Tuesday , July 16 2024

ኢንፎግራፊክስ

ማዕከናት ዜና ሽወደን ብዛዕባ ኲናት ዩክሬይን ናይ ቆልዑ ፕሮግራም ይፍንዋ።

ካብ ምጅማር ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ንደሓር ቆልዑ ነቲ ኲነታት ብግቡእ ንኽርድኡዎ ብምባል ከምኒ ጁንዬርንሂተርናን ኤስቪቲን ዝበላ ፕሮግራማት ክፍንዋ ምጽንሐን ተገሊጹ። ካብ ከምኒ ሊላ ኣኩቴልት ዝመሰላ ክኢላታትን ስነልቦና ብዝተረኽበ ሓገዝ ኣቢሉ ብቐጥታ ዝካየድ ናይ ዕላል ፕሮግራም ብምድላው ካብ ቆልዑ ልዕሊ 60 ሽሕ ዝኾኑ ሕቶታት ምቕባሉ እውን ተመልኪቱ። ገለ ካብዞም ብቖልዑ ዝቐረቡ ሕቶታት “እዚ ኲናት ናብ ሽወደን ክመጽእ ድዩ?”፡ “ኔቶ …

Read More »

መንግስቲ ን ወጻኢታት ምክልኽል ብ 2% ሓፈሻዊ እቶት ሽወደን ከዕብዮ እዩ።

መንግስቲ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ን ወጻኢታት ምክልኻል ብ 2% ሓፈሻዊ እቶት ሽወደን ከዕብዮ ድሌት ከም ዘለዎ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ማግዳሌና ኣንደርሾን ገሊጻ።. ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሽወደን ንምክልኻል እትገብሮ ወጻኢታት ክውስኽ ምጽንሑ ዝገለጸ ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣንደርሾን ትማል ሓሙስ ንባይቶ እታ ሃገር ኣብ ዘቕረበቶ እማመ ንምክልኻል ዝወጽእ ባጀት ናብ 108 ቢልዮን ክሮና ክብ ክብል ምሕታታ ወሲኹ ኣረዲኡ’ሎ። ብዘይካዚ መንእሰያት ኣብ ዝመጽእ ዓመታት …

Read More »

ሽወደን ሓንቲ ካብተን ን ሰራዊት ዩክሬይን ሓገዝ ዘበርከታ ሃገራትን ህዝብታትን እያ ተባሂሉ።

ዝተፈላለዩ ህዝብታትን ኲባንያታትን ዓለምና ንሰራዊት ዩክሬይን ዝውዕል ኣስታት 3.5 ቢልዮን ዶላር ምውፋየን ማእከላይ ባንክ ዩክሬይን ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ እዚ ባንክ እዚ ገንዘብ ካብ ከምኒ ሽወደን፡ ፊንላንድ፡ ኣመሪካን ካልኦት ሃገራትን እዩ ተረኺቡ። ሰራዊት ዩክሬይን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኲናት ንዕጥቂ ስንቂን መግቢን ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘድልዮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ፒተር ሊደን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ”ሎ።

Read More »

ኖርወይ፡ ንስደተኛታት ዩክሬይን ኣስታት 8,000 ናይ ህጹጽ እዋን መጽለሊ ይድለ ኣሎ።

ቊጽሪ ሓተትቲ ዕቚባ ዩክሬይን ወሲኹሉ ኣብ ዘለወሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስደተኛታት ዩክሬይን ኣስታት 8,000 ናይ ህጹጽ እዋን መጽለሊ ይድለ ከም ዘሎ ዳይረክቶሬት ኢሚግሬሽን ኖርወይ ኣፍሊጡ። “ምስቶም ኣቐዲምና መቓን ስምምዕ ዝጸንሓና ኣቕረብቲ ኣብ ምርድዳእ በጺሕና ኣለና” ክብል እቲ ዳይረክቶሬይት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብሪሁ’ሎ። እቲ መጽለሊ ተዳልዩ ንጠቕሚ ክፉት ክሳብ ዝኸውን ገለ ግዜያት ከድሊ እዩ ዝበለ እቲ ዳይረክቶረይት ክሳብ 25 ለካቲት …

Read More »

ዶክተር ስቶክሆልም፡ “ኮቪድ-19 ክንዲቲ እተተስፈናዮ ኣይጎደለን”። 

ኣብታ ብብዝሒ ህዝቢ ዝቕመጣ ዞባ ሽወደን ሕጂ’ውን ኣማኢት ሰባት ብ ኮቪድ ተታሒዞም ኣብ ሆስፒታል ይእለዩ ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብቲ ዞባ ክኢላ መብጣሕቲን ኣመሓዳሪን ማሕበር ሓካይም ሽወደንን ጆሃን ትሪረድ ን ሬድዮ ሽወደን P4 ስቶክሆልም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ “ኣብዚ ምምሕዳር ዛጊት ካብ 300-400 ዝኾኑ ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል ይእለዩ ኣለዉ፡ ኮቪድ-19 ክንድቲ እተተስፈናዮ ኣይጎደለን” ክብል ገሊጹ’ሎ።   ሽወደን መምርሒታት ኮቪድ-19 ካብ እተልዕል ዳርጋ ወርሒ …

Read More »

ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ወሰኽ ዋጋ ጸዓት ኤለትሪክ ተኸሲቱ።

ብምኽንያት ምውሳኽ ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ፡ ፈሓምን ካልእን ረቛሒታት ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዋጋ ኤለትሪክ ክውስኽ ምጽንሑ ተገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ዋጋ ጸዓት ኤለትሪክ ብናህሪ ክውስኽ ከም እተራእየ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ስካነ ብሕርሻ እትናበር ሳራ ሮስክቪስት ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ዊንተር ጸዓት ክትቊጥብ ብምባል ናይ ሓጹር መብራህቲ እናጥፍአት ከም ዘሕለፈቶ ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣመልኪታ’ላ።  

Read More »

ኣንደርሽ ቲግኔል ኣብ WHO ክቚጸር እዩ ተባሂሉ።

ኣብ መንግስቲ ሽወደን ክኢላ ተላበድቲ ሕማማት ኣንደርሽ ቲግኔል ኣብ ወፍሪ ዓለም-ለኸ ክትባት ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ክቚጸር ምዃኑ ተገሊጹ።  ኣብ ብድሆ ጸረ ኮቪድ-19 መሪሕ ተራ ዝተጻወተ ቲግኔል ካብ መጋቢት 14 ኣትሒዙ ስርሑ ክገድፍን ኣብ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ክፍሊ ምቊጽጻር ሕማማት እትሰርሕ ኣንደርሽ ሊንድብሎም ክትትክኦን እያ ተባሂሉ’ሎ።

Read More »

ሽወደን፡ “ዓበይቲ ለውጢታት ፖሊሲ ጸጥታ ንምግባር ግዜኡ ኣይኮነን”።

ምስ ምኽሳት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ሽወደን ፖሊሲ ጸጥታኣ ክለሳ ክትገብረሉ ትኽእል እኳ እንተኾነት ሽወደን ናብ ኔቶ ናይ ኣባልነት ሕቶ እተቕርበሉ ግዜ ሕጂ ኣይኮነን—-ግዜኡ ገና ኣይኣኸለን– ክትብል ሚኒስተር ጒድያት ወጻኢ ሽወደን ኣን ሊንድ ሓቢራ። ብዛዕባ ኣብ ዩክሬይን ዝካየድ ዘሎ ኲናት፡ ውጽኢታት እገዳ፡ ኲነታት ጸጥታ ሽወደንን ኣባልነት ኔቶን ኣመልኪታ ን ሬድዮ ሽወደን ፍሉይ ሓበሬታ ሂባ’ላ። ንሳ ኣብቲ ጻንሒታ “ኣብ እዋን …

Read More »

ኖርወይ፡ ዩክሬናውያን ንምሕጋዝ ኣብ ዝተኻየደ  ኮንሰርት 75 ሚልዮን ክሮና ተኣኪቡ።

ብምኽንያት ወራር ሩስያ ግዳያት ዝኾኑ ዩክሬናውያን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ኣብ ኖርወይ ኣብ ዝተኻይደ ኮንሰርት 75 ሚልዮን ክሮና ከም እተኣከበ ተገሊጹ። ኣብዚ ብ 7 መጋቢት ዝተኻየደ ኮንሰርት ከምኒ ቲርጊቭ ስካውግ፡ ያርል በርንሆፍትን ማርያ መናን ሙዚቃዊ ስርሓት ኣቕሪቦም።  እዚ ዝተኣከበ ገንዘብ ብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፡ ቆንስል ስደተኛታት ኖርወይ፡ ህጻናት ኣድሕን፡ ካሪታስ፡ ረዴት ቤተክርስትያን ኖርወይ ኣቢሉ ክመቓራሕ እዩ ተባሂሉሎ። እዘን ትካላት ብቐጥታ በቲ …

Read More »

ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ሽወደን ብዛዕባ ኣቕሑ ሩስያ ውሳነ ከሕልፍ ይጽበዩ።

መንግስቲ ብዛዕባ እዞም ካብ ሩስያ ዝኣተዉ ዘለዉ ኣቕሑ ብኸመይ ክተሕእዙ ከም ዝግባእ ንጹር መምርሒታት ከሕልፍ ከም ዝግባእ ጽላት መጓዓዝያ ሽወደን ጻውዒት ኣቕሪቡ። መራብ ሩስያ ኣብ ወደባት ሽወደን ጽዕነተን ከራግፋ ምህላወን ብደረጃ ኣውሮእጵዊ ሕብረት ዘተ ከም እተኸይደሉ መንገስቲ ገሊጹ’ሎ። እንተኾነ ግና ገለ ማሕበራት ነዘን መራኽብ ኣብ ወደባት ሽወደን ኸየዕርፋ ንኽኽልክሉ ፍቓድ ክወሃቦም ንመንግስቲ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ።

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com