Sunday , February 25 2024

ካብዝን ካብትን

ምስልቻው ድዩ ውይስ ጸቕጢ ናይ ስራሕ፧ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ፡ ኣብ ስራሕ ቦታ ዘይሕጉስነት ዘስዕቡ ዘገርም ጠንቅታት።

ሰራሕተኛታት ፊንላንድ ካብ ዝኾነ እዋን ብዝለዓለ ምስልቻውን ክቱር ድኻምን የጥቅዖም ኣሎ ክብል ኣብዚ ቀረባ እዋን ብትካል ጥዕና ኣከባቢ ስራሕ ፊንላንድን ቤት ትምህርቲ ቢዝነስ ኤምሊዮንን ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። እቲ ኣብ መጽሔት ሞያዊ ባህሪ ዝተሓትመ መጽናዕቲ፡ ነቲ ብዛዕባ ጠንቂታት ምስልቻን ድኻምን ሰራሕተኛታት ኣመልኪቱ ክወሃብ ዝጸንሐ ልሙድ ኣረኣእያታት ዝፈታተን ኮይኑ፡ ብዝሒ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣገዳስነት ናይቲ ስራሕ እውን ብ ተዛማዲ ዘጉልሕ እዩ። እቲ …

Read More »

ኣብ ማልሞ ንዩሮቪዥን (Eurovision) 600 ወለንተኛታት የድልዩ ኣለኡ።

ኣብ ማልሞ ዝርከቡ ኣዳለውቲ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ግንቦት ንደገፍትን ልኡኻትን ንምቕባል 600 ወለንተኛታት ይደልዩ ኣለዉ። ኣተሓባባሪ ወለንተኛታት ዮሃን ሮኒንግ፡ ድሮ ኣብቲ ዝቐርብ ዝተፈላለየ ግደታት ዓቢ ተገዳስነት ከም እተዓዘበ ይገልጽ። ኣብዚ ብፍላይ ጽቡቕ ክእለት ቋንቋ ዘለዎም ኣመልከትቲ ይድለዩ ኣለዉ–ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን።

Read More »

“ደቂተባዕትዮ ዝያዳ ፒሳ የህልኹ”–መጽናዕቲ “ፊኒሽ ባሮሚተር”

ፉዶራ ዝተባህለ ኣገልግሎት ምብጻሕ መግቢ፡ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ፍልልይ ትእዛዝ መግቢ ንምግላጽ መጽናዕቲ ኣካይዱ። እቲ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ፡ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ተጠቀምቲ ናይቲ ብዓይነት ዝተዳለወ ፒዛ ክኾኑ እንከለዉ፡ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝተፈላለዩ መግብታት ናይ ምስትምቓር ዝንባለ ከም ዘለወን ኣለልዩ’ሎ። ኣብ ጽድያ 2023 ብ ግሬት ፊኒሽ ፉድ ባሮሜተር” ንምርጫ መግቢ ክልቲኡ ጾታታት ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ሰፊሕ መጽናዕቲ፡ ደቂ …

Read More »

ተዓዋቲት ኖቤል ፊዚክስ 2023 እቲ ሽልማት ፍሉይ ሓላፍነት ከም ዘሰክማ ገሊጻ።

ተዓዋቲት ኖቤል ፊዚክስ 2023 እቲ ሽልማት ፍሉይ ሓላፍነት ከም ዘሰክማ ገሊጻ። ኣን ል ሁይሊየር ኣብ ምፍራይ ኣቶሰከንድ ናህሪ ብርሃን ብዝተገብረ ሜላታት ፈተነ፡ ጎኒ ጎኒ ፒየር ኣጎስቲኒን ፈረንክ ክራውስን ኣብ 2023 ንሽልማት ፊዚክስ ተዓዊታ እያ። ንሳ ብዛዕባ እዚ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ናይ ሓላፍነት ስምዒት ከም ዝስምዓ ትዛረብ፡፡ ”ሕጂ ከም ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ክነብር ክግደድ እየ!” ትብል። ኣን ል ሁሊየር፡ …

Read More »

ተዋሳኣይ ሆሊዉድ ጄሚ ፎክስ ብጾታዊ ምድፋር ተኸሲሱ

ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይ ጄሚ ፎክስ፡ ቅድሚ ሸሞንተ ዓመታት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቤት መግቢ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓለንስተይቲ ጾታዊ ዓመጽ ፈጺሙብዝብል ተኸሲሱ። ብመሰረት እቲ ክሲ፡ ትኽክለኛ ስሙ ኤሪክ ማርሎን ቢሾፕ ዝኾነ ፎክስ፡ ነታ ስማ ዘይተጠቕሰት ጓለንስተይቲ ምስኡ ክትስኣል ድሕሪ ምሕታት ክተናኽፋ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ከሳሲብ ን ፎክስ ጾታዊ መጥቃዕቲን ጎነጽን ፈጺምካ ክብል ከሲስዎ’ሎ። ጠበቓ ፎክስ፡ ብ ቢቢሲ ርእይቶ ክህብ ንዝቐረበሉ …

Read More »

ኣብ ሽወደን ስልማት ልደት መዓስ ይጀመር?

ኣብ ሽወደን ን በዓል ልደት ኣመልኪቱ ዝግበር ምስላም መዓስ ክጅመር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣብ ሰባት ፍልልይ ምህላዉ ተገሊጹ። ብያታ ኣብ ሽወደን ስልማት ልደት ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ታሕሳስ ማለት ቅድሚ ልደት ኣርባዕተ ሰናብቲ ኣትሒዙ ዝጅምር ኮይኑ፡ ገለ ሰባት ግን ኣዝዮም ኣቐዲሞም ገዝኦም ብባህላዊ መብራህቲ ከስልሙን ናይ በዓል ሃዋሁ ክፈጥሩን ከም ዝመርጹ ሬድዮ ሽወደን ተዓዚባ። ካብዚ ሓሊፎም ገሊኦም ን ወርሒ ሕዳር ከም …

Read More »

ሰብ ማድሪድ ካብ መላእ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነውሐ መዋእል ይነብሩ

ነበርቲ ማድሪድ ካብ ተቐማጦ ዝኾነ ካልእ ዞባ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነውሐ ዕድመ ከም ዝነብሩ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ብ 6 ሕዳር ዝተሓትመ መረዳእታ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ኣብ 2021 ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝለዓለ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብ ማድሪድ ኮይኑ -88.2 ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብ ደረጃ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ፡ እቲ ዝለዓለ ኣሃዝ ትጽቢት ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ውልደት ኣብ ፊንላንድ ኣብ እትርከብ …

Read More »

ሰዓትኩም ሓደ ሰዓት ንድሕሪት ምምላስ ኣይትረስዑ።

ካብ ጽባሕ ንግሆ ሰዓት 02:00 ወጋሕታ ጀሚሩ ናይ vintertid  ኣቆጻጽራ ስለዝጅምር ሰዓትኩም ሓደ ሰዓት ንድሕሪት ምምላስ ኣይትረስዑ። ልክዕ ሰዓት ሰለስተ  ወጋሕታ ምስኮነ ናብ ሰዓት ክልተ ክትቅይርዎ ነዘኻኽር።

Read More »

ገለ ኣስተንኖታት ብሕታዊ ህይወት።

ብናስሮቪች ህቡባት ሰባት ከም ሎምዘበን ጌሩ ግላዊ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ግዜ ሃልዩ ኣይፈልጥን እንተተባህለ ምግናን ኣይከውንን። ቴክኖሎጂ ማሕበራዊ ሚድያን ንሱ ዝፈጠሮ ቃቔጣ ሸውሃት ሓበሬታን ብቐዳምነት ግዳይ ዝገበሮ እንተሎ–ግላዊ ህይወት ሰባት ብሓፈሻ–ብፍላይ ድማ ናይቶም ኣብ ሕብረተሰብ ዝና ዘለዎም (ህቡባት ሰባት) እዩ። ከም ብዙሕ ካልእ ነገራት ዝና’ውን ናይ ባዕሉ “ክሻ ምሉእ ጸገማት” ሒዙ ከም ዝመጽእ ሰብ ዝና ከይወዓሉ ከይሓደሩ እዮም ዝግንዘብዎ። …

Read More »

ፖሊስ፡ ባርዕ ትራልሃታን ገበነኛታት ሕነ ንምፍዳይ ዘሳወርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዝሓለፈ ዓርቢ፡ ኣብ ሽዱሽተ ከባቢታት ትሮልሃታን (ምዕራብ ሽወደን) እተኸስተ ባርዕ ሓዊ፡ ኮነ ኢልካ እተሳወረ ክኸውን ይኽእል እዩ– ዝብል ጥርጣረታት ከም ዘለዎም፡ ፖሊስ ገሊጾም። ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከብ ናይ መካይን መዐሸጊ፡ ሰብ ዘይሰፈሮም ኣባይቲ፡ ከምኡ’ውን ብርክት ዝበላ መካይን በቲ ባርዕ ከም እተሃሞኻ፡ P4 Väst ገሊጻ’ላ። ኣብ ትራልሃታን፡ ኣብ ናይ ደቓይቕ ፍልልይ ብርክት ዝበለ ምስዋር ሓዊ ከም እተኸስተ፡ እዚ ድማ ባህርያዊ ዘይኮነስ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com