Friday , December 8 2023

ባህሊ

ንምምራቕ ተመሃሮ ዚምልከት ሽወደናዊ ቃል : UTSPRING

ንምምራቕ ተመሃሮ ዚምልከት ሽወደናዊ ቃል : UTSPRING ከምቲ እቲ ቃል ዘመልክቶ፡ ኣብ ሽወደን እቲ ንኻልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ዚምልከት ምረቓ ከም ዓቢ ፍጻመ ኢዩ ዚቝጸር። UTSPRING ኡትስፕሪንግ ካብ ut (ንደገ) + springa (ምጉያይ) ዝመንጨወ እዩ። “ምጉያይ” ወይ “ናይ ምረቓ ሸበድበድ” ኢልካ ክትትርጉሞ ይከኣል ኢዩ። ኣብ መዓልቲ ምረቓ፡ ተማሃሮ ብተለምዶ ክፍሊ ብኽፍሊ ካብ ህንጻ ቤት-ትምህርቲ ወጺኦም ይጎዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ናይቲ ተመሃራይ ቆልዓ …

Read More »

Aktuellt ኩነተ ህላወ no.2 ማሕበራዊ ሽግራትናን መፍትሒኡን

Read More »

ዮሃና ንሃገራዊ መዓልቲ ነጻነት ስዊድን 6 juni 2022

Read More »

ኣብያተ መዘክር ሽወደን ን ታሪኻዊ ውርሻታት ዩክሬይን ይሕግዙ።  

ኣብያተ መዘክር ሽወደን ባህላዊ ቅርስታት ዩክሬይን ንምዕቃብ ይፍትኑ ምህላዎም ተገሊጹ። ንኣብነት ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ ሃገራዊ ቤተመዘክር  ን ቤተ-መዘክራት ናይታ ኣብ ምዕራብ ዩክሬይን እትርከብ ከተማ ልቪቭ ይሕግዛ ምህላወን ሬድዮ ሽወደን ኣመልኪታ። እዚ ስራሕ ምስ ኣብ ሽወደን ዝርክባ ካልኦት ኣብያተ መዘክር ብምትሕብባር ይካየድ ምህላዉ ዳይረክተር ጀነራል እቲ ሃገራዊ ቤተመዘክር ሱዛና ፒተርሰን ገሊጻ’ላ።  “እቲ ኲናት ጅምር ምስ ኣበለ ነተን ኣብ ዩክሬይን ዝርከባ ኣሓት …

Read More »

ኮርኒልያ ጃኮብስ፡ ‘ሕልሚ ኮይኑ’ዩ ዝስማዓኒ ዘሎ”

ብቐዳም ምሸት ኣብ መሎዲፈስቲቫለን ኣብ ዝተካየደ ውድድር ደርፊ ምዕዋታ ክትጾሮ ዝኸብዳ ሓጎስ ከም እተሰምዓ ኮርኒልያ ጃኮብስ ገሊጻ’። ብምኽንያት ዓወታ ኮርኒያ ን ሽወደን ወኪላ ኣብ ውድድር ደርፊ ኣውሮጳ ዩሮቪዥን ክትሳተፍ እያ። “ዘይተጸበኹዎ ዓብዪ ሓጎስ እዩ፡ ኣእምሮይ ዝግንፍል ዘሎ ክሳብ ዝመስለኒ እየ ተሓጒሰ” ዝበለት ኮርኒልያ ነቲ ኣብ ቱሪን ኢጣልያ ኣብ መፋርቕ ወርሓ ጉንበት ዝካየድን 40 ሃገራት ዝሳተፋኦን ውድድር ዩሮቪዥን ትዳሎ ምህላዋ ወሲኻ …

Read More »

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቛንቋ ኣደ ንመበል 22 ግዜ ተጸምቢሉ ።

ትማሊ  21 ለካቲት ኣህጉራዊ መዓልቲ ቛንቋ ኣደ ንመበል 22 ግዜ ተጸምቢሉ ኣሎ።ኣብ ገሊኡ ድማ ይጽምበል ክህሉ ትጽቢት ይግበረሉ።ኣብ ሕዳር 1999 ፡ውድብ ትምህርትን ስነ-ፍልጠትን ባህልን ዓለም ብዝወሰኖ መሰረት፡ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ክብዓል ዝጀመረ መዓልቲ ቛንቋ ኣደ(Modersmål dagen)፡ወዲ ሰብ ብቛንቛ ኣዲኡ ከም ድሌቱ ክዛረብን ክጽሕፍን ንምዝኽኻር ዝዓለመ ኣህጉራዊ ጽምብል ኢዩ።2.3 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ማለት 40% ብቛንቋ ኣዲኡ ክምሃር ዕድል ዘይረኸበ እዩ። …

Read More »

ኖርወይ፥ ተመሃሮ ኣብ ቋንቋታት ወጻኢ ዘለዎም ተገዳስነት የንቈልቊል።

ቊጽሪ ናይቶም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝርከቡ ተመሃሮ ኣብ ቋንቋታት ወጻኢ ሃገራት ብፍላይ ጀርመንኛ፥ ስጳኛ ከምኡውን ፍውረንሳይኛ ዝህልዎም ተገዳስነት እናንቈልቈል ምምጽኡ ዳይረክቶሬት ትምህርቲ ኖርዌይ ዘካየዶ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ተመሃሮ 4% ጥራይ ኣብዞም ቋንቋታት ተገዳስነት ምርኣዮም እውን ተመልኪቱ። እዚ እናኾነ ኣብ ትምህርቲ ሕሳብ ዝግደሱ ተመሃሮ ቊጽሮም እናሰሰነ ምምጽኡ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ኣመልኪቱ። 1117 ተመሃሮ ጥራይ ኣብ ቋንቋታት ወጻኢ ተገዳስነት ከርእዩ …

Read More »

ሓንቲ ዓለም …. ብኣማኑኤል ሳህለ …. ናይ ሕልና ደወል (The Inner Voice)

ምሕሳው ነውሪ ኢዩ። ሓሶትን ስርቅን ከኣ ብሓደ ኢዩ ዚኸይድ። ህጻን ከሎኻ፡ ሓሳዊ ምስ እትኸውን፡ ብዘይ ፍቓድ ስድራኻ ገለ ነገር ኣልዒልካ ትወስድ እሞ፡ ኣቦኻ ወይ ኣደኻ መን ኢዩ ካብዚ ኸብሒ ገንዘብ ወሲዱ፧ ምስ ዚብሉኻ፡ ኣነ ኣይኮንኩን ትብል። እንተ ዘይትሰርቕ ኣይምሓሶኻን፡ ናይ ምሕሳው ዝንባሌ እንተ ዘይህልወካ ድማ ኣይምሰረቕካን። ወላዲ! ህጻናት ኪሕስዉ ከለዉ ኣብ ዓይነይ ረኣዩኒ በሎም። ገለ ፍሉያት ዘርኢ (ናይ ሕልናኣም ደወል …

Read More »

ብኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ዝተጻሕፈት ሓዳስ መጽሓፍ ኣብ ሃገረ ሽወደን ተመሪቓ

ብደራስን ጋዜጠኛን ጸጋብርሃን ጎይትኦም ዝተደርሰት “ኣብ ሊብያ’የ ጠኒሰ” ዘርእስታ ሓዳስ መጽሓፍ፡ ብቐዳም 29 ጥሪ 2022 ኣብ ከተማ ኡምዮ ሃገረ ሽወደን ተሓቲማ ብወግዒ ተመሪቓ። እዛ 216 ገጻት ዘለዋን ብደራሲ ጸጋብርሃን ጎይትኦምን ዝተደርሰት መጽሓፍ፡ ብምምሕዳር ኡምዮ ኮመን ተመዊላ እያ ንሕትመት በቒዓ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ነታ መጽሓፍ ተመልኪቱ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም “ኤርትራውያን ጸሓፍቲ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ቛንቑኡን ባህሉን ኣብ ምዕቓብ ልዑል ተራ …

Read More »

ሓንቲ ዓለም …. ብኣማኑኤል ሳህለ …. እከይ ከም ልምዲ (When Evil Becomes The Norm) … 1ይ ክፋል

ኣብ ናይዛ ዓለም ነዊሕ ጻንሒት፡ እኩይነት ወይ እከይ፡ ኣገዳሲ ተራ ተጻዊቱ ኢዩ። ምስ ስልጣነን እተሓላለኸ ማሕበራዊ ንጥፈታት እናማዕበለ ከይዱ (spiraling upward)፡ ኣብ መጠረስታ ድማ ናብ ልምዲ ተለዊጡ። መልሓስ ተበራቢሩ፡ ሕልና ግን ሞይቱ። ሕልና ዘይብሉ ህዝቢ ድማ ካብ ኣራዊት ምንም ፍልልይ ኪህሉዎ ኣይክእልን። ሃና ኣረንት እተባህለት ብዛዕባ እቲ ብግዜ ሂትለር ሓላፊ ዝነበረ ህቡብ ጨካን ናዚስታዊ ኣይኽማን ዚምልከት መጽሓፍ ዝጸሓፈት ኣይሁዳዊት ደራሲት፡ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com