Tuesday , July 16 2024

ስፖርት

ምስርሕ ምስግጋር ተጻወቲ፡ ክለብ ኤቨርተን

ኣብ ሓደ ሰሙን ን3 ተጻወቲ ከተፈርም ዝተራእየት ክለብ ኤቨርተን፡ ብብዙሓት ክለባት ክድለ ዝጸነሐ፡ ዓብዱላሂ ዴኮረ ካብ ክለብ ዋትፎርድ ብ 20 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመቶን፡ ቁጽሪ 16 ማልያ ከምዝወድን ወግዓዊ ጊራቶ’ላ። ኣቐድም ኣቢላ ክለብ ኤቨርተን፡ ንተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ፡ ኻሜስ ሮድሪጌዝን (20 ሚልዮን ፖውንድ) ንተጻዋታይ ክለብ ናፖሊ፡ ኣላን፡ (21.7 ሚልዮን ፖውንድ) ከምዝዓደገት ይፍለጥ። ብተወሳኺ ክለብ ኤቨርተን ንተጻዋታይ ክለብ ቫለንሲያ፡ ማክሲ …

Read More »

ክርስትያኖ ሮናልዶ፡ ሓድሽ ክብረ ወሰን ሰሪሑ

ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሜዳ ፍሬንድስ ኣሬና፡ ስቶክሆልም፡ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ሽወደንን ፖርቱጋልን   ዝተኻየደ ጸወታ፡ ፖርቱጋል፡ ካብ ሃዳኒ ሸቶታት ዝኾነ ክርስትያኖ ሮናልዶ ብዝረኸበተን 2 ሸቶታት ተሓጊዛ ንሽወደን 2 ብ 0  ረቲዓታ። ወዲ 35 ዓመት፡ ሮናልዶ፡ መበል 101 ሸቶ ንሃገራዊት ጋንትኡ ብምምዝጋብ፡ ናይ ፈለማ ኤውረፓዊ ተጻዋታይ፡ ንሃገሩ 100 ሸቶታት ዘመዝገበ ብምዃን ንክብሩ ወሰናቱ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ።

Read More »

ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ኣብ ኣሰላልፋ ምስ ከቢድ ነቀፌታ ሎሚ ምስ ፖርትጋል ግጥም ይጽበዮ

ኣብ ናይ ኤውሮፓ ናሽናል ሊግ ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ፈረንሳ፣ ፖርትጋልን ክሮሽያን ተመዲባ ትርከብ ሽወደን፣ ብቀዳም ምሸት ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ሜድኣ  ዓዲማ ኣብ ዝገብረቶ ጸወታ 1 ብ 0 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት እዛ ጋንታ ካብ ብዙሓት ኪኢላታት እዚ ዓውዲ ከቢድ ነቀፈታ ወሪድዎ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ያነ ኣንደርሶን ብስም ን ንኣሽቱን ውልዶታት ተጻወቲ ዕድል ክህብ ብምባል ን ኣለክሳንደር ኢሳቅ ዝርከብዎ …

Read More »

ውድድር ኩዑሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮፓ

ሽወደን Vs ፖርቱጋል ዕለት፡ 8 መስከረም 2020 ሰዓት፡ 8:45 ምሸት ሜዳ፡ ፍሬንድስ ኣሬና ጽባሕ ሰሉስ ኣብ መንጎ ጋንታታት ምድብ 3 ዝኾና ሽወደንን ፖርቱጋልን ኣብ ሜዳ ፍሬንድስ ኣሬና ክካየድ እዩ። ፖርቱጋል፡ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ 4 ብ 1 ተዓዊታ ክትመጽእ እንከላ ሽወደን ግን ብፈረንሳይ 1 ብ 0 ከምተሳዕረት ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ጸወታታት፡ ሽወደን፡ ክልተ ግዜ ስዒራ፡ ክልተ ድማ ተሳዒራ …

Read More »

ክለብ ቸልሲ ስሙያት ተጻወቲ ብምፍራም መሳርዓ ተደላድል

ኣብዚ ናይ ምስግጋር ወቕቲ ብርኽት ዝበሉ ተጻወቲ ካብ ናብ ኣብ ዝሰጋገርሉ ዘሎ እዋን ኢንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ምስ ዓበይቲ ክለባት ስማ ንምዕቃብ ሃጋፋታ ንምምላእ ኣብ ሸመተ ተጻወቲ ንጥፍቲ ብሙኻን ተጻወቲ ኣብ ምስግጋር ትርከብ። ገለ ካብ ዚኣቶም  ኣብዛ ሎንዶናዊት ክለብ ኣበርክተኦም ሰማይ-ጠቀስ ምዃኑ በኣጉኡ ምርዳእ ይኸኣል። እዛ ክለብ ሳጋብ ሕጂ ካብ ዘፈረመቶም ምስ እንርኢ እቲ ቀዳማይ  ሞሮካዊ  እንዳ ኣከፋፈለ ዘጥቕዕ ሓኪም ዘይቺ …

Read More »

መሲ ካብዘን ዝስዕባ ጋንታታት ምስ መን ኮን ይፈርም ይኸውን

መሲ ካብ ባርሶሎና ክፈላለ ደልዩ ኣብ ዝተበባለሉ ኣተኩሮ ቡዙሓት ጋንታታት ብምስሓብ፣ ብዙሓት ጋንታ ኣብ ተጠንቀቅ ይርከባ እሞ ምስ መን ጋንታ ይፈርም ይኸውን ወይስ ኣብታ ዘዕበየቶ ጋንታ እዩ ክቕጽል።  ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሓንቀውታ ንዜና ዝኸውን ሃሰስ ኣብ ዝብሉሉ ዘለዉ እዋን ሰኣልቲ ነዛ ትስዕብ ስእሊ ዘርጊሑም።

Read More »

ባየር ሙኒክ ተዓዋቲት ዋንጫ ቻምፕዮንስ ሊግ ኮይና

ሎሚ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ፡ ጥንቃቐ ዝመልኦ ጸወታ፡ ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ልዕሊ መቐናቕንታ ክለብ ፒ ኤስ ጂ 1፡0 ብምዕዋታ፡ ተሸላሚት ዋንጫ ቻምፕዩንስ ሊግ ኮይና። ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ዘካየደቶ 11 ናይ ቻምፕዮንስ ሊግ ናይ ፍጻሜ ጸወታታት፡ ሎሚ፡ ንመበል 6 ግዜ ምዕዋታ ይፍለጥ። ኣብዚ ናይዚ ዓመት ውድድር ቻምፕዮኒስ ሊግ፡ ክለብ ባየር ሙኒክ፡ ስዕረት ከይቀመሰት፡ 43 ሸቶታት ብምምዝጋባ ሓድሽ ክብረ ወሰን ክትሕዝ …

Read More »

ኣብ እዋን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትህኪት ንምውጋድ ዝሕግዝ ገለ ምኽርታት

“ደገ ብርትዕቲ ጸሓይ ኣላ”፡ “ብዙሕ ግዜ የብለይን”፡ ” ምጒያይ ኣድካሚ እዩ”፡  “ዝመጽእ ወርሒ ክጅምር እየ”…ወዘተ ዝብሉ ገለ ካብቶም ምንቅስቓስ ኣካላት ንምውጋድ ወይ ንምውንዛፍ እነዘውትሮም ምስምሳት እዮም። ካብ ከምዚ ዓይነት ትህኪት እትገላገለሉ ፍቱን ግብራዊ ምኽርታት እነሆ። ብዙሓት ሰባት ሓንቲ ውስንቲ መዓልቲ ከም ነጥበ መቐይሮ ህይወቶም ብምውሳድ ኲሉ ነገር ብስሩዕ ከካይድዎ ምዃኖም ይውስኑ። እንተኾነ ግና እዞም ውጥናት ከይወዓሉ ከይሓደሩ ይውንዘፉ እሞ ናብ …

Read More »

ሜሲ፡ ንክለብ ባርሴሎና ይገድፋ’ዶ ይኸውን

ኮኾብ ተጻዋታይ ክዕሶ እግሪ ዓለምና፡ ሜሲ፡ ምስ ሓዲሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ፡ሮናልድ ኩማን፡ ንኽዘራረብ ዕረፍቱ ኣቋሪጹ ከምዝተመልሰ ካቶሎናዊት ጋዜጣ ኣቃሊሓ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝተኻየደ ርክብ፡ ኣብ ውሽጢ ክለብ ባርሴሎና ዘሎ ኩነታት ክቕየር ከምዝደሊ፡ ሜሲ፡ ክሕብር እንከሎ፡ ንባርሴሎና ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ድማ፡ ኩማን፡ ከም ዝገለጸሉ እታ ጋዜጣ ኣቃሊሓ። ንመጻኢ መደባት ክለብ ባርሴሎና ዝምልከት፡ ንጹር ዝኾነ ፕሮጀክት ከምዘየለን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ብባየር …

Read More »

ሰለስተ የዕሩኽ ካብ ዴኒማርክ ናብ ሽወደን ሓንቢሶም ኣትዮም

ዝሓለፈ ሰኑይ ድሕሪ ቐትሪ: ዳኒኤል ፋለር: ኤፍሬም ግርማይን አሌክሳንደር ኣልሜዳ ሱንዴል ዝተባህሉ ሰለስተ የዕሩኽ: ኣብ ልዕሊ ሕማማት ስነ አእምሮ ዘሎ ኣድህቦ ንኽዓቢ ብምባል: ካብ ኤልሲኖር ዴኒማርክ ናብ ሄልሲንቦሪ ሽወደን ሓንቢሶም ምእታዎም ተፈሊጡ። ኣብቲ 5 ኪሎ ሜተር ዝረሕቐቱ ጉዕዞ: ሓሰማ ባሕርን ሲል ዝመጸውዒኡ ዓሳታት ዝምገብ እንስሳ ከም ዘጋጠምዎም ሓቢሮም።መስርሕ ምሕንባስ ጽቡቕ ነይሩ። ብሰንኪ ውሽጣዊ ማዕበል ካብ መሰመርና ስለ ዝወጻና: ተወሳኺ ሓደ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com