜንቸንኮ ቀዳመይቲ ሸቶ ድሕሪ ምምዝባ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ድማ …

Läs mer »

ዝላታን ኢብራሂሞቪች፡ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ተመሊሱ

ወዲ 39 ዓመት፡ ዝላታን ኢብራሂሞቪች፡ ድሕሪ 5 ዓመታት፡ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ከምዝተመልሰ፡ ኮሚሽን ስፖርት ሽወደን ሓቢሩ። ኢብራሂሞቪች፡ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን፡ ካብ ዓመተ 2001 ክሳብ ዓመተ 2016 ኣብ ዝተጻወተሉ እዋን፡ 112 ጸወታታት ኣካይዱ 62 ሸቶታት ከምዘመዝገበ ይፍለጥ። ኣብ ዕለት 25 መጋቢት፡ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን፡ ኣንጻር ጆርጅያ፡ ድሕሪ ሰለስተ መዓልታት …

Läs mer »

ፔለ፡ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ “እንቋዕ ሓጎሰካ” ክብል ሞጊሱ

ክርስቲያኖ ሮናልዶ፡ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ጆቬንቱስ ምስ ካልያሪ፡ ብዘመዝገበን ሰለስተ ሸቶታት (ሃትሪክ) ተሓጊዙ፡ ነቲ ብንጉስ ኲዕሶ እግሪ ዓለምና፡ ፔሌ፡ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን፡ ብዝሒ ቊጽሪ ሸቶታት፡ ብምሕላፉ፡ ፔሌ፡ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲዱ። ሮናልዶ፡ ኣብ መጀመርያ እብረ ጸወታ፡ ኣብ ውሽጢ 32 ደቓይቕ፡ ሃትሪክ ብምስራሕ ኣብ መላእ ዕደመ ጸወታኡ ብጠቕላላ …

Läs mer »

ኣሌክስ ፈርጉሰን፡ ብዛዕባ ዘጋጠሞ ውሽጣዊ መድመይቲ ሓንጎል ይዛረብ

ኣካያዲ ስራሕ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር፡ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን፡ ኣብ 2018 ሕማም መድመይቲ ሓንጐል ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ “ክንደይ መዓልታት ኮን ብህይወት እጸንሕ እኸውን” ዝብል ሓሳብ ከም ዝሓዞ ይዛረብ። በዓልቲ ቤቱ፡ ካቲን፡ ደቁ ዳረንን ማርክን በቲ ኲነታት ብዙሕ ከም እተሳቐዩ ዘዘንተወት እዛ “ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን፡ ነቨር ጊቭ ኢን” ዘርእስታ ፊልም እያ። …

Läs mer »