Breaking News

ባህሊ

ሓንቲ ዓለም. . . ብኣማኑኤል ሳህለ. . . ካብ ባህሊ ተጠንቀቑ! (Beware of Culture!)

ብሓደ ዝነብሩ እኩባት ሰባት ወይ ማሕበረሰብ ዚኽተሉዎ ክብርታት ወይ ወግዕታት ኣለዎም። ሰብ ኪሞቶም ከሎ እንታይ ይገብሩ? ከመይ ጌሮምከ ይቐብሩዎ። ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኪወርዶም ከሎኸ? ኪሰትዩን ኪበልዑን ከለዉ እንታይ ኣቕሓ ይጥቀሙ? ክዳን ሰብኣይን ክዳን ሰበይትን ፍልልይ ኣለዎዶ? ሓንቲዶ ወይስ ብዙሓት ኣንስቲ እዮም ዘእትዉ? ንሓሶትን ስርቅን ቅትለትን ብኸመይ መገዲ ይርእዩዎ? ነውሪ ዝብሉዎኸ ከመይ …

Läs mer »

ኣብ እዋኑ ክፍለጥ ዘይከኣለ ናይ ደም ምርጋእ ኩነታት

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ማርክ፡ ኣብ እትርከብ ማእከል ጥዕና፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክትረክብ ዝጸንሐት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ፡ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ኣለኪ ተባሂላ፡ ሓገዝ መስተንፈሲ ማሺን ክግበረላ ድሕሪ ምጽንሑ፡ ኩነታት ጥዕናኣ ካብ ዝኸፈአ ናብ ዝበኣሰ ብምስግጋሩ፡ ንዝለዓለ ሕክምናዊ ኣገልግሎት፡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተሰጋገረትን፡ መርመራታት ምስ ተገብረላ ድማ፡ እቲ ጸገም ከምቲ ዝተባህለ ዘይኮነስ፡ ኣብ …

Läs mer »

ህንዳውያን: ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ናይ ምዝራብ ልማዲ: የብሎምን ተባሂሉ

ዝበዝሓ ኣብያተ ትምህርቲ ህንዲ: ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጾታ ፕሮግራም: ከም ዘይብለንን እዚ ጒዳይ ኣብ ወለዲ እውን ከም ዘይዝረበሉ ኣስልጣኒት ጒዳያት ጾታዊ ርክብ: ፓላቪ ባርንዌል: ምስ ወኪል ቢቢሲ ኣብ ዝገብረቶ ጻንሒት ገሊጻ። ኣብ ጭው ዝበለ ዓቃባዊ ስድራቤት ዝዓበየት ፓላቪ: እዚ ባህሊ: ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ክትመራመርን መወዳእትኡ በዓልቲ ሞያ እዚ ስነፍልጠት ክትከውን …

Läs mer »

ዩኒቨርስቲ ዮቶቦሪ፡ ኣብ እዋን ፈተና ዝግበር ዓሎቕ እናዛየደ ምምጽኡ፡ ገሊጻ

ቅልውላው ለበዳ ኮሮና ዘስዓቦ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ተኸቲሉ፡ ኣብ ዮኒቨርስቲ ዮቶቦሪ፡ ተርእዮታት ዓሎቕ እናዛየደ ይመጽእ ምህላዉ ዮቶቦሪ ፖስተን ዝተባህለት ጋዜጣ ሓቢራ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። ኣብ ዓመተ 2019፡ ዝተመዝገቡ ናይ ዓሎቕ ፍጻሜታት 102 ክኾኑ እንከለዉ፡ ኣብ ዓመተ 2020 ድማ እቲ ቁጽሪ ናብ 250 ክብ ኢሉ ከምዝነበረ ይዝከር።  ኣብዚ ዓመት’ዚ …

Läs mer »

ኤድ ሺራን: ምውላደይ ካብ ሕማቕ ኣመላት ክዕቀብ ሓጊዙኑ

ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን: ሊራ ዝሰመያ ጓል: ድሕሪ ምብኳሩ ኣብ ህይወት ዝጸንሖ ኣጠማምታ ፈጺሙ ከም እተቐየረ ገሊጹ። “ፍቕረይ: ቼሪ: ከም ዝጠነሰት ምስ ነገረትኒ ኣብ ህይወተይ ሓድሽ ንፋስ ክነፍስ ጀሚሩ። ብዛዕባ ዝበልዖን ዝሰትዮን ከይተረፈ እየ ክጥንቀቕ ጀሚረ። ኣልኮል ምስታይ ገዲፈዮ: ስሩዕ ምንቅስቓስ ኣካላት ከኣ ጀሚረ” ክብል ን ቢቢሲ ሬድዮ ዋን ኣብ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…..ብ ኣማኑኤል ሳህለ….. ሰለስተ ባህርያት ወድሰብ (Three Faces in the Mirror)

ወድሰብ፡ ሰለስተ መሰረታውያን ባህርያት ሒዙ ኢዩ ኣብዛ ዓለም ዚንቀሳቐስ። ንሳተን ከኣ፤ እንስሳዊ ሰብኣዊ መንፈሳዊ   ኢየን።   እንስሳዊ ባህርያት፥ ካብ እንስሳ ዝወረስናዮ ባህሪ ኢዩ። ሰብ ብስነህይወት ወይ ባዮሎጂ፡ ካብ እንስሳ ኣይፍለን ኢዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ከኣ ነቶም ኣብ ጫካታት ዚነብሩ ሰባት ተዓዘቡዎም። ከምኡ’ውን ነዞም ኣምላኾም ረሲዖም ንወድሰብ ከብክዩ ዚውዕሉ ዘለዉ ገዛእትን ስሱዓት …

Läs mer »

(ንመዘናግዒ) ዕሸላዊ ኣሰራርሓ መግቢ (Kids’ Cookbook) ብህጻናት እተዳለወ ናይ መግቢ ኣሰራርሓ መጽሓፍ እንተ ዚሕተም እንታይ ምመሰለ ነይሩ? ብ ኣማኑኤል ሳህለ

ጸብሒ ደርሆ ኪህልዉ ዘለዎም ነገራት ብኽልተ እግራ እተኸይድ ሕያወይቲ ደርሆ ብዙሕ እንቋቝሖ ብዙሕ ጠስሚ ሽጉርቲ በርበረ ፋርኔሎ፡ መሽረፈት፡ ማይ፡ ጨው፡ ካራ፡ ሸሓኒ ወዘተ.   ኣገባብ ነታ ደርሆ ድሕሪ ብዙሕ ምጕያይን ላዕልን ታሕትን፡ ብእግራ ትሕዛ። ካራ ጌርካ ቀስ ኣቢልካ ትሓርዳ። ንኹሉ እቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ኣብ ጻሕሊ ተእትዎ። ብዘይካ ነታ ደርሆ። …

Läs mer »

ሕጊ ሞግዚትነት፡ ንኽምርመር፡ ባይቶ ሽወደን ሓቢሩ

ኣብ ሃገረ ሽወደን ሰባት ካብ ወጻኢ ሃገራት ቆልዑ ብምምጻእ ብሞግዚትነት ወይ ከኣ ኣዶፕሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ መስርሕ መዕበያ መሰረታዊ መርመራ ክካየደሉ ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን ንመንግስቲ መዝነት ብማሃብ ኣዚዙ ከምዘሎ ኣገልግሎት ዜና ተተ ሓቢሩ። እቲ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ከኣ ካብ ጽጉማንን ትሑት መነባብሮ ዘሎወን ሃገራት ከምዝትግብር ዝፍለጥ፣ ዘኽታማት ቆልዑ …

Läs mer »

ቦሊዉድ ናብ ጽዕድው ዝበለ ሕብሪ ቆርበት ከም ዘዳሉ ይሕመ። 

ኢንዱስትሪ ፊልም ህንዲ (ቦሊዉድ) ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት ክሳብ ክንደይ ባህላዊ ገስጋስ ኣርእዩ? ዝብል ወሳኒ ሕቶ ንምምላስ ዘንቀደ ብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝምራሕ ትንተና ከም እተኻየደ ተገሊጹ።  ን ዝርርብ ተዋሳእቲ (Dialogue) ካብ 70 ንላዕሊ ዝተመርጻ ፊልምታት ዝመርመረ እዚ መጽናዕቲ  ነዛ ሕቶ “እወ” ን “ኣይፋልን” ዝብላ፡መልሲታት ሒዙ ተቐልቂሉ’ሎ።   ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት ብፍላይ ቦሊዉድ …

Läs mer »