Thursday , June 20 2024

ሓበሬታ

ዕለታዊ ዜና ካብ ሃርሞኒ መዲያ 05 መጋቢት 2024

Read More »

News Magazine ዜና መጽሄት 20240216

መጠንቀቕታ ካብ ፖሊስ ንወለዲ መንእሰያት ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምውሳድ ፈተና ክጅመር

Read More »

News Magazine ዜና መጽሄት 20240216

  መጠንቀቕታ ካብ ፖሊስ ንወለዲ መንእሰያት ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምውሳድ ፈተና ክጅመር

Read More »

ንምድላው ኲናትን ቅልውላውን ዝሕብር ብሮሹር ሎሚ ዓመት ክዕደል እዩ

ቅልውላው ወይ ውግእ እንተተኸሲቱ እንታይ ንግበር ብዝብል እተዳለወ ብሮሹር ኣብዚ ጽድያ ብሓድሽ መልክዕ ናብ ኩለን ስድራቤታት ሽወደን ብፖስታ ክለኣኽ እዩ። ብዘይካዚ ኤጀንሲ ሲቪላዊ ቅድመ ምድላው ሓደጋታት ሽወደን (MSB) ኣብ ዝመጽእ ጥቅምቲ ንኽቐርብ ዝተዳለወ እዋናዊ ፓምፍሌት ኣብ ምስንዳእ ኣሎ ክትብል ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ’ላ። እቲ ትሕዝቶ ምስቲ ሽወደን ኣባልነት ኔቶ ድሕሪ ምዃና ዝህሉ ልዑል ጸጥታዊ ኩነታት ዝያዳ ብዝሰማማዕ ኣገባብ ዝተዳለወ …

Read More »

ሓበሬታ ሱፐርማርኬታት ብመጥቃዕቲ ሳይበር ይዘርቚ

ኣብ ቨርምላንድ ዝርከብ ሰንሰለት ሱፐርማርኬታት ኩፕ ብሰንኪ ዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ሳይበር ሰፊሕ ሓበሬታኡ ክዘርቚ ከም እተገብረ ተገሊጹ። በዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣባላትን ሰራሕተኛታትን ብ ዳርክኔት Coop Värmland ኣቢሉ ሓበሬታ ይዝርጋሓሎም ኣሎ። “ኢመይል ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እንተመጺኡካ ኣብ ሓደ ሊንክ ፈጺምካ ኣይትጠውቕ፣ ሓደ ሰብ ካብ ፖሊስ ሽወደን ወይ ኩፕ እየ ኢሉ እንተደዊሉልካ፣ ዕጸዎ፡፡ ናብ ኩፕ ወይ ንፖሊስ ደዊል። ወይ ድማ …

Read More »

ሽወደናውያን ንኲናት አድሊ ስነኣእምሮኣዊ ምቅርራብ ክገበሩ ጻውዒት ቀሪቡ

ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሽወደን፡ ኩሉ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሰብ ንኲናት ስነኣእምሮኣዊ ድሉውነት ክህልዎ ከም ግባእ ገሊጹ። ኩነታት ጸጥታ ኣውሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ጌሩ ከቢዱ ከም ዘይፈልጥ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ወሲኹ ኣመልኪቱ። ሩስያ ንሽወደን ድሮ ስግኣት ኮይና ኣላ ዝኸፍአ ጸጥታዊ ስግኣት እውን ክስዕብ ይኽእል እዩ ይብል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሚካኤል ባይደን።

Read More »

ኩሉ ሽወደናዊ ዜጋ ክኸውን ዝደሊ ሰብ፡ ምእንቲ ሃገር ህይወቱ መስዋእቲ ምግባር ክሓስበሉ ይግባእ ተባሂሉ

ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ ክሪስተርሰን ኣብ ዋዕላ ምክልኻል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኩሉ ሽወደናዊ ዜጋ ክኸውን ዝደሊ ሰብ፡ ምእንቲዛ ሃገር ህይወቱ መስዋእቲ ምግባር ክሓስበሉ ይግባእ ኢሉ። መራሒ ሰልፊ ዓቃባዊ ሞደራትና ክሪስተርሾን ብወገኑ ብቕድሚ ትማል ሶኑይ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ምክልኻል “ፎልክ ኦክ ፎርስቫር” ኣብ ዝሃቦ መደረ ጒዳይ ዜግነት ኣልዒሉ’ሎ። “ኣብ ኲናት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃብቲ ሓንቲ ሃገር፡ ህዝቢ ንነብሱ ንምክልኻል ዘለዎ ሓባራዊ …

Read More »

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2024

Read More »

ስፖቲፋይ ወጻኢታት ንምንካይ 1500 ስራሕ ምቑራጹ

ኣገልግሎት ስትሪሚንግ ስፖቲፋይ ቊጽሪ ሰራሕተኛታቱ ብ 17% ይቕንስ ከምዘሎን እዚ ድማ ልዕሊ ሽሕ ሰባት ስራሕ ክስእኑ ክገብር ከም ከምዝኽእልን ተገሊጹ። መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ናይቲ ሽወደናዊ ኩባንያ ዳኒኤል ኤክ ንሰራሕተኛታት ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ፡ ነቲ ስጉምቲ “ዓብዪ ለውጢ” ክብል ገሊጽዎ’ሎ። “ሓቂ ንምዝራብ፡ ብዙሓት በላሕቲ፡ ንፉዓትን ጻዕራማትን ሰባት ክወጹና እዮም” ክብል ኤክ ኣብቲ ደብዳበኡ ገሊጹ።

Read More »

ካብቶም ዝናኽሱ ኣኽላባት ናይ ባህሪ መርመራ ዝግበረሎም ዝወሓዱ እዮም ተባሂሉ

ኣብ ሽወደን ንሰባት ወይ እንስሳታት ዝናኸሱ ኣኽላባት ኣመልኪቱ ዝግበር ገምጋማት ባህሪ እዞም እንስሳ ዘቤት ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑ ተፈሊጡ። ብዘይካዚ ፖሊስ ከምዚኦም ኦኣይነት ኣኽላባት ክሰኑ ዝህብዎ ለበዋታት ከም ዘይትግበር ተሓቢሩ። ”ተናኸስቲ ኣኽላባት” ኣብ ዝብል ተኸታታሊ መደባት ሬድዮ ሽወደን ፒ 1 ዝተሳተፉ ክኢላታት ነዚ ርእይቶ ኣጣሊሎም ኣለዉ። ብሰንኪ ስእነት ግቡእ ክንክን ናብ ቤተ ክንክን ዝኣትዉን ሰብ ወይ እንስሳ ዝነኽሱ ኣኽላባት ብፖሊስ ናይ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com