Monday , July 22 2024

ባህሊ

ፖሊስ፡ ኣብ ገዛ ናይ ሓደ ፍሉጥ ሽወደናዊ ፖለቲከኛ ፡ ዕጸ-ፋርስ ረኺቡ

ፖሊስ፡ ንገዛ ናይ ሓደ ፍሉጥ  ፖለቲከኛ ነበር ብዝገበርዎ ፈተሻ፡ ዕጸ-ፋርስን ኣሽሓት ክሮና ዝግመት ጥረ ገንዘብን ከም ዝረኸቡ ጋዜጣ ኣፍቶንብላዴት ሓቢሩ። ሓደ ዘመድ ናይዚ ፖለቲከኛ፡ ዕጸ-ፋርስ ሒዙ ብምርካቡ ከም እተፈርደ እውን ተፈሊጡ’ሎ። ኣብ ሕዳር 2019፡ ፖሊስ፡ ብሓበሬታ ናብ ሓደ ዘይንቡር ምንቅስቓስ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ድሕሪ ምርካቦም፡ እቲ ሰብ፡ ዕጸ-ፋርስ ወሲዱ ምንባሩን ዘመድ ናይ ሓደ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ምዃኑን ኣረጋጊጾም። ፖሊስ፡ ጁባ ናይቲ …

Read More »

ስነ ኣእምሮኣዊ ኩነታት፡ ሽወደናውያን ቆልዑ፡ ዝተሓተ እዩ ተባሂሉ

ስነ ኣእምሮኣዊ ዕቤት ቈልዑ ሽወደን ምሰቶም ናይ መዛኑ ሃገራት ዝኾኑ ቆልዑ ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ምህላዉ ንጸብጻብ ዩኒሰፍ ብምጥቃስ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ። ኣብ ከምዚ ደረጃ ምውራድና ዘሕዝን እዩ ክትብል ንመሰል ቈልዑ ሓላፍነት እትወስድ ሚኒስተር ኦስላ ሊንድሁን ገሊጻ። ኣብ ዓለም ካብተን ዝሃብተማ ሃገራት ክንለና: ቆልዑና ስነ ኣእምሮኦም ዘይርጉእ ምዃኑ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ጌርና ኢና ንቖጽሮ። መንግስቲ ነዚ ሽግር ንምፍታሕ ብዙሕ …

Read More »

ሓንቲ ዓለም፣ሳየንስ፥ ኪነዓቕ ዘይብሉ መገዲ ሓቂ

ኣማኑኤል ሳህለሳየንስ ማለት ብስነሞገትን ብትዕዝብትን ብተመክሮን ብምምዛንን ብምዕቃንን ዚካየድ ናብ ሓቅነት ዚመርሕ መገዲ እዩ። ናብቲ ሓቂ ንምብጻሕ ከኣ ኣብ ሕልምን ዘይጭቡጥ ነገራትን ኣይኣምንን ኣይምርኮስን እዩ። ንኹሉ ነገራት ምኽንያት ወይ ጠንቂ ይደልየሉ።ሳየንስ ኣብ ተባዕን ደፋርን ኣእምሮ ይምዕብል: ነቲ ሰብ ብያታን ብወግዕን ዚኣምነሉን ዚምክሓሉን ፍልጠጥን መትከላትን ዶግማታትን ድማ ኣብ ሕቶ ከእቱዎን ኪሰብሮን ከምክኖን ዋጋ ዘይብሉ ገይሩ ከትርፎን ድሕር ኣይብልን።መብዛሕትኡ ኣብ ሳየንስ ዘይኣምን …

Read More »

እምነት ሽወደናውያን፡ ኣብ ልዕሊ ቴግኔል ክውስኽ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ሎቬን ግን ኣንቆልቂሉ ተባሂሉ

ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን፡ ስቴቫን ሎቪን፡ ኣብ ኣታሓሕዛ ለበዳ ኮሮና ዝነበሮ ተቐባልነት ምንቁልቋሉን ኣብ ልዕሊ ዋና ኣማኻሪ ሕማማት ለበዳ፡ ቴግኔል፡ ዝነበረ ተቐባልነት ግና ምዝያዱ ዳህሳስ ኢፕሶስ ብምጥቃስ ጋዜጣ ዳጊነስ ኒሂተር ሓቢራ። ሎቬን፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝነበሮ ናይ 49%  ተቐባልነት ኣብዚ እዋን ኣንቆልቊሉ ናብ 34% ምግምጋሙ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ፡ ናይ ተቓወምቲ ውድባት ተቐባልነት እውን ከምኡ ምንካይ ከም ዘርኣየን ካብ 30% ናብ 20% …

Read More »

ኣብ ኖርወይ፡ ከም ሙዚቃዊ ፈንጠዝያ ዝጀመረ ናብ ዓቢ ሓደጋ ተቐይሩ

ኣብ ኦስሎ፡ ኖርወይ፡ ኣስታት 200 መንእሰያት ዝርከብዎ ሙዚቃዊ ፈንጠዝያ (ጓይላ) ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ሓደ ህንጻ ዝስራሕ ገዛ (basement) ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ሓቢሮም። ነቲ ተርእዮ ፍልይ ዘብሎ ኩነት፡ ኣብቲ እዋን ሓደጋ ካርቦን ሞኖእክሳይድ ምግጣሙ እዩ ክብል SVT ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ፈንጠዝያ፡ ዘይሕጋዊ ኮይኑ፡ መንእሰያት፡ ብልዑል ድምጺ ሙዚቃ እናኣስምዑ ዕጸ-ፋርስን ኣልኮላዊ መስተን ዝወስድሉ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብቲ እዋን ፈንጠዝያ፡ ተወሳኺ ጸዓት …

Read More »

ኣብ መዋእለ ህጻናት፡ ዕጸ-ፋርስ ተረኺቡ

ኣብ መውዓሊ ህጻናት ዝኾነ ጀራዲን ናይ ብርክት ዝበላ ኣብ ሶደርታልያ ዝርከባ መዋእለ ህጻናት፡ ዕጸ-ፋርስ ዝሓዘ ሑጻ ዝመልአ ሰናዱቕ፡ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ ምጽንሑን ብሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ከምተረኽበ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣብ መላእ ምምሕዳር ሶደርታልያ ከምዘሎ ቤት ጽሕፈት’ታ ምምሕዳር ሓቢሩ። ኣቐድም ኣቢሉ፡ ኣብ ከም በዓል ግሩሶሰን (Grusåsen)፡ ምዕራብ ግኔታን (Geneta) ብሩንሴንግን (Brunnsäng) ዝኣመሰሉ ከባቢታት ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ …

Read More »

ሽወደን፡ ኣብ መበል 10ይ ደረጃ ትስራዕ

ካብ ኣባላት ውድብ ቁጠባዊ ምዕባለን ምትሕግጋዝን (OECD) ዝኾና 38 ሃገራት፡ ብኣታሓሕዛ ጥዕናን ኩነታትን ህጻናት፡ ሽወደን፡ ኣብ መበል 10ይ ደረጃ፡ ተሰሪዓ ከምትርከብ ካብ ዩኒሴፍ (UNICEF) ዝወጸ ሓድሽ ጸብጻብ ሓቢሩ። ሃገረ ሆላንድ ንዴኒማርክን ኖርወይን ቀዲማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ፊንላንድ ድማ ኣብ መበል 5ይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ ሽወደን፡ እኹል ዝኾነ ኢኮኖምያዊ፡ ማሕበራውን ከባብያውን ትሕተ ቅርጺ እናሃለወና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዘይንስረዓሉ …

Read More »

ኣብ ስቶክሆሎም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ፡ ጾታዊ ርክብ ንኽፍጽማ ይግደዳ ኣለዋ ተባሂሉ

ቤት ጽሕፈት ሽማግለ ከተማ ስቶክሆሎም ኣብ ዘካየዶ ሓድሽ ዳህሳስ፡ ቁጽሪ ናይተን ጾታዊ ርክብ ንኽንፍጽም ተገዲድና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሕ ከምዘሎ ሓቢሩ ክብል ስቬኒስካ ዳግብላደት ከምዘቃለሐ TT ሓቢሩ። እቲ ዳህሳስ ከምዝሕብሮ፡ 5% ካብተን ኣብ 9ይ ክፍሊ ዝመሃራን፡ 8% ካብተን ኣብ 2ይ ዓመት  ናይ ማእከላይ ደረጃ (11 ክፍሊ) ዝመሃራን ደቂ ኣንስትዮ፡ ጾታዊ ርክብ ንኽፍጽማ ተገዲድና ከምዝብላ ሓቢሩ ኣሎ። ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት …

Read More »

ኩሎም ኣብ ሽወደን ዝርከቡ መማህራን፡ ብዛዕባ ጾታዊ ዝምድናታት፡ ትምህርቲ ክወስዱ ክግደዱ እዮም ተባሂሉ

መንግስቲ ሽወደን፡ ንኹሎም ኣብ ቤት ትምህርታት ዝርከቡ መምህራን፡ ብዛዕባ ጾታዊ ዝምድናታት፡ ትምህርቲ ብምሃብ ዓቕሞም ክብ ከብሎ መዲቡ ከምዘሎ  ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና SVT ሓቢሩ። ቆልዑን መንእሰያትን፡ ብዛዕባ ጾታዊ ዝምድናታት፡ ጥዕና ዘለዎ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ምእንቲ፡ ኣብ ክንዲ ካብ ፖርኖግራፊ ኣብ ቤት ትምህርታት ብስርዓታዊ ኣገባብ ክመሃሩ ይግባእ ክትብል ሚኒስተር ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ማቲልዳ ኤርንክራንስ፡ ምስ ተሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ገሊጻ። ካብ መባእታ …

Read More »

ጽቕጥቕጥ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያታትን . . . ጻውዒት ንሓደስቲ ሃገራውያን መምርሒታትን

ህዝባዊ መጓዓዝያታት፡ ኣብ ኣገደስቲ እዋናት ጥራይ ክንጥቀም ከምዘለና፡ መንግስታዊ መምርሒታት ክመሓላላፉ’ኳ እንተጸንሑ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰዓታት ምእታውን ምውጻእን ካብ ስራሕ፡ ዝረአ ዘሎ ጽቕጥቅጥ፡ ኣሰካፊ እናኾነ ምምጽኡ ምምሕዳራት ከባቢታት ሽወደን ከምዝሓበራ SVT ኣቃሊሑ። ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ፡ መጠን ብዝሒ ናይቶም ህዝባዊ መጓዓዝያታት ዝጥቀሙ ሰባት ምስ ዝሓለፈ 34 ሳምንታት ክነጻጸር እንከሎ ብዓቢ ከምዝወሰኸን ምስ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዝሓለፈ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com