Breaking News

ሃገራዊ ዜና

ጽሬት ገማግም ሽወደን፡ ተኻይዱ

ትማሊ ቀዳም፡ ኣብ መላእ ገማግም ሃገረ ሽወደን፡ ብመንእሰያትን ማሕበራትን ዝተወደበ፡ ናይ ጽሬት መደብ ከምዝተኻየደ ማዕከን ዜና ተተ ገሊጹ። ከምውጽኢቱ ድማ ኣስታት 13 ቶን ጓሓፍ ከምዝተላዕለን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝጸረየ ጓሓፍ፡ ብ30% ከምዝዛየደን ተገሊጹ። ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ፕሮጀክት ንሽወደን ወኪለን ማሕበራት ፓንታመራን ስተዳን ሽወደን፡ ኣብቲ ንጥፈታት ከምዝተሳተፋ ተገሊጹ። ኣብ …

Läs mer »

ን55 ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናብ ናይ ውልቁ ቴሌፎን ዝደወለ ሰብኣይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ

ሓደ ኣብ ክፍሊ ሓበሬታ ናይ ቤት ጽሕፈት በዓል መዚ ስካተቨርከት ዝሰርሕ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ሰብኣይ፡ ንዓማዊል ከየዛረብ ምእንቲ፡ ን55 ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናብ ናይ ውልቁ ቴሌፎን ብምድዋሉ ተኸሲሱ ብምጽንሑን ሕጂ ግን እቲ በዓል መዚ፡ ነቲ ሰራሕተኛ ኣብ ስርሑ ንኽቕጽል ከምዝወሰነ NWT ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። እዚ ሰብኣይ፡ ከምኡ …

Läs mer »

ወዲ 3 ዓመት ህጻን፡ ክስጉጒ የብሉን ዝብል ተቛውሞ ይብርክት

ዳርጋ ምሉእ ዕድሜኡ ኣብ ስካነ ዝተቐመጠ ወዲ 3 ዓመት ህጻን ንበይኑ ናብ ናይጀርያ ክስጎጒ እዩ ተባሂሉ’ሎ። እዚ ጒዳይ ኣሽሓት ሰባት ከም ዘሳተፈን 130 ሽሕ ሰባት ክታሞም ከም ዘንበሩን ተገሊጹ። እዚ ውሳነ እንድሕሪ ተፈጺሙ እዚ ህጻን መወዳእትኡ ኣብታ ርእይዋ ዘይፈልጥ ሃገረ ናይጀርያ ኣብ መካነ ዘኻትም እዩ ክኸውን። ኣዕባዪቱ ምስ Evening Post …

Läs mer »

ምውሳኽ ገበን ምስ ስደተኛታት ዘራኽብ የብሉን ተባሂሉ

ቆንስል ምክልኻል ገበን ሽወደን (Brå) ንስደተኛታት ምስ ምብዛሕ ገበን ብጠርጠራ ኣተሓሒዝዎም እኳ እንተጸንሐ እቲ ሓቂ ግና ስደተኛትት ምስዚ ተርእዮ ክንድቲ ዝተጋነኖ መጠን ግደ ከም ዘይብሎም ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። ገበን እቲ ዝጸንሐ ኣንደርክላስ ክጐድል እንከሎ እዚ ሓድሽ ሳብክላስ ግና ይውስኽ ኣሎ” ክብል ፕሮፌሰር ጀርዚ ሰርነኪ ገሊጹ። እቶም ተመራመርቲ ኣብ ዕስራ …

Läs mer »

ሽወደን፡ ዴኒማርክን ኖርወይን ሓድሽ ወተሃደራዊ ሽርክነት ክገብራ ምዃነን ተገሊጹ

ሎሚ ዓርቢ፡ ሽወደን ምስ ዴኒማርክን ኖርወይን፡ ሓድሽ ስምምዕ ወተሃደራዊ ሽርክነት ክፍርማ ምዃነን ንጸብጻባት TV4 ብምጥቃስ፡ ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ሰለስቲአን ሃገራት፡ ንኸጋጥመን ዝኽእል ስግኣታትን ጥሕሰታትን ንኽብደሃ፡ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንኽገብራ፡ ዝፍርመኦ ዘለዋ ስምምዕ እዩ። ኣብ እዋን ቅልውላው፡ ብቅልጡፍ ስጉምቲ ንኽንወስድን ወይ ድማ ንዝረኣዩና ስግኣታት፡ ኣቐዲምና እንታይ ክንገብር ከምዘለናን ብኸመይ ኣገባብ …

Läs mer »

ሆስፒታል ስኮነ፡ ሕጽረት ጸባ ጡብ ኣደ፡ ኣጋጢምዎ ከምዘሎ ሓቢሩ

ኣብ ሆስፒታል ስኮነ፡ ንቅድሚ ግዜኦም ዝተወልዱ ህጻናት ዝኸውን ጸባ ጡብ ኣደ ከም ዝተሳእነን፡ ኣማራጺ ስለዘይተረኽበ ድማ ካብተን ሓደስቲ ሓራሳት ኣዴታት ተረፍ ጸባ ንኽረክብ የተባብዐን ከምዘሎ ጸብጻብ ጋዜጣ ሲድስቨንስካን ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ ማልመ፡ ሉንድን ይስታድን ዝርከባ ሆስፒታላት ውን ተመሳሳሊ ሕጽረት ጸባ ጡብ ኣደ ኣጋጢምወን ከምዘሎ ውን ተገሊጹ። …

Läs mer »

ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ዝወሃበሉ ኣገባብ ክተርር፡ እማመ ቀሪቡ

ብናይ ስራሕ ፍቓድ፡ ናብ ሃገረ ሽወደን ንምእታው ዘድልዩ ረቛሒታት፡ ዝተረሩ ንኽኾኑ፡ ብቦርድ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራትና፡ ሓድሽ እማመ ምቕራቡ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ናይ ስራሕ ፖሊሲ፡ መሰረት መፍትሒ ናይ ኩሎም ማሕበራዊ ጸገማት እዩ ክትብል፡ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን፡ ማግዳሊና ኣንደሾን፡ ገሊጻ። እዚ ብቦርድ እቲ ሰልፊ ዝቐረበ እማመ፡ ብጉባኤ እቲ ሰልፊ …

Läs mer »

ኣኒ ሎፍ፤ ዳግማይ ከም መራሒት ሰልፊ ክትከውን ተመሪጻ

ሰልፊ ሰንተር፤ ዳግማይ ንኣኒ ሎፍ፤ ንዝቕጽል ክልተ ዓመታት፤ ከም መራሒት ሰልፊ ኮይና ንኸተገልግል መሪጽዋ ከምዘሎ ተፈሊጡ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣኒ ሎፍ፤ ካብ ዓመተ 2011 ከም ምራሒት ሰልፊ ሰንተር ኮይና ተገልግል ዘላ እያ። ንሳን መራሒ ሰልፊ ስቨርያ ዲሞክራትና፤ ጂሚ ኦኪሶንን፤ እቶም ንሰልፍታቶም ዝነወሐ እዋን ዝመርሑ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ ዓመተ …

Läs mer »

ሽጋራ ኣብ ጎደናታት ምድርባይ፡ ዘቕጽዕ እዩ

እቶም ኣብ ጎደናታት፡ ተረፍ ሽጋራን ካልእ ዓይነት ጓሓፍን ዝድርብዩ ሰባት፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ዝብል ብመንግስቲ ንዝቐረበ እማመ፡ ብባይቶ ሽወደን ተቐባልነት ረኺቡ ከምዘሎን ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ድማ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ከም በዓል ተረፍ ሽጋራ፡ ናይ ማስቲካ ወረቐትን ናይ ካራሜላ መሸፈንን ዝኣመሰሉ …

Läs mer »

ምምሕዳር ስኮነ . . . ኣወንታዊ ኩነታት ይረኣየና ኣሎ

ኣብ ምምሕዳር ስኮነ፡ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና እናኣንቆልቀለ ይመጽእ ከምዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተራእየ መልከፍቲ ኮቪድ ምስቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን ክነጻጸር እንከሎ፡ ብ 25% ብምንካዩ ካብ 1036 ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 760 ሰባት ከምዝጎደለ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፋ ሳምንታት፡ ኩነታት መልከፍቲ ኮቪድ፡ ኣብ ኩሎም ክሊ ዕድመ፡ እናኣንቆልቀለ …

Läs mer »