Thursday , December 8 2022

ቁጠባ

ዋጋታት መግቢ ኣብዚ ዓመት ብ 12% ክውስኽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ።

ኣብዚ ዓመት፡ ዋጋታት መግቢ ሽወደን ብ 12% ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብል፡ ን ዱካናት መግቢን ዋጋታትን ዝከታተል ኲባንያ ሞትፕሪስኮለን ሓቢሩ። ዋጋታት መግቢ፡ ኣብዚ ዓመት ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክውስኹ ምጽንሖም ዋና ኣካያዲ እቲ ኲባንያ ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ’ሎ። ምኽንያት ናይዚ ምውሳኽ፡ ኣብ መላእ ሰንሰለት መፍረ መግቢ ዘሎ ልዑል ዋጋ …

Läs mer »

ኖርወይ፥ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣዝዩ ነክዩ ተባሂሉ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት፡ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኖርወይ፡ ካብቲ ኣብ ታሕሳስ ዝነበረ ብ 0.4 % ብምጒዳል፡ 2.9% ምብጽሑ፥ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 14 ካብ እተራእዩ ኣሃዛት፡ ዝተሓተ ምዃኑ ስታቲስቲክስ ኖርወይ ትማል ረቡዕ ኣመልኪቱ። ካብ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት፡ ክሳብ ወርሓ መጋቢት ናይዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት፡ 10,000 ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ከም እተመዝገቡ ዝገለጸ እቲ …

Läs mer »

ምስ ምውሳኽ ዝቕባበን ወለድ ባንክን፡ ዕዳጋ ኣባይቲ ምርግጋኡ ተገሊጹ።

ዕዳጋ ኣባይቲ ሽወደን፡ ኣብ እዋን ለበዳ ዑል ናህሪ ኣርእዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ምርግጋእ ምልክታት የርኢ ምህላዉ ተገሊጹ። ኣብ ቀዳሞት ክልተ ሳምንታት ወርሒ ግንቦት፡ ኣብ ዝበዝሓ ከተማታት ሽወደን፡ ዋጋታት ኣባይቲ ሒደት ሒደት እኳ እንተኾነ ምጒዳል ኣርእዩ ኔሩ፡ ክብል ኣብ ስታቲስቲክስ ኲባንያ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ሃንስ ፍሊንክ ገሊጹ’ሎ። ርግእ ዝበለ ዋጋ ኣባይቲ ነመትቲን …

Läs mer »

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኖርወይ 40.1 ቢልዮን ክሮና ሓገዝ ሂባ። –ሶርያ ዝለዓለ መጠን እዚ ረድኤት ተቐቢላ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኖርወይ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት 40.1 ቢልዮን ክሮና ሓገዝ ሂባ። ሶርያ ብተኸታታሊ ንሻድሻይ ግዜ ዝለዓለ መጠን እዚ ረድኤት ተቐቢላ ተባሂሉ። እዚ መጠን ረድኤት ምስ ናይ ዓመተ 2020 እንክወዳደር ናይ 600 ሚልዮን ክሮና ወሰኽ ኣርእዩ’ሎ። 50% ካብዚ ረድኤት (ኣስታት 20 ቢልዮን ክሮና ኣቢሉ) ብ Norad ዝተዋህበ ኮይኑ፡ 32% (13 ቢልዮን …

Läs mer »

ስደተኛታት ዩክሬይን ብድሆታት ኣባይቲ ይገጥሞም ኣሎ ተባሂሉ።

ምስ ወለንተኛታት ኣጸጋዕቲ ዝቕመጡ ገለ ስደተኛታት ዩክሬይን፡ ኣባይቲ ናይ ምርካብ ብድሆ ኣጋጢምዎም ምህላዉ ተገሊጹ። ኣብ እዋን ነዊሕ ናይ ምህሮ ዕረፍቲ እዞም መጸጋዕቲ ናብ ቤቶም ክምለሱ ስለ ዝኾኑ፡ ወቕቲ ሳመር ነቶም ሓደስቲ ኣባይቲ ዝደልዩ ስደተኛታት ዩክሬይን ኣሸጋሪ ናይ ምጽባይ ግዜ ክኸውን እዩ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ። እታ ሬድዮ ናታልያ ንዝተባህለት፡ ኣብ ዕረፍቲ ግዜኣ እትሰርሕን …

Läs mer »

ብምኽንያት ምቊራጽ ቀረብ ጋዝ ሩስያ፡ ዋጋ ኤለትሪክ ሽወደን ክኸብር እዩ ተባሂሉ።

ሩስያ፡ ሃገራት ፖላንድን ቡልጋርያን ዋጋ ጋዝ ብሩብል ክኸፍላ ንዘቕረበቶ ጠለብ ብዘይምቕባለን፡ ናብዘን ሃገራት እተቕርቦ ዝነበረት ጋዝ ምቚራጻ ተፈሊጡ። እዚ ድማ፡ ሽወደን እትኸፍሎ ዋጋ ቅብሊት ንክውስኽ ምኽንያት ከም ዝኸውን፡ ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣመልኪቱ። ኣብ ዕዳጋ ጸዓት ክኢላ ትንተና ELS ሳምኤል ሲዙክ፡ እዚ ምዕባለ ኣብ ዋጋ ጸዓት ድሮ ናይ ባዕሉ ጽልዋ ኣሕዲሩ ኣብ ዘሎ ስጡም …

Läs mer »

ጠለብ ኦም ሓርከም ሽወደን ይዛይድ።

ብምኽንይት ኣብ ሩስያ እተጻዕነ እገዳ ጠለብ ኦም ሓርከም ሽወደን ኣዝዩ ምውሳኹን በዚ ድማ ኲባንያታት ሽወደን መኽሰበን ምስሳኑን ይግለጽ ኣሎ። ሩስያ ዝዓበየት ኣቕራቢት ጥሑን ውጽኢት ዕንጸይቲ ምንባራን ብምኽንያት ኣብታ ሃገር ተጻዒኑ ዘሎ እገዳታት ኣውሮጳውያን ሸመትቲ ካልእ ዕዳጋታት ሃሰው ኣብ ምባል ከም ዝርከቡን ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ክሳብ ዝቕጽል ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ኢንድስትሪ ኦም ሓርከም ሽወደን …

Läs mer »

ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ መራኽብ ሩስያ ዘንበሮ እገዳታት ውጽኢታዊ ኣይኮነን ተባሂሉ።

ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበሮ እገዳታት ክትግበር ብዘይምኽእሉ፡ ውጽኢታዊ ዘይምዃኑ ን ሰራሕተኛታት መዐሸግ መራኽብ ሽወደን ዝውክላ ማሕበራት ገሊጸን። ሓደ ማሕበር፡ ብሩስያ ዝውነና ወይ ናይ ሩስያ ባንዴራ ዘንበልብላ መራኽብ ክጽዕን፡ ወይ ጽዕነተን ከራግፍ ከም ዘይደሊ ክገልጽ እንከሎ፡ ካልእ ድማ፡ ካብ ባሕቲ ግንቦት ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ እዘን መራኽብ እገዳ ከንብር ምዃኑ ኣፍሊጡ’ሎ። ሩስያ …

Läs mer »

መንግስቲ ዘውጽኦ ውጥን ስደተኛታት ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ብዝብል ብርቱዕ ይንቀፍ ኣሎ።

ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ዝቐልጠፈ ስራሕ ንክረኽቡ መንግስቲ ዘውጽኦ ፕሮግራም ምስ ውጥን ምጥያስ ብትሕዝቶ ሓደ እዩ፡ ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ብዝብል ብብርቱዕ ይንቀፍ ኣሎ። ተሳተፍቲ ናይቲ ጽዑቕን ን ዓመት ዝካየድን ፕሮግራም ብዝቐልጠፈ ቋንቋ ሽወደን ዝመልኩሉ ኮርሳት ከምኡ’ውን ናይ ምሉእ እዋን ናይ ተልመዴን ሞያ ከም ዝወስዱ እዩ ዝግበር። እንተኾነ ግና ነቐፍቲ ነዚ ተባሂሉ ዝውሰድ ናይ …

Läs mer »

ኣሃዱ ጸረ ብልሽውና ሽወደን፡ ኣብ ጒዳይ ኲባንያ ተሌኮም ኤሪክሰን ኣፈናዊ መርመራ ከፊቱ።

ኣብዚ ሰሙን፡ ዓቀብቲ ሕጊ ኣሃዱ ጸረ-ብልሽውና ሽወደን፡ ን ጒዳይ ኲባንያ ተሌኮም ኤሪክሰን ኣመልኪቶም ኣፈናዊ መርመራ ምኽፋቶም ተፈሊጡ። እዚ መርመራ፡ እቲ ኲባንያ ኣብ ዓመታት 2013-2019 ኣብ ዒራቕ ፈጺምዎ ዝበሃል ጒቦ ክርኢ እዩ። ቅድሚ ምጅማር እዚ ኣፈናዊ መርመራ፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤሪክሰን ቦርየ ኤኾልም፡ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ “ነባሪ ለውጢ ንምርግጋጽ ከምኡ’ውን ስነምግባርን ሕጊን እቲ …

Läs mer »