Friday , June 14 2024

ዜና

ምልክት ስእሊ ኤርዝራይዝ ዝወሰደ ጠፈርተኛ ነበር ዊልያም ኣንደርስ ብሓደጋ ነፋሪት ዋሽንግተን ሞይቱ

ብ 1968 ነታ ፕላኔት ከም ጽላሎት ሰማያዊ እምኒ-ሓጺን ካብ ጠፈር ዘርኢ ምልክት “ኤርትራይዝ” ዝብል ስእሊ ዝወሰደ ዊልያም ኣንደርስ ዝተባህለ ጠፈርተኛ ነበር፡ እታ በይኑ ዝዝውራ ዝነበረ ነፋሪት ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ደሴታት ሳን ጁዋን ናብ ማያት ምስ ወደቐት ሞይቱ ግዝኣት ኣብ 1968 ነታ ፕላኔት ከም ጽላሎት ሰማያዊ እምኒ-ሓጺን ካብ ጠፈር ዘርኢ ምልክት “ኤርትራይዝ” ዝብል ስእሊ ዝወሰደ ዊልያም ኣንደርስ ዝተባህለ ናይ ኣፖሎ …

Read More »

ኣሽሓት ተማሃሮ ኣብ ምረቓ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ወጽኢታት ይገብሩ

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ገለ ክፋል ሽወደን ጽምብል ምረቓ ላዕለዎት ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን፡ ተማሃሮን ስድራቤቶምን ዝገበርዎ ፋይናንሳዊ ወጻኢታት ኣዝዩ ዘሰንብድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ። ኣብ ስዊድባንክ ብብሕቱ ዝሰርሕ ክኢላ ስነ-ቑጠባ ኣርቱሮ ኣርከስ፡ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ንመመረቕታ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም እንተወሓደ 7 ሽሕ ክሮና ከም ዘውጽኡን፡ ብምርኢት ዕዳጋ ዝተጸልዉ መንእሰያት ከኣ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ድሌታት ይድርኽዕም ምህላዉን ይዛረብ። …

Read More »

ሕጹያት ናይ መወዳእታ ምቊጻር ውጽኢት ምርጫ ኤውሮጳ ይጽበዩ

ምምሕዳራዊ ቦርድታት ዞባ ሽወደን ሕጂ ኣብ መንጎ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ምቚጻር ውጽኢት ምርጫ ኤውሮጳዊ ሽወደን ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ። ኣብ ደምጺ ወረቐት ሰልፊ ንነፍሲ ​​ወከፍ ሕጹይ ዝወሃብ ውልቃዊ ውጽኢት ዝቚጸረሉ ፡ ሕጹያት ድማ ኣብ ሰልፎም ንኻልኦት ሕጹያት ንምብዳህ ዘድሊ 5% ኣመዝጊቦም እንተኾይኖም ዝፈልጡሉ ምቚጻር ይሳለጥ ኣሎ። ኣብ ወረቐት ድምጺ ዲሞክራትና ሽወደን ኣብ ሓሙሻይ ደርጃ ዝነበረት ማርያ ሮዛንደር፡ ትማሊ ረቡዕ ንግሆ ኣብ …

Read More »

ኣባልነት ማሕበር ሰራሕተኛታት የንቈልቊል

ኣብ ሽወደን ደረጃ ኣባልነት ማሕበር ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮናቫይረስ ክብ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ መሊሱ ምንቊልቋሉ ተሓቢሩ። ከም መርኣያ ናይዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ 69% ናብ 68% ወሪዱ’ሎ። በዚ ድማ ቅድሚ ለበዳ ናይ ዝነበረ ተመሳሳሊ ደረጃ ተመዓራርዩ ኣሎ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉንድ ፕሮፌሰር ኤሜሪተስ ስነ-ማሕበረሰብ ኣንደርስ ክየልበሪ ኣብ ዘሕተሞ ሓድሽ ጸብጻብ ገሊጹ’ሎ። ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ሰማያዊን ጻዕዳን ቆብዕ ዘሎ ጋግ እውን …

Read More »

ሽወደን ኣብ እዋን ምርጫ ንኢድ ኣእታውነት ወጻእተኛታት ብጽቡቕ መኪታ

ሽወደን ኣብ እዋን ምርጫ ኣውሮጳ ኣንጻር ምትእትታው ምርጫ ንኡድ ውጽኢት ከምዘመዝገበት ኤጀንሲ ምክልኻል ስነ-ልቦና ሽወደን ሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ሽወደን ቀጻሊ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ጎስጓሳት ይካየድ እኳ እንተሎ፡ ንውጽኢት ምርጫ ከምዝጸለዎ ዝሕብር ምልክት ግን ቦኺሩ ኣሎ ክብል እቲ ትካል ሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ማዕከናት ዜና ሩስያ ዝተገብረ እገዳ ኣብ ሽወደን ግጉይ ሓበሬታን ፕሮፖጋንዳን ደው ኣብ ምባል ዝሓየለ ጽልዋ ከምዘሕደረ ሓላፊ ስርሒታት ናይቲ …

Read More »

ሽወደን፥ ኣብ ማእከላት ፖስትኖርድ ዕጸፋርስ ይርከብ

ፖሊስ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝርከባ ሓያሎ ማእከላት ፖስታ ፖስትኖርድ ኣብ ዝገበሮ ምጽራይ፡ ዕጸፋርስ፡ ንጥረ ነግራት ዶፒንግን ካልኦት ኣብ ደረጃ ዕጸፋርስ ዝኣትዉ መድሃኒታትን ዝሓዙ 17 ሽሕ ደብዳቤታት ረኺቦም። ሕጂ ድማ ነቶም ንጥረ ነገራት ዝኣዘዙ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ክረኽቡ ይጽዕሩ ኣለዉ። ኣስታት 30 ዝኾኑ ኣከፋፈልቲ ከኣ ናብ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ

Read More »

ጌይማት ሽወደናዊ ኩባንያ ኣብ ዘይሕጋዊ ካዚኖታት ኦንላይን ይቐርብ

ብሽወደናዊ ኩባንያ ኢቮሉሽን ዝፈረዩ ጌይማት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዘይሕጋዊ ናይ ኦንላይን ካዚኖታት ኣብ ብርክት ዝበሉ መርበባት ከምዝተረኽቡ ሬድዮ ሽወደን ዘካየደቶ መርመራ ኣመልኪቱ። ገለ ካብዞም ናይ ኦንላይን ካዚኖታት ምስ ከም ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ምትላልን ዝመሰሉ ገበናት እውን ርክብ ኣለዎም። ኣቕረብቲ ጌይማት ነቶም ብድሕሪ እዞም መርበባት ሓበሬታ ዘለዉ ገበነኛታት ትካላት ከየተረድኦም ኣብ ምሕጋዝ ከይዋፈሩ ክኢላታት ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ፖሊስ ኣብ ታይላንድ ኣብ …

Read More »

ማሕበር መጽናዕቲ ኣስላም ገንዘብ ህዝቢ ክመልሱ ተሓቢሩ

ኣብ ልዕሊ ማሕበር መጽናዕቲ ኣስላም ኢብን ሩሽድ ድሕሪ ዝተገብረ ገምጋም ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ዘነኣእስ፡ ን ኣይሁድነት ምስ ግብረሰዶም ዘዛምድን ሕጊ ሸሪዓ ከም መወከሲ ይውዕል ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ዞባ ስቶክሆልም፡ እቲ ማሕበር ልዕሊ 600 ሽሕ ክሮና ዝግመት ገንዘብ ህዝቢ ክመልስ ጠለብ ኣቕሪቡ’ሎ።  ብመሰረት ጸብጻብ ፕረዚደንት ሰልፊ ማሕበራዊ ደሞክራሲ ቦርድ ባህሊ ዞባ ስቶክሆልም ኤሪክ ፐርሰን፡ እቲ ማሕበር ኣንጻር ጠለባት መትከላት ዴሞክራሲ እዩ ክኸይድ …

Read More »

ቊጽረን እናበዝሓ ዝመጻ ደቀንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ ይሓምማ

ዓሚ ዝነበረ ናብ ዕረፍቲ ሕማም ምሕታት ዘብጽሕ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥም ሓደጋታት ከምዝወሰኸ ሓድሽ ኣሃዛት በዓል መዚ ኣከባቢ ስራሕ ሽወደን ኣመልኪቱ። ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዮም ዝርከቡ። ይኹን’ምበር ኣብ ጽላት ክንክን ጥዕና ዝዓያ ደቀንስትዮ ካልኦትን ምስ ውደባውን ማሕበራውን ረቛሒታት ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ይሳቐያ ኣለዋ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ’። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰን ስራሕ ርእሰ-ውሳነ …

Read More »

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንእማመ ተኹሲ ደው ምባል ኣመሪካ ይድግፍ

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ቓዛ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣመልኪቱ ተኹሲ ደው ምባል ዝድግፍ ውጥን ኣመሪካ ኣጽዲቑ። እቲ እማመ “ምሉእ ተኹሲ ደው ምባል”፡ ብሓማስ ዝተታሕዙ ምሩኻት ምፍታሕ፡ ሬሳታት ዝሞቱ ጅሆታት ምምላስን ፍልስጤማውያን እሱራት ንምልውዋጥን ቅድመ ኩነት ዘቐምጥ እዩ። ካብቶም 15 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እቶም 14 ነቲ ብኣሜሪካ ዝተነድፈ ውሳነ ደጊፎም ድምጾም ሂቦም። ሩስያ ድምጺ ካብ ምሃብ ተቖጢባ’ላ። እቲ ውሳነ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com