Sunday , June 16 2024

ቁጠባ

ወለድ ብምንካዩ ገዝኦም ክሸጡ ዝደልዩ ሰባት ይውስኹ

ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መላእ ሽወደን ዋጋታት ህንጻታትን መንበሪ ኣባይቲን ወሰኽ ኣርእዩ’ሎ። ማእከላይ ባንክ ሽወደን “ሪክስባንክ” ነቲ ፖሊሲ ወለድ ንምንካይ ዝበጽሖ ውሳነ፡ ገዝኦም ንምሻጥ ድሉዋት ዝኾኑ ሰባት ቊጽሮም ከም ዝውስኽ ዝገብር እዩ ክትብል ኣብ ኡፕሳላ ዝርከብ ወኪል ኣባይቲ ራሺን ኮሄን ገሊጻ’ላ። ሕጂ ምንቅስቓስ ሰባት፥ ኣብ ዕዳጋ ኸኣ ዝያዳ ህይወት ክንርኢ ኢና ኢላ’ላ። እዚ እናኾነ፥ ኣብ ማእከላይ መደበር ስቶክሆልም፡ ማእከላይ ባንክ …

Read More »

መጠን ዝቕባበ ሽወደን ናብ 2.2% ወሪዱ

ኣብ ሽወደን መጠን ዝቕባበ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናብ 2.2% ከምዝወረደ ን ወለድ ሞጊጅ ዘይሓወሰ መዐቀኒ ዋጋታት ሃለኽቲ ኣጣሊሉ። እዚ ኣሃዝ ዝቕባበ ዋጋ ናብቲ ማእከላይ ባንክ ሽወደን ዘውጽኦ ናይ 2% ሸቶ ዝቐረበ እዩ። ሪክስባንክ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ብዛዕባ ዋና ወለዱ ውሳነ ክህብ እዩ ዝብል ትጽቢት ተጌሩ’ሎ።

Read More »

ባጤራ ኖርወይ መሊሱ ይደክም

ዋጋ ባጤራ ኖርወይ ክሮነር ኣብ መወዳእታ ​​በዓል ፋሲካ ምንቊልቋል ኣርእዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ምንቁልቋል ትማሊ ሰኑይ ፋይናንሳዊ ዕዳጋታት መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ክፉት ኮይኑ ኣብ ዝወዓለሉ እዩ ተኸሲቱ። ገለ ፋይናንሳውያን በዚ ክስተት ንጸጋማይ ማእከል መንግስቲ ኖርወይ ይወቕስዎ ኣለዉ። ክሳብ ትማል ሰኑይ ምሸት፡ ሓደ ዶላር ኣመሪካ 10.96 ክሮና፡ ሓደ ዩሮ ድማ 11.77 ክሮና ተሸይጡ። ካብ ሎሚ መፋርቕ ንግሆ፡ ክሮነር ቁሩብ ሓይሉ’ኳ እንተነበረ፡ …

Read More »

ፊንላንድ፥ ዋጋ ኣባይቲ የንቈልቊል

ስታቲስቲክስ ፊንላንድ ዝሓለፈ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ፡ ዋጋታት ዝኣረገ ኣባይቲ ኣብ ኩባንያታት ኣባይቲ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት  ኣብ ቫንታ ብ 10.4%፡ ኣብ ሄልሲንኪ ብ7.1%፡ ኣብ ኦውሉ ድማ ብ 6.8% ከምዝወረደ ሓቢሩ። ሽዱሽተ ዓበይቲ ከተማታት እታ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ 6.1% ምንቁልቋል ክምዝገባ እንከለዋ፡ ርእሰ ከተማ ዞባ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ 6.7%፥ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ዝርከባ ከባቢታት ግን …

Read More »

ማእከላይ ባንክ ሽወደን ዋና ወለዱ ብግዜኡ ኣይክልውጥን እዩ

ማእከላይ ባንክ ሽወደን “ሪክስባንከን”፡ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት ኣዋርሕ ወለድ ንምንካይ ይጽዕር ከምዘሎ እንተኾነ ግና ክሳብ ሽዑ ከምቲ ዘለዎ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ። በዚ ድማ ነቲ ዋና ወለዱ ንግዚኡ ኣብ 4% ከይተቐየረ ይገድፎ ከምዘሎ ኣፍሊጡ። ኣመሓዳሪ ሪክስባንክ ኤሪክ ቴዲን ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ እቲ ካብ ዝቕባበ ዝመጽእ ጸቕጢ ኣዝዩ ከምዝቐለለ ብምሕባር፡ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ጽድያ ወለድ ምንካይ ዝብል …

Read More »

ልዕሊ 130 ሽሕ ሰራሕተኛታት ፊንላንድ ኣድማ ከካይዱ እዮም

ኣብዚ ሰሙን ፊንላንድ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ርኡይ ደውታ ኣጋጢምዋ ኣሎ፡፡ ምኽንያቱ ድማ ልዕሊ 130 ሽሕ ሰራሕተኛታት እታ ሃገር፥ ብቀዳማይ ሚኒስተር ፔተሪ ኦርፖ ዝቐረበ ጽገናታት ዕዳጋ ሽቕለት ብምቅዋም ኣድማ ከካይዱ ትጽቢት ተጌሩ’ሎ። እዚ ብባህሪኡ ፖለቲካዊ ዝኾነ ኣድማታት፡ ኣብ መላእ ሃገር ንዝካየድ ሕብረተሰባውን ቁጠባውን ንጥፈታት ብሰፊሑ ክዘርግ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣታት ሰፊኑ’ሎ። እቲ ኣድማታት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን ኣብታ ሃገር ዓቢ ጽልዋ …

Read More »

ፊንላንድ፥ ኣብ 2024 ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ውሕስነት ስራሕ ዘለዎም ሻቕሎት ይውስኽ

ኣብ 2024 ሰራሕተኛታት ፊንላንድ ብዛዕባ ኩነታት ስራሖም ዘለዎም ስክፍታ እናዓበየ ምምጽኡ፥ ብ ትካል “ማዕከን ክፉት ሽቕለት ኣልቦነት” ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣቃሊዑ። እቲ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ዝተኻየደን ልዕሊ 3000 ኣባላት ዘሳተፈን መጽናዕቲ፡ ምስ ዓሚ ብምውድዳር ኣብ ስምዒት ሰራሕተኛታት ጭቡጥ ለውጢ ከም እተኸስተ ትዕዝብቱ ኣስፊሩ’ሎ። ብመሰረት እዚ መጽናዕቲ፥ ንኹነታት ስራሖም ተስፋ ዘለዎ ክብሉ ዝገለጹ ካብቶም ነዚ ሕቶ ዝመለሱ እቶም 33% ጥራይ እዮም፡፡ እዚ …

Read More »

ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ዞባ ኤውሮጳ ዝቕባበ ልዑል ኔሩ

ዋጋታት ሃለኽቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብ 2.9% ከምዝወሰኸን፡ እዚ ድማ ነቲ ብ 20 ሃገራት ዝቖመ ገንዘባዊ ሕብረት ን 13 ኣዋርሕ ከም ዝዝሕል ዝገበረ ዝቕባበ ምዝዛሙ ዝሕብር ምዃኑ ዩሮስታት ብዓርቢ ኣብ ዘውጽኦ መባእታዊ መረዳእታ ኣመልኪቱ። ኣብ ፊንላንድ ዝቕባበ ዋጋታት 1.5% ከምዝበጽሐ እቲ መረዳእታ ይሕብር። ስሎቫክያን ኦስትርያን ብ 6.6 ክምኡ’ውን 5.7% ዝለዓለ ወሰኽ ዋጋታት ሃለኽቲ ኣርእየን ኣለዋ። ብኣንጻሩ ኣብ ቤልጅየምን ኢጣልያን ዝቕባበ …

Read More »

ኣብ መንጎ ፊንላንድን ኣመሪካን ዝጸንሐ ንግዳዊ ርክብ ይድልድል

ኣብ መንጎ ፊንላንድን ኣመሪካን ዘሎ ንግዳዊ ሽርክነት እናዓበየ ይኸይድ ምህላዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብጉምሩክ ፊንላንድ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። በዚ ድማ ኣመሪካ ሳልሰይቲ ዝዓበየት መባጽሒት ሰደድ ፊንላንድ ምዃና ደጊማ ኣረጋጊጻ’ላ። ኣብ መንጎ ጥሪን መስከረምን 2023 ድማ ሓሙሻይቲ ዝዓበየት ምንጪ እታወት ፊንላንድ ኮይና ኣላ። እዚ ንግዳዊ ዝምድና ንፊንላንድ ርኡይ መኽሰብ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፥ ኣመሪካ ከም ንግዳዊት መሻርኽቲ ኣገዳስነታ እናወሰኸ ይኸይድ ምህላዉ …

Read More »

ሕሳብ ባንክ ምውጻእ ክትክልከል “ካብ ሰብ ንታሕቲ ዝወረድካ ኮይኑ ዩ ዝስምዓካ።

ቤት ጽሕፈት ባንክን ፋይናንስን ኣህለኽቲ ሽወደን፡ ኣብ ሽወደን ሕሳብ ባንክ ክንከፍት ኣይተፈቕደልናን፡ ወይ ድማ ሕሳብና ተዓጽዩ ናይ ዝብሉ ሰባት ጥርዓን ይቕበል ከምዘሎ ገሊጹ። ሄለን ድራፐር በዓል ቤታ ኣብ ሽወደን ስራሕ ምስ ረኸበ ናብቲ ሃገር ከም ዝገዓዘትን፡ ብሰንኪ ስራሕ ዘይብላ ምዃና ኸኣ፡ ሕሳብ ባንክ ንምኽፋት ንዓመታት ዘቕረበቶ ሕቶ ብቐጻሊ ከም ዝተነጽገ ትዛረብ። ኣብ ከምዚ ኲነታት ክትህሉ ጽቡቕ ኣይኮነን። ከምዚ ካብ ሰብ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com