Tuesday , July 16 2024

ባህሊ

መሰረታውያን ደፋእቲ ሓይልታት (Evolutionary Forces)

ኣማኑኤል ሳህለ ኩሉ ፍጥረት፡ ዚረአ ይኹን ዘይረአ፡ ቀጻሊ ዚኽተሎ ሕግታትን ኣገባባትን ኣለዎ። ካብኡ ምልጋስ ጸገማት ስለ ዘኸትል ከኣ፡ እዚ ሕግታትዚ ከም ሓቂ ኪውሰድ ይኽእል እዩ። ሓድሓደ ግዚ እቲ ተግባር ካብ ሕጊ ወጻኢ ዚኸይድ ዘሎ ይመስል። ተጋግዩ ክንብሎ ግን ኣይንኽእልን። ንዓና ብዘይርደኣና ተወሳኺ ሕግታት ኪምራሕ ይኽእል እዩ። ገለ ፍጻመታት ጸኒሑ ማለት ኣእምሮ ሰብ ምስ ማዕበለ ኪግለጽ ዘለዎ ሓቂ እዩ። ፊዚካውን ከሚካላውን …

Read More »

ናይ ትምህርቲ ስእሊ ንኽሳኣል፡ እታ ኣብ ክሳዱ ኣንጠልጢልዋ ዝነበረ መስቀል ንኸውጸኣ ተገዲዱ

ሓደ ወዲ 15 ዓመት ተማሃራይ፡ ናይ ትምህርቲ ስእሊ ንኽሰኣል፡ ኣብ ክሳዱ ኣንጥልጢልዋ ዝነበረ መስቀል ንኸውጻኣ ከምተገደደ፡ ኣንጻር ጉዳያት ዓሌትነት ዝጣበቕ ተሓላቕ ፍትሒ ገሊጹ። እታ ሰኣሊት፡ ናይ ትምህርቲ ስእሊ ንኽትሳኣል፡ እታ ኣብ ክሳድካ ዘላ መስቀል ኣውጽኣያ ኢላትኒ፡ ኣነ ውን ከምቲ ዝበለትኒ ጌረ ክብል እቲ ህጻን ከምዝሓበረ መርበብ ሓበሬታ ተተ (TT) ኣመሓላሊፉ። ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ፡ እቲ ኩነት ክኸውን ዘይግበኦ እዩ ነይሩ፡ እንተኾነ …

Read More »

ኣብ ከተማ ዮተቦሪ፡ ብሰንኪ ናይ ቅትለት መልእኽቲ ዘስዓቦ ስግኣት፡ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተዓጽያ

ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ተጠቃሚ ኢንስተግራም፡ ኣንጻር ሓንቲ ኣብ ከተማ ዮተቦሪ እትርከብ ኢንተርናሽናል ቤት ትምህርቲ (ISGR)፡ ናይ ቅትለት ፈተነ ከካይዱ ምዃኑ ድሕሪ ምጽሓፉ፡ እታ ቤት ትምህርቲ ን800 ተማሃሮኦ ኣብ ቤቶም ንኽጸንሑ ሎሚ ከምዝሓበረት ሬድዮ ሽወደን ኣቃሊሑ። ምምሕዳር’ታ ቤት ትምህርቲ፡ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ኣመልኪታ፡ ንፖሊስ ከምዝሓበረን፡ ነቲ ጉዳይ ንምክትታል ድማ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዑ ከምዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ፡ ከምዚ ዓይነት ናይ ምፍርራህ መልእኽቲ፡ …

Read More »

ስፖቲፍያ (Spotify)፡ ንደርፍታት፡ ብትሕዝቶ ግጥምታቶም ደሊኻ ክትረኽቦት ዘኽእል ሓድሽ ኣገልግሎት ጀሚሩ

እዚ ሓድሽ ኣገልግሎት፡ ነቶም ስም ኣርቲስት ወይ ስም ደርፊ ዘይፈልጡ ሰባት፡ ብገለ ካብ ትሕዝቶ ግጥማ ጽሒፎም ነታ ደርፊ ክረኽብዋ ዘኽእል እዩ። ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ቤት መስተ፡ መዘናግዒ ቦታታትን ካልእን፡ ደስ ዝብሎም ደርፊ ይሰምዑ’ሞ፡ ስም ናይታ ደርፊ ስለዘይፈልጡ ግን ንምርካባ ክሽገሩ ክትርኢ ንቡር እዩ ጸኒሑ። ምስ ምትእትታው ናይዚ ሓድሽ ኣገልግሎት ግን እዞም ዝነበሩ ጸገማት ክፍትሑ ምዃኖም ስፖትፋይ ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ኣገልግሎት፡ …

Read More »

ኡልፍ ክሪስቸንስ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን፡ ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ

ኣብ ተሌቪዥን ሽወደን ከም ተንታኒት ፖለቲካ ኮይና እትሰርሕ ኤልሳቤጥ ማርሙቸን፡ ኣቦ መንበር ዓቃባዊ ሰልፊ ኡልፍ ክሪስቸንስ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ምዃን ዕድሉ ዓብዩ ምህላዉ እንተኾነ ግና ንምጽንባሉ ክህወኽ ከም ዘይብሉ ገሊጻ። ዝቕጽል ባይቶኣዎ ምርጫ ሽወደን፡ ከም ኣብ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ዝግበር ረፈረንዱም ዝመስል እዩ ዝበለ፡ ክሪስቸንስ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ሚልዮፓርትየትን ሶሻል ዲሞክራትናን ዝተገብረ ስምምዕ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ኣመልኪቱ ክምዝገለጾ ሓቢሩ። ክሪስቸንስ፡ ጽምብላት …

Read More »

ሓቀኛ ዛንታ፣ከይደቐስኲ ዝሓለምክዎ ባህጊ

ብጸጋብርሃን ጎይትኦምካልኣይን መወዳእታን ክፋል “እንድዒ ጓለይ እዚ ቅልጥፍ ኢልካ ትገብሮ ነገራት፡ መወዳእታኡ ሳዕቤን ኣለዎ። ንስኺ ድማ ክትጥቀቒ ኣለኪ” ዕትብ ኢላ ተዛረበታ።“በሊ ከይትቕየምኒ እምበር፡ ኣነ’ስ መታን ክኣምንኒ ውዒለዮ’የ። ደጋጊሙ ምስ ለመነኒ ከይከስሮ ብምባል ውዒለዮ፡” እቲ ሓቂ ተናስሓትላ።“ክኸውን ኣይነበሮን ሄለን! ግና ዝፈሰሰ ስለዘይሕፈስ፡ ኣብ ፍታሕ ጥራይ ነድህብ ሕጂ። ቀልጢፍኪ ወድኣለይ በልዮ። ንሱ’ዩ እቲ ዝሓሸ እምበር፡ ኣብ ዘይጭበጥ ሕልሚ ተህተፍትፊ ከይትህልዊ’ዩ ፍርሐይ። ባህጊ …

Read More »

ሓንቲ ዓለም፡ ፈተናን እምነትን ተስፋን (Trials, faith and hope)

ኣማኑኤል ሳህለ ኩሉ ሓላፋይ እዩ፡ ትዕግስቲ ጥራይ ይሃሉኻ፡ ዚብል ሰብ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ምኽርዚ ክልተ ሕቶታት ኪለዓሉ ይኽእሉ፤ ኩሉ ሓላፋይ እዩ ክንብል ከሎና፡ እንታይ ማለትና ኢና? ዘይሓልፍ ፈተና ኸኣ ኣሎ እኮዩ፡ ማለት ክሳዕ መቓብርካ ደድሕሬኻ ዚስዕብ ፈተናን መከራን። ትዕግስቲ ክንብል ከሎናኸ ነቲ ናይ እተፈላለዩ ሰባት ናይ ተጻዋርነት ተኽእሎ ኣብ ግምት ኣእቲናዮ ዲና? ደረጃታት ተጻዋርነት ሰብ እተፈላለየ ምዃኑ ንፈልጥ ዲና? ናይ …

Read More »

ክታበት ኢንፍሉዌንዛ፡ ንሽማግለታትን ነቶም ንሓደጋ ቅሉዓት ዝኾኑ ክፋል ሕብረተሰብን ብነጻ ክወሃብ እዩ

ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ሽወደን ዝርከቡ ሽማግለታትን ንሓደጋ ቅሉዓት ዝኾኑ ክፋል ሕብረተሰብን፡ ክታበት ወቕታዊ ኢንፍሉዌንዛ፡ ብነጻ ክረኽቡ እዮም ክብል ተተ (TT) ኣቃሊሑ። እቲ ወግዓዊ ውሳኔ፡ ዕለት 28/10/2020፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ሽማግለ ምምሕዳራት ሽወደን ክመሓላለፍ ምዃኑ ኣደ ወንበር ሽማግለ ሓለዋ ጥዕና ቬስተርኖርላንድ፡ ሊና ኣስብሎንድ፡ ገሊጻ። ለበዳ ኮሮና፡ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዓቢ ጸቕጢ’ኳ እንተፈጠረ፡ ካብተን ካልኦት ምምሕዳራት ግን ክንተርፍ የብልና ክትብል ወሲኻ። ናይዚ …

Read More »

ሽወደናዊት ምምሕዳር ከተማ (Kommun)፡ ስደተኛታት ኣይቅበልን ኢየ ትብል

ምምሕዳር ከተማ ሰልቨስቦሪ (Sölvesborg)፡ ስደተኛታት ኣብቲ ምምሕዳር ንኽነብሩ ፍቓደኛ ከምዘይኮነት ብምሕባር፡ ነቲ ስደተኛታት ንኽቕበላ ብመንገዲ ኢሚግሬሽን ዝወሃበን መምርሒ ብዘይምቕባላ፡ ጥሕሰት ንሕገ መንግስቲ ትፍጽም ምህላዋ SVT ሓቢሩ። ኣካየድቲ’ዛ ምምሕዳር ከተማ ዝኾኑ ሰልፍታት ስቬርያ ዲሞክራትና፡ ክሪስ ዲሞክራትና፡ ዓቃባውን ናይቲ ከባቢ ሰልፊ ሶልቪስቦሪ፡ ዓሚ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ምቕባል ስደተኛታት፡ ዘይምርድዳእ ፈጢረን ከምዝነበራ ዝዝከር እኳ እንተኾነ፡ ብሰንኪ ቅልውላው ኮሮና ግን እቲ ዘተ ኣቛሪጹ ከምዝጸንሐ …

Read More »

ሽወደን፡ ዝለዓለ መጠን ግዳያት ዕጸ-ፋርስ ኣለዋ ተባሂሉ

ብመሰረት ጸብጻብ ኤጀንሲ ምክልኻል ዕጸ-ፋርስ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ሽወደን፡ ብሰንኪ ዕጸ-ፋርስ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሮም ብተዛማዲ ዝበዝሐ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኤስቶንያ ዝበዝሑ ግዳያት ከም ዝነበርዋ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ፡ ሽወደን፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ካብ ሓደ ሚልዮን ሰባት፡ 81 ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ምስ ማእከላይ ገምጋም ግዳያት ሕብረት ኣውሮፓ ክነጻጸር እንከሎ፡ ብኣርባዕተ ዕጽፊ ዝዛይድ ምዃኑ ተፈሊጡ ክብል ኣገልግሎት ዜና SVT ሓቢሩ። መጠነ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com