Sunday , June 16 2024

ፖሎቲካ

ሕጹያት ናይ መወዳእታ ምቊጻር ውጽኢት ምርጫ ኤውሮጳ ይጽበዩ

ምምሕዳራዊ ቦርድታት ዞባ ሽወደን ሕጂ ኣብ መንጎ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ምቚጻር ውጽኢት ምርጫ ኤውሮጳዊ ሽወደን ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ። ኣብ ደምጺ ወረቐት ሰልፊ ንነፍሲ ​​ወከፍ ሕጹይ ዝወሃብ ውልቃዊ ውጽኢት ዝቚጸረሉ ፡ ሕጹያት ድማ ኣብ ሰልፎም ንኻልኦት ሕጹያት ንምብዳህ ዘድሊ 5% ኣመዝጊቦም እንተኾይኖም ዝፈልጡሉ ምቚጻር ይሳለጥ ኣሎ። ኣብ ወረቐት ድምጺ ዲሞክራትና ሽወደን ኣብ ሓሙሻይ ደርጃ ዝነበረት ማርያ ሮዛንደር፡ ትማሊ ረቡዕ ንግሆ ኣብ …

Read More »

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንእማመ ተኹሲ ደው ምባል ኣመሪካ ይድግፍ

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ቓዛ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣመልኪቱ ተኹሲ ደው ምባል ዝድግፍ ውጥን ኣመሪካ ኣጽዲቑ። እቲ እማመ “ምሉእ ተኹሲ ደው ምባል”፡ ብሓማስ ዝተታሕዙ ምሩኻት ምፍታሕ፡ ሬሳታት ዝሞቱ ጅሆታት ምምላስን ፍልስጤማውያን እሱራት ንምልውዋጥን ቅድመ ኩነት ዘቐምጥ እዩ። ካብቶም 15 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እቶም 14 ነቲ ብኣሜሪካ ዝተነድፈ ውሳነ ደጊፎም ድምጾም ሂቦም። ሩስያ ድምጺ ካብ ምሃብ ተቖጢባ’ላ። እቲ ውሳነ …

Read More »

ኣብ ድምጺ ሕብረት ኤውሮጳ ጸጋማውያን ሰልፍታት ይዕወቱ

ሃገራውያንን ሕሉፋት የማናውያንን ሰልፍታት ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓወት ኣመዝጊቦም። ይኹን እምበር ኣብ ኖርዲክስ ዝያዳ ደገፍ ዝረኸባ ጸጋማውያንን ሓምለዋይን ውድባት ክኾና እንከለዋ፡ ሃገራውያን የማናውያን ውድባት ግና ደገፎም ክነኣስ ኮይኑ እዩ ተወዲኡ። ዋና ተንታኒት ናይቲ ኣብ ኮፐንሃገን ዝመደበሩ ትካል ቲን-ታንክ ኣውሮጳ ክርስቲን ኒሰን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ “ሰለስቲአን ሃገራት ኖርዲክ ኣንጻር እዚ ኣብ ዝተረፈ …

Read More »

ሰይቲ መራሒ ዳዕሽ ብዛዕባ ህይወቶም ትዛረብ

መበለት መራሒ ዳዕሽ: ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝገበረቶ ፍሉይ ቃለ መሕትት፡ ብዛዕባ ኣብ መንግስቲ ዳዕሽ ዘሕለፍዎ ህይወት ዝገልጽ ጸብጻብ ኣካፊላ። ኡም ሑዳይፋ ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤት ኣቡበከር ኣል ባቕዳዲ ኮይና፡ ዳዕሽ ሰፊሕ ክፋል ሶርያን ዒራቕን ተቖጻጺሩ እንከሎ እያ ተመርዕያ። ንሳ ምስ ግብረሽበራ ብዝተኣሳሰሩ ገበናት መርመራ ይግበረላ ምህላዉን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራቕ ምህላዋን እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሓጋይ 2014 ኡም ሁዳይፋ ምስ በዓል …

Read More »

ሰልፊ ደሞክራትና ደገፎም ይንኪ–ሓምለዋይን ጸጋማውያንን ይዕወቱ

ሰልፊ ዴሞክራትና ክገብሮ ዝጸንሐ ገስጋስ ኣብ’ቲ ናይ ትማል ሰንበት ምርጫ ኤውሮጳ ባይቶ ኣብ መወዳእታኡ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። እዚ ምርጫ’ዚ ምስቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝተኻየደ ምርጫ ክነጻጸር እንከሎ ደገፍ ናይቲ ሰልፊ ከምዝነከየ ድማ ተሓቢሩ። ብኣንጻሩ ጸጋምን ሓምለዋይን ሰልፍታት ጽቡቕ ዕድል ክገጥሞም እንከሎ፡ ሊበራላውያን ድማ ኣብ ባይቶ ኤውሮጳ ዝነበረቶም ሓንቲ መንበር ክዕቅቡ ክኢሎም ኣለዉ። “ሰልፊ ደሞክራትና ሽወደን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ …

Read More »

ሰራዊት እስራኤል ኣብ ማእከላይ ጋዛ “ስርሒታዊ ቁጽጽር” ከምዝወሰደ ይገልጽ

ሰራዊት እስራኤል ኣብ ምብራቓዊ ከባቢታት መዓስከር ስደተኛታት ቡሬጅን ኣብ ማእከላይ ጋዛ ኣብ እትርከብ ከተማ ደይር ኣልባላን “ስርሒታዊ ቁጽጽር” ከምዝወሰደ ይገልጽ።ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ፍልስጤማውያን ከምዝተቐትሉ ተገሊጹ። ትማሊ ረቡዕ ንግሆ፡ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ፡ ብመጥቃዕቲ ኣየር ዝድገፉ ወተሃደራት ኣንጻር “ኣብ ልዕሊ መሬትን ትሕቲ መሬትን ዝርከቡ ኣሸበርትን ትሕተ ቅርጺ ግብረሽበራውያንን” ስርሒት ከምዝጀመሩ ገሊጹ። ነበርቲ ጽዑቕ ምድብዳብ ከምዝተፈጸመ ጸብጺቦም፡ ትካል ግብረ ሰናይ ሜዲሲንስ ሳንስ ዶብ ድማ፡ …

Read More »

ክትዕ ምርጫ፡ ሓድሽ ውዕል ስደት ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ድዩ?

https://sverigesradio.se/artikel/election-debate-is-the-new-migration-pact-a-step-forward ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ስደትን ዑቕባን ዘቕረቦ ሓድሽ ፓኬጅ ጽገናታት ኣብ ራድዮ ሽወደን ትማሊ ሶኑይ ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ ብብዝሒ ተራእዩ። ትማሊ ሰንበት ንምርጫ ዝቐረቡ ሸሞንተ ሕጹያት ሰልፍታት ፓርላማ ሽወደን፡ ብዛዕባ መርትዖ ውዕል ስደትን ዑቕባን ተጋጭዮም። “እቲ ውዕል ስደት ኣብ መወዳእታ ንዶባት ሕብረት ኤውሮጳ ንውስኽን ንምቁጽጻርን ሓያል ስጉምትታት ኣለዎ” ይብል ኣርባ ኮካላሪ ካብ ሰልፊ ሞደራት

Read More »

ኣብ ኤውሮጳ ዝወሓደ መጠን ሞት ትምባኾ – ዋላ’ኳ ውድባት ሽወደን ይዛረቡ።

ሰንበት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሰለስተ ውድባት ሽወደን እታ ሃገር ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ብስኑስ ዝፍለጥ ትኪ ዘይብሉ ከረጺት ትምባኾ ክትሸይጥ ምፍቃዳ፡ ኣብ ሽወደን ምስ ትምባኾ ዝተሓሓዝ ዝወሓደ መጠን ሞት ከምዘለዋ ዘርኢ እዩ ክብሉ ኣብ ጎስጓሳቶም ከጉልሑ ጸኒሖም እዮም። እንተኽዕነ ግና እዚ ብ ሰልፊታት ክርስትያን ዲሞክራሲ፣ ሞደራትናን ዲሞክራትናን ዝጋዋሕ ዘሎ ዘረባ ሓቂ ኣይኮነን ክብል ኣብ ስቶክሆልም ካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ማሕበራዊ …

Read More »

ንምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ ብኣግኡ ዘድምጹ እናወሰኸ ይመጹ

ኣብ ሽወደን ሰባት ኣቐድም ኣቢሎም ክመርጹ ይደልዩ ምህላዎም፥ ድሮ ኸኣ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ ድምጾም ምሃቦም ተፈሊጡ፡፡ ኣብተን ቀዳሞት 12 መዓልታት ኣቐዲሞም ድምጾም ብ ምሃብ ምስ ናይ ዓሚ ምርጫ ኤውሮጳ ብምንጽጻር ብውሑዱ 32% ዝያዳ ሰባት ድሮ ኣድሚጾም ኣለዉ። ዋና ኣካያዲት ስራሕ በዓል መዚ ምርጫ ሽወደን ኣና ኒክቪስት፡ ሰባት ብመገሻ ክኸዱ ወይ ድማ ኣብ ቤቶም ዘሕልፍዎ ግዜ …

Read More »

ኢትዮጵያ ኣብ ኲናት ትግራይ ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸመት ዝሕብር ጽኑዕ መርትዖ፡ ጸብጻብ

ፀብፃብ ኢትዮጵያን መሻርኽቱን ‘ንተጋሩ ከም ብሄር ንምጥፋእ ዕላማ ከምዝነበሮምን ኣብ ICJ ክኽሰስ ይፅውዕ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሓይልታት ኢትዮጵያ ናይ ዓሌት ምጥፋእ ተግባር ከምዝፈፀሙ ዘስደምም መርትዖታት ከምዘለው ሓዱሽ ፀብፃብ ደምዲሙ። እቲ ብሰሉስ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትካል ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ዝተዘርግሐ 120 ገጻት ዝሓዘ ረቂቕ፡ ሓይልታት ኢትዮጵያን መሻርኽቶምን ኣብቲ ኣብ መንጎ 2020 ዝተኻየደ ግጭት “ገበን ምጽናት ዓሌት ዝቖሙ ተግባራት” ከምዝፈጸሙ ዝገልጽ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com