Monday , July 22 2024

ምክልኻል ኮረና

ሽወደን፡ ዝለዓለ መጠን ጽዑቕ ሕክምናዊ ምክትታል ዘድልዮም ሰባት ኣመዝጊባ

ኣብ ሽወደን፡ ቁጽሪ ናይቶም ጽዑቕ ሕክምናዊ ምክትታል ዘድልዮም ሕሙማት ኮቪድ-19፡ 209 ሰባት ምብጽሑን እዚ ቁጽሪ ፡ ኣብ ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ እቲ ዝለዓለ ምኻኑ መርበብ ሓበሬታ ኣፍቶንብላደት ሓቢሩ። ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ጽዑቕ ሕክምናዊ ምክትታል ዝሕከሙ ሰባት ከንቆልቁል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ዝሓለፋ ሒደት ሳምንታት፡ ካልኣይ ማዕበል ኮሮና ብምግጣሙ፡ እቲ ቁጽሪ ከም እንደገና ይረአ ኣሎ። ኣብ ጨንፈር ጽዑቕ ሕክምናዊ ምክትታል ዝረአ ዘሎ ጸቕጢ፡ …

Read More »

መምርሒታት ማሕበራዊ ምትእኽኻብ፡ እንተተጣሒሱ፡ ናይ ፖሊስ ምትእትታው ክህሉ እዩ

ካብ ትማሊ ዕለት 24/11/2020 ጀሚሩ፡ ብዝሒ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ካብ 8 ሰባት ዘይበዝሕ ዝብል መምርሒ፡ ተግባራዊ ከምዝኾነ ተሓቢሩ። ሰባት፡ ነቲ ዝለመድዎ ቅዲ መነባብሮ ይቕይሩ ምህላዎም ይረኣየካ ዝበለ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሽወደን፡ ሚካኤል ዳምቤሪ፡ ሕብረተሰብና ምስ ኮሮና ምንባር ይለማመዶ ምህላዉ ጽቡቕ ምልክት እዩ ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንገብሮም ዝግባኣና መሰረታውያን ነገራት፡ ምስ ካልኦት ሰባት ንራኸበሎም ኣጋጣሚታት ብምውሓድ፡ መምርሒታት ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ምትግባር እዩ። …

Read More »

ብዙሓት ተቐማጦ ከተማ ስቶክሆሎም፡ ጸረ-ኣካል ኣማዕቢሎም

ኣብ ልዕሊ ተቐማጦ ከተማ ስቶክሆሎም ዝግበር መርመራ ጸረ ኣካል፡ ንመበል ሻድሻይ ሰሙን፡ ኣወንታዊ ውጽኢት ምምዝጋቡ ጋዜጣ ዳግነዝ ነሂተር ገሊጹ። ኣብ መበል 47 ሰሙን፡ ካብቶም መርመራ ጸረ ኣካል ዘካየዱ 15000 ሰባት እቶም 31.6% ጸረ ኣካል ኮሮና ቫይረስ ዘማዕበሉ ምዃኖም እቲ ውጽኢት ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ሳምንታት፡ መጠን ብዝሒ ናይቶም ጸረ ኣካል ዘማዕበሉ ሰባት፡ ብቐጻሊ እናዓበየ ክመጽእ ምጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ …

Read More »

ሽወደን፡ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ፡ መስርሕ ክታበት ኮሮና ክትጅምር እያ ተባሂሉ

ጀርመንን ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ዝቕጽል ወርሒ፡ ክታበት ኮሮና ክጅምራ ምዃነን ድሕሪ ምግላጸን፡ ሽወደን ድማ ብመንገዲ ኣዋሃሃዲ ክታበት፡ ሪቻርድ ቤሪስትሮም ኣቢላ፡ ኣብ ምጅማር ወርሒ ታሕሳስ 2020፡ ክታበት ኮሮና ክትጅምር ምዃና ሓቢራ ክብል መርበብ ሓበሬታ ኣፍቶንብላደት ሓቢሩ። ኣቐድም ኣቢሉ ኤውሮፓዊ ሕብረት፡ ንኣባላት ዝኾና ሃገራት፡ ኣብ ዘመሓላላፎ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር፡ ሽወደን፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ክታበት ክትጅምር እያ ብምባል ቤሬስትሮም ሓቢሩ እኳ እንተነበረ፡ …

Read More »

ዜና ሽወደን ብትግርኛ Svenska nyheter på tigrigna 23 November 2020

Read More »

ኣብ ሪንክቢ ዝነብሩ ወለዲ፡ ኣብያተ ቤት ትምህርታት እኹል ጻዕሪ ከምዘየካይዳ ይዛረቡ

ደቆም፡ን ማሕለኻ ቋንቋ ሽወደን ብምብዳህ ናብ ላዕለዋይ ደርጃ ትምህርትን ዩኒቨርሲቲን ክጽንበሩ ክኽእሉ ምእንቲ፡ ኣብያተ ቤት ትምህርታት፡ ተወሳኺ ጻዕሪ ክገብራ ኣብ ሪንክቢ ዝርከቡ ወለዲ ምስ ኣገልግሎት ዜና SVT ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጸዊዖም። ደቅና ቋንቋ ሽወደን ክመሃሩ ዝያዳ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ክትብል ሓንቲ ኣደ ገሊጻ። ብፍላይ ብማሕበራውን ቁጠባውን መዳያት፡ ኣብ ሰንኰፍ ኩነታት ዝርከባ ከባቢታት ነቲ ብድሆ ኣብ ምግጣም ሽግር ከም ዘለወን ድማ …

Read More »

ኩባንያ ኣስትራዘኒካ፡ ልዑል ኣድማዕነት ዘለዎ ክታበት ኮሮና ከምዘፍረየ ኣቃሊሑ

ሽውደናዊ ብሪጣንያዊ ኩባንያ ኣስትራዘኒካ፡ ሎሚ ሰኑይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምዃን  ዘማዕበሎ ክታበት ኮሮና፡ ኣድማዕነቱ ክሳብ 70% ኮይኑ ከም እተረኽበ ሓቢሩ’ሎ። ዋና ተመራማሪ እዚ ኩባንያ፡ ዶክተር ኣንድሩ ፖላርድ፡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እዞም ተመራመርቲ በቲ ውጽኢት ሑጉሳት ምዃኖምን ሕሙማት፡ ፍርቂ፡ ጸኒሖም ድማ ምሉእ ዶዝ ጸረ ኮሮና እንተተዋሂቦም ኣድማዕነት ናይቲ መድሃኒት ናብ 90% ክብ ክብል ከም ዝኽእል ገሊጹ’ሎ። ንሱ ኣብ …

Read More »

ኣብ ዝቕጽል ወርሒ፡ ሰለስተ ሃገራት ክታበት ኮሮና ክጅምራ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይንገር

ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ዓዲ እንግሊዝን ጣልያንን፡ ኣብ ምጅማር ወርሒ ታሕሳስ 2020፡ ክታበት ኮሮና ክጅምራ ከምዝኽእላ እንግሊዛዊት ጋዜጣ ጋርድያን ኣቃሊሓ። ብኻልእ ወገን፡ ዓዲ ጣልያን፡ ክታበት ኮሮና፡ ካብ ምጅማር ወርሒ ታሕሳስ 2020፡ ኣብ ጥቕሚ ንኸተውዕል፡ ብኩባንያታት ፋይዘርን ቢዮንቴክን ዝፈረየ ክታበት፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ክትሰማማዓሉ ምዃናን እንግሊዛዊ ጋዜጣ ዘ ቴሌግራፍ ገሊጹ። ክታበት ኮሮና፡ ካብ ታሕሳስ ክንጅምሮ ድሌት ኣለና ዝበለ፡ ሚኒስተር ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ፡ ማት …

Read More »

ዜና ሽወደን ብትግርኛ Svenska nyheter på tigrigna 20 November 2020

Read More »

ምምሕዳር ስቶክሆሎም፡ መሐንበሲ ማእከላትን ስፖርታዊ ኣደራሻትን ንኽዕጾ ወሲኑ

ኣብ ሽወደን፡ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ንምውጋድ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ናይ ዝተፈላለዩ ዞባታት ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆልም፡ ንኹሎም ኣብዚ ዞባ ብምምሕዳር ስቶክሆልም ዝዉነኑ ዘሎዉ መሐንበሲ ማእከላትን ስፖርታዊ ኣደራሻትን ክዕጸዉ ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ ተፈሊጡ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መእለይ ኣረጋዉያን እቲ ምልባዕ ንምክልካል ተባሂሉ ምስቲ ብሃገር ደረጃ ተወሲኑ ዘሎ፣ ዉሳነ ብዝሳነ መገዲ፡ ካብ ሰኑይ ኣትሒዙ ክሳብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ዝጸንሕ ምብጻሕ ናብ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com