Monday , July 22 2024

ስፖርት

ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሽወደን እንግሊዝኛ ብምዝራቡ ክትዕ የለዓዕል

ዋና ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ሽወደን ጆን ዳህል ቶማሶን ብእንግሊዝኛ ክረዳዳእ ምዃኑ ምግላጹ ኣዘራራቢ ኮይኑ። እቲ ነዚ መግለጺኡ ዝተዋህበ ግብረ-መልሲ ፕረስ ገሊኡ ላግጺ ዝተረፈ ኸኣ ናእዳ ኮይኑ ፡ ሓደ ኣባል ባይቶ ነዚ ብዜግነቱ ደንማርካዊ ኣስለጣኒ “ኣኽብሮት ዝጎደሎ” ክብል ዘሊፍዎ’ሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ክፍሊ ቋንቋን ብዙሕነትን ኣኒካ ቶርሳገር ሆግ፡ ስክፍታኦም ዝገልጹ ዘለዉ ሰባት ንውሳነኡ ኣብ ክንዲ ምዂናን ፡ ቶማሶን …

Read More »

ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ሽወደን ናብ 2023 ሓሊፋ።

ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ሽወደን ትማል ምሸት ኣብ ስታድዬም ጋምላ ኡለቪ (ዮተበሪ) ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ን ኣየርላንድ 1 ብሓደ 1 ውጽኢት ተፈላልያ። በዚ ድማ ናብቲ ኣብ 2023 ዝካየድ ግጥም ዋንጫ ዓለም ሓሊፋ’ላ። ኣብ መበል 79 ደቒቕ ተጻዋቲት ካሶቫረ ኣስላኒ ነታ ንጋንታኣ ማዕረ ዝገበረታ ሸቶ ብምምጋብ ንሽወደን ልዕሊ ኲለን ኮይና ክትሓልፍ ዝገበረታ ነጥቢ ክትረክብ ኣኽኢላታ እያ።

Read More »

ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ሽወደን ን ጆርጅያ 15 ብ 0 ስዒራታ።

ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ደቂተባዕትዮ ሽወደን ኣብ ቐጠር ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ንምስታፍ ኣብ መጻረዪ ውድድር እኳ እንተተረፈት፡ ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ሽወደን ግና ጽባሕ ሰሉስ ምስ ኣየርላንድ ኣብ ዝግበር ግጥም እንተስዒራ ናብ መወዳእታ ግጥም ዋንጫ ዓለም 2023 ክትሰግር እያ። ሓሙስ ምሸት ምስ ጆርጂይ ኣብ ዝነበራ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ሽወደን 15 ብ 0 ከም እተዓወተት ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 2010 …

Read More »

ሽወደን ብዙሓት መዳልያታት ተዓዊታ።

ኣብ ቤይጂንግ ክሳተፉ ዝጸንሑ ኣትሌታት ሽወደን ኣብ ዝሓለፋ ድሕሪ 20 ዓመታት ዝበዝሐ ሜዳልያታት ሒዞም ብሰሉስ ናብ ዓዶም ከም እተመልሱ ተገሊጹ። 2 ሜዳልያታት ጥራይ ክዕወቱ እዮም ዝብል ትጽቢታት እኳ እንተነበረ ካብዚ ኣዝዩ ብዝለዓለ ቊጽሪ ሓፊሶም ኣለዉ ተባሂሉ። ኣትሌታት ሽወደን ብጠቕላላ 2 ናይ ወርቂ፡ 2 ብሩርን 3 ነሓስን ተዓዊቶም ኣለዉ። “ኣዝየ ተሓጒሰ’ለኹ” ክትብል ፕረሲደንት ፓራሊምፒክስ ሽወደን ኣሳ ሊናረስ ኖርሊን ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ’ላ።

Read More »

ሚኒስተር ስፖርት ሽወደን ንፊፋ ዘሊፉ።

ኣህጒራዊ ማሕበር ኲዕሶ እግሪ-ፊፋ-ንሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ካብ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜያት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ክእገድ ብዘይምውሳኑ ሚኒስተር ስፖርት ሽወደን ኣንደርስ ይገማን ወቐሳ ኣቕሪቡሉ። ብምኽንያት ወራር ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኲዕሶ እግሪ እንተላይ ሽወደን ሩስያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክትሳተፍ የብላን ዝብል መርግጺአን ምግውሐን ዝፍለጥ እዩ። ውሳነ ፊፋ ዘርእዮ ነገር እንተሎ መሪሕነቱ ሞራል ዝጐድሎ ምዃኑ እዩ–ኢሉ’ሎ ሚኒስተር ይገማን።

Read More »

ናስሉንድ ወርቂ መዳልያ ተዓዊታ።

ሽወደናዊት ሳንድራ ናስሉንድ ኣብ በይጂንግ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዊንተር ኦሊምፒክስ ብውድድር ምንሽርታት በረድ ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኮይና። 25 ዝዕድሜኣ ናስሉንድ ኣብዚ ውድድር ካብ 11 ነተን 10 ብምዕዋት እያ ናይ መዛዘሚ ግጥም ሓሊፋ። “ንዂሎም ኣብዚ ጒዕዞ ምሳይ ዝነበሩን ዝሓገዙንን ኣዝየ ከመስግኖም እደሊ። ብሓቂ ዘሐብን እዩ” ክትብል ናስሉንድ ሓጎሳ ገሊጻ’ላ።

Read More »

ግጥም ቦርኪና ፋሶን – ኬፕ ቬርደን

ኣብ ሞንጎ እታ ኣብ ቀዳማይ ናይ ምድብ ጸወታ ን ካሜሮን ከረው ኣቢላታ ዝነበረት ግን ከኣ 3 ነጥቢ ዝኸሰረት ቦርኪና ፋሶን ኣብ ሞንጎ እታ ካብ ኢትዮጵያ 3 ነጥቢ ዝመንዘዐት ኬፕ ቬርደን ዝተኻየደ ግጥም ቦርኪና ዕደኦም ከም ዝመልሱ ገሚተ እየ ነዚ ጸወታ ተኸታቲለዮ፡ ከም ግምተይ ኬፕ ቬርዳውያን ቀለልቲ እኮ እንተዘይነበሩ ፖርኪናውያን ኣብ መበል 39 ደቒቕ ብ መገዲ ቦሪማ ባንደ ዝረኸብዋ ሽቶ ግን …

Read More »

ዋንጫ ኣፍሪቃ መዓስ ከም ዝተወልደ ትፈልጡ ዶ ?

source-https://www.cafonline.com/

ቁርሲ ቡን ዋንጫ ኣፍሪቃ ዋንጫ ኣፍሪቃ መዓስ ከም ዝተወልደ ትፈልጡ ዶ ? ዋንጫ ኣፍሪቃ በቶም ኣብ መጀመርያ ሓምሳታታ ዝነበሩ ብርጅዋታት ኣብ ማህጸን ማማ ኣፍሪቃ ተቐሚጡ ብ 1957 ኣበ ሃገረ ሱዳን እዩ ተወሊዱ። ኣብዚ ናይ መጀመርያ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 3 ሃገራት እየን ተሳቲፈን እቲ መደብ 4 ሃገራት ክሳተፋ እኮ እንተነበረ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ በቲ ሽዑ ዝነበራ ናይ ኣፓርታይድ ፓሊሲ ኣብ ምውት ሰዓት …

Read More »

ዜናታት ስፖርት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2022

ድሕሪ ድሙቕ መኸፈቲ ዋንጫ ኣፍሪቃ ናብ ሜዳ ዝወረዳ ኣአንጋዲት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2022 ሃገራዊት ጋንታ ካሜሮንን ሃገራዊት ጋንታ ቦርኪናፋሶን እየን። ጸወታ ዝሕል ኢሉ እኮ እንተጀመረ ኣብ መበል 22 ደቒቕ ቦርኪና ዊ ናይ የማን ክንፊ ኣጥቃዓይ በርናንዶ ትራኦረ ዝኸሸና ናይ ማእከል መስመር ኣጥቃዓይ ጉስታቮ ሳንጋራ ንተጻውንትን ደገፍትን ካሜሮ ን ዘሰንበደት ኩዕሾ ምስ ሰኪዐት ጸንቢርዋ፡ ካሜሮን 0 ቦርኪናፋሶ 1 ጸወታ ድሕሪ ምቕጻል ትራኦረ …

Read More »

ግጥም ኣልጀርያ – ሴርራልዮን

ናይ ሎሚ ግጥም በታ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ 19 ግዜ ዝተሳተፈትን 2 ግዜ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘልዓለትን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብዘርኣይቶ ኒሕ ዝመልኦ ጸዋታ ብ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ዓቢ ተፈታውነት ዘለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያን ን ሳልሳይ ግዜኣ (1994,1996) ጥራይ ዝተሳፈት ሴርራልዮንን እዩ ተጀሚሩ ። እዚ ግጥም ምስዚ ኣብ ላዕሊ ዝራኣናዮ ናይ ብቕዓትን ተሞክሮን ፍልልይ ኣልጀርያ ዝለዓለ ኢድ ክህልዋ ብዙሓት ዝገምትዎ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com