Breaking News

ካብዝን ካብትን

ጽሬት ገማግም ሽወደን፡ ተኻይዱ

ትማሊ ቀዳም፡ ኣብ መላእ ገማግም ሃገረ ሽወደን፡ ብመንእሰያትን ማሕበራትን ዝተወደበ፡ ናይ ጽሬት መደብ ከምዝተኻየደ ማዕከን ዜና ተተ ገሊጹ። ከምውጽኢቱ ድማ ኣስታት 13 ቶን ጓሓፍ ከምዝተላዕለን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝጸረየ ጓሓፍ፡ ብ30% ከምዝዛየደን ተገሊጹ። ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ፕሮጀክት ንሽወደን ወኪለን ማሕበራት ፓንታመራን ስተዳን ሽወደን፡ ኣብቲ ንጥፈታት ከምዝተሳተፋ ተገሊጹ። ኣብ …

Läs mer »

ተስፋ. . . ሓቐኛ ዛንታ…… ብጸጋብርሃን ጎይትኦም……. ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ክፋል

ነቲ ዘይብዳህ በዲሃ ኣብ ሓዳር ምብጽሓ’ኳ እንተሐጎሰኒ፣ ‘ጸገምረኺበ’ ምባላ ግና ኣሰንበደኒ። “እንታይ ሕማቕ ድኣ ረኺብኪ ጓለይ?” ንዝውሓዘ ንብዓታ፣ ክሳብ ትጸርግ ዕድል ድሕሪ ምሃብ፣ ድሕሪ ሓዳር ዘጋጠማ ክትነግረኒ ደፋፋእኩዋ። “ይገርመካ’ዩ!” ኣዕሚቓ ኣስተንፈሰት። “ክገርመካ! ምስ ተስፉ ካብ’ታ ኣብ ስራሕና ተላለናላ እዋን ጀሚረ፣ ብኹሉ እንትንኡ ሕጉስቲ’የ ነይረ። ጠባይ ኣለዎ፣ ናይ ስራሕ ሰብ’ውን’ዩ። ሓዳር …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ደስታ ዝመልኦ መሃይምነት (Blissful Ignorance) . . .

ገለ ሰብ ኣሎ ነቲ ሓንጎሉ ኪገርሖ ወይ ኪእዝዞ ወይ ኪዅስኩሶ ዘይደሊ። ከምቲ ዘይተዀስኮሰ መሬት ቃዲሩ ዚተርፍ፡ ዘይተዀስኮሰ ኣእምሮ ድማ ይቓድር ኢዩ። መብዛሕትኡ ሰብ፡ ኣብ ድንቁርና እውን ቅሳነት ይረክብ ኢዩ። እንታይ ገደሰካ ትመራመር፡ እንታይ ገደሰካ ንሓንጎልካ ሞኽ ተብሎ። ባዕሉ ድላዩ ይግበርን ይእመንን። ወይ ድማ ሓንሳእ ነቲ እትኣምኖ ነገራት ዳውንሎድ ግበረሉ'ሞ ብድሕሪኡ …

Läs mer »

ብዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸሰሰ ሰብኣይ፡ ኣልባሳት ደቂ ኣንስትዮ ንኽሓጽብ ተገዲዱ

ኣብ ሰሜን ምምሕዳር ቢሃር፡ ህንዲ፡ እትርከብ ገጠር ዝነብር ሰብኣይ፡ ብፈተነ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ተኸሲሱ፡ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል፡ ኣልባሳት ናይተን 2 ሽሕ ነበርቲ ናይታ ገጠር ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ፡ ሓጺቡ ከስታርር ከምዝተፈርደ ተፈሊጡ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። እቲ ሰብኣይ ሰራሕተኛ ናይ እንዳ ሕጽቦ ክዳውንቲ ኮይኑ፡ ኣብ …

Läs mer »

ን55 ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናብ ናይ ውልቁ ቴሌፎን ዝደወለ ሰብኣይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ

ሓደ ኣብ ክፍሊ ሓበሬታ ናይ ቤት ጽሕፈት በዓል መዚ ስካተቨርከት ዝሰርሕ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ሰብኣይ፡ ንዓማዊል ከየዛረብ ምእንቲ፡ ን55 ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናብ ናይ ውልቁ ቴሌፎን ብምድዋሉ ተኸሲሱ ብምጽንሑን ሕጂ ግን እቲ በዓል መዚ፡ ነቲ ሰራሕተኛ ኣብ ስርሑ ንኽቕጽል ከምዝወሰነ NWT ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። እዚ ሰብኣይ፡ ከምኡ …

Läs mer »

ምውሳኽ ገበን ምስ ስደተኛታት ዘራኽብ የብሉን ተባሂሉ

ቆንስል ምክልኻል ገበን ሽወደን (Brå) ንስደተኛታት ምስ ምብዛሕ ገበን ብጠርጠራ ኣተሓሒዝዎም እኳ እንተጸንሐ እቲ ሓቂ ግና ስደተኛትት ምስዚ ተርእዮ ክንድቲ ዝተጋነኖ መጠን ግደ ከም ዘይብሎም ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። ገበን እቲ ዝጸንሐ ኣንደርክላስ ክጐድል እንከሎ እዚ ሓድሽ ሳብክላስ ግና ይውስኽ ኣሎ” ክብል ፕሮፌሰር ጀርዚ ሰርነኪ ገሊጹ። እቶም ተመራመርቲ ኣብ ዕስራ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ብዘመን ገበል ዝሃቡኻ ተቐበል (Might is Right) . . .

ቀደም ዘመን፡ ኣብ ምድረ-ሓበሻ ገበል ይገዝእ ነይሩ ይብሃል። ጎራዙት ኢዩ ዚምገብ ነይሩ። ህዝቢ ድማ ዓመት ዓመት ሓንቲ ጎርዞ ይህቦ ነይሩ፡ ንኺውሕጣ። ከምኡ ምስ ዘይገብሩ ግን ንኹላቶም ኪዅስትሮም መደብ ዝነበሮ ይመስል። ከይፈተዉ ትእዛዙ ከየዕብሩ ደቆም ይውፍዩሉ ነይሮም ማለት ኢዩ። መን'ዩ'ሞ ኪቃወሞ። ስለዚ ከኣዩ ብዘመን ገበል ዝሃቡኻ ተቐበል እተባህለ። ሓደ ውልቀመላኺ፡ ክልተ …

Läs mer »

ፈረንሳ: ዘሀውኽ የብለይን ኢላ

ኣብ መንጎ ኣመሪካን ፈረንሳን ተኸሲቱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ሽግር ብሓደ መዓልቲ ክፍታሕ እዩ ዝብል ሕልሚ የብልናን “ግዜን ተግባርን ዝሓትት” እዩ ክብል ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ፈረንሳይ ዢን-ይቬስ ለ ድራያን ምስ መዘናኡ ጸሓፊ ጒዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሓሙስ ድሕሪ ዘካየዶ ልዝብ ገሊጹ። ኦስትራልያ ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ናይ ሳብማሪን ምህናጽ ውዕል ኣፍሪሳ …

Läs mer »

ሓንቲ ሩስያዊት ኮሚተ ሽልማት ሰብኣዊ መሰላት ትወስድ

ጒጅለ ተዓዛቢ OVD-Info ንስርሒትት ፖሊስ ሩስያ ንዓሰርተ ዓመታት ክከታተል ጸኒሑ’ሎ። በዚ ድማ እታ ጒጅለ ናይዚ ዓመት ፍሉይ ሽልማት ዓቃቢ ሰብእዊ መሰላት ተሸላሚት ኮይና’ላ።   እዚ ሽልማት ብ ውድባት ዕቀባ ሲቪላዊ መሰላት ዝተዋህበ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ብመሰረት እዞም ውድባት OVD-Info ኣገዳሲን ናጻን ምንጪ ሓበሬታ መስጐጒቲ ፖለቲካውያን ተቓወምቲ ሩስያ ስለዝኾነት እያ ነዚ ስልማት …

Läs mer »

ፕረዚደንት ቱኒዝያ: ስልጣኑ የደልድል

ፕረሲደንት ቱኒዝያ ቃኢስ ስዒድ ንባይቶ እታ ሃገር ካብ ዝቆጻጸር ክልተ ወርሑ መሊኡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነታ ሃገር ብምልኪ ምምሕዳር ከም እተተሓሓዞ ተገሊጹ። ዝበዝሐ ፈጻሚ ኣካል እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ባይቶ ምጽንሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ፕረሲደንት ስዒድ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ከም ዝበተኖን ብርክት ዝበሉ ሚኒስተራት ምስጓጒን ወሲኹ ኣመልኪቱ። ብቕድሚ ትማሊ …

Läs mer »