Monday , July 22 2024

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክሮና

ሓድሽ ኣፍሪቃዊ ጅር (ዓሌት) ቫይረስ ኮሮና ሻቕላ ይፈጥር

ምምጻእ ሓድሽ ኣፍሪቃዊ ጅር ቫይረስ ኮሮና ብመጽንር ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት እታ ኣህጒር ዘኸተሎ መጠን መልከፍትን ሞትን ዓብዪ ሻቕላ ፈጢሩ ምህላዉ ክኢላታት ገሊጾም። ብውሕዱ 40 ሃገራት ብፍላህ ድማ እተን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣህጒር ኣፍሪቃ  ዝርከባ ካልኣይ ማዕበል መልከፍቲ ከም ዘጋጠመን ትካል ማእከል ምቊጽጻር ሕማማት ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ። “እዚ ሓድሽ መልከፍቲ ምስ ምምጻእ እቶም ብቐሊሉ ዝላበዱ ጅራት እቲ ቫይረስ ዝተተሓሓዘ እዩ” ድማ ተባሂሉ። …

Read More »

ክልተ ምምሕዳራት ሽወደን ጀሚረንኦ ዝነበራ መስርሕ ክታበት ኮሮና ኣቋሪጸን

Sakuna: Where’s the vaccine ?! The Regional Director of Skona Prefecture, Alef Yunson, expressed his frustration at the slow delivery of Corona vaccines. He said in a press conference today that “the provinces are under unjust criticism because of the slow pace of vaccinations. We have the capabilities and employees, but where is the vaccine ?! According to the transfer …

Read More »

ስፖርታዊ ቅነን ስግኣታት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮናን

ስፖርታዊ ቅነ፡ እናቐረበ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን፡ ስግኣታት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና፡ ብኡ መንጽር እናዓበየ ይመጽእ ምህላዉ ኣባል በዓል መዚ ጥዕና፡ ሳራ ቢፎሽ፡ ድሕሪ ምግላጽ፡ ምስ ብዙሓት ሰባት ምርኻብ ማለት፡ ንተኽእሎታት ለበዳ ምዕባይ ማለት እዩ ኢላ። ናብ ዝደለኻዮ ቦታ እንተ ገሽካ፡ ወይ ድማ ኣብ ዘለኻዮ ዓዲ እንተ ሃለኻ፡ ምስ ቀጻሊ ዘይትራኸቦም ሰባት ክትራኸብ ከምዘይብልካን መምርሒታት በዓል መዚ ጥዕና ክትኽተልን ከምዝግባእ ኣዘኻኺራ። …

Read More »

ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፡ ክታበት ኣስትራዚኒካ ክወስዱ ይመክር

ኮሚቴ ተመራመርቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ ንውጽኢት ክታበት ኣስትራዚኒካ ከምእንደገና ምስ ገምገሙ፡ እቲ ክታበት፡ ነቶም ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሽማግለታት ክወሃብ ከምዝኽእል  ምኽሮም ለጊሶም ክብል ጋዜጣታት ፈረንሳ ሓቢረን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት፡ ክታበት ኣስትራ ዚኒካ፡ ንልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፡ ክወሃብ ከምዘይግባእ ድሕሪ ምሕባረን፡ ዝተኻየደ ገምጋም ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ተመራመርቲ ኦክስፎርድ ዮኒቨርስቲ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ …

Read More »

ውሱናት ክታበታት፡ ኣንጻር ሓድሽ ዓሌት ኮሮና፡ ትሑት ኣድማዕነት ኣለዎም ተባሂሉ

ብመሰረት ኣብ ሃንጋሪ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ እቶም ብ mRNA ዝፍለጡ ዓይነት ክታበታት፡ ፋይዘርን ሞደርናን ኣብ ልዕሊ እቶም ሓደስቲ ዓሌታት ቫይረስ ኮሮና፡ ከምቲ ኣብ ልዕሊ መበቈላዊ ቫይረስ ዘርእዩ ኣድማዕነት ከምዘይብሉ ማዕከን ኣገልግሎት ዜና ተተ ይሕብር። ብመሰረት እዚ መጽናዕቲ፡ ኣድማዕነት ናይቲ ክታበት፡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ብሪጣንያን እዩ ተዓቂኑ። ኣብ ሰላሳ ሃገራት ሓደስቲ ዓሌታት ቫይረስ ኮሮና፡ ከም ተራእዩ ድማ ተሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ተመራመርቲ …

Read More »

ጽልዋ ክታበት ክሮኖ ኣብ አንዳ ዓበይቲ ክረአ ጀሚሩ

በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን፡ ኣብ መላእ ሃገር፡ ጸረ ኮሮና ክታበት ክወሃብ መደብ ሒዙ ከምዘሎ ይዝከር። በዚ መስረት ድማ እቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዖም ዝርከቡ እቶም ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ምዃኖም ተሓቢሩ ነይሩ፡ ቀጺሎም ኣብ ካልኣይ ደርጃ ተሰሪዖም ዘሎዉ ድማ እቶም እንዳ ዓበይቲ ዝሰርሑ ዘለው ምዃኖም፡ ማርቲን ቲቪዊስ ይዛረብ። ክታበት ካብ ዝጅምር ንደሓር፡ ኣብ ዓበይቲ ክረአ ዝጸንሐ ምስፍሕፋሕ ለበዳ …

Read More »

መንግስቲ፡ ንቑጽሪ ተሳፈርቲ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ደረት ገይርሉ

ከምቲ ትጽቢት እተገብረሉ፡ መንግስቲ ሽወደን፡ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ ሓድሽ መምርሒ ንምክልኻል ምስፍሕፋሕ ቫይረስ ኮሮና፡ ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ህዝባዊ መጓዓዝያ ደረት ቁጽሪ ተጓዓዝቲ ኣንቢሩ ኣሎ። ካብ ለካቲት 14 ክሳብ ግንቦት 31 ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ካብ150 ኪሜ ንላዕሊ ኣብ ዝኸዳ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጓዓዝያ፡ ፍርቂ ብዝሒ መናብር ጥራይ እዩ ክፍቀድ ክትብል ሚኒስተር ህዝባዊ ጉዳያት፡ ሊና ሃሊንግረን፡ ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ …

Read More »

ቫይረስ ኮሮና፡ ካብ እንስሳታት፡ ብባህርያዊ ኣገባብ ከም ዝተመሓላለፈ ተሓቢሩ

ቫይረስ ኮሮና ኣብ ቻይናዊት ከተማ ዊሃን ብኸመይ ክመሓላለፍ ክኢሉ ንዝብል መጎት ብዝምልከት ንምምርማር ክኢላታት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ዝካየዶ መጽናዕቲ፡ እቲ ቫይረስ፡ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ከም ዝተመሓላለፈ ኣረጋጊጾም። እዚ ይዂንምበር እቲ ቫይረስ ናብ ሰብ ቅድሚ ምሕላፉ እተዓቖበሉ ናይ መወዳእታ እንስሳ እየናይ ምዃኑ ዛጊት ኣይተፈልጠን ከምዝበሉ ሬድዮ ኤኮት ሓቢሩ። እቶም ክኢላታት ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ እቲ ቫይረስ፡ ቅድሚ ወርሒ …

Read More »

መንግስቲ ሽወደን፡ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያታት፡ ዝተረሩ ቀይድታት ከመሓላልፍ ይዳሎ

ስፖርታዊ ቅነ ኣብ ሽወደን፡ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር እዩ። ነዚ ተኸቲሉ መንግስቲ ሽወደን፡ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ንምግታእ፡ ኣብ ልዕሊ ናብ ርሑቕ ቦታታት ዝንቀሳቐሳ ህዛባዊ መጓዓዝያታት፡ ኣውቶቡሳትን ባቡራት፡ ዝተረሩ ሓደስቲ ቀይድታት ከመሓላልፍ ወሲኑ ከምዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብዘን ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ዝሳፈሩ ተጓዓዝቲ፡ ቁጽሮም ውሱን ክኸውን እዩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ሊና ሃሊንግሪን፡ ከምኡ ውን ሚኒስተር ትሕተ ቅርጺ፡ ቶማስ ኢኒሮስ፡ …

Read More »

ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝሰርሕ ሓላፊ፡ ብሰንኪ ክታበት ኮሮና፡ ካብ ስራሕ ደስኪሉ

ብዙሓት ኣብ ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆሎም ዝርከቡ ሰብ መዚ፡ ክታበት ኮሮና ኣብ ዘይተራኦም ( መስርዖም ) ብቐዳምነት ድክሰዱ ከምዝጸንሑ ጋዜጣ ኣፍቶንብላደት ሓቢሩ። ሕጂ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝሰርሕ ሓላፊ፡ ተመሳሳሊ ዓይነት ጉድለት ብምፍጻሙ፡ ካብ ስራሕ ከምዝደስከለ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ጉድለት ምግባሮም፡ ኣድልዎ ወይ ኣፈላላይ ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ዳይረክተር ምምሕዳር ከተማ ምስታ ጋዜጣ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ገሊጹ። ዳይሬክተር ምምሕዳር ከተማ፡ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com