Friday , December 9 2022

ኢመግረሽን

ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣርላንዳ፡ ካልእ ነዊሕ መስርዕ ክህሉ እዩ ተባሂሉ።

ኦፐሬተር መዓርፎ ነፈርቲ ሽወደን (ስዊዳቭያ)፡ ኣብዚ ቀዳመ-ሰንበት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣርላንዳ ስቶክሆልም፡ ነዊሕ ሪጋ ገያሾ ክህሉ ከም ዝኽእል ንዓማዊል ሓቢራ። እታ ኦፐሬተር፡ ኣብዚ ብደረጃ ሃገር ዝዓበየ ናይ በረራ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ መደበር፡ ኣብ ነቚጣታት መፈተሺ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር፡ ገያሾ ናብ መጸበዪ ቦታኦም ክሳብ ዝበጽሑ፡ ዘሎ መስርሕ ስክሪኒንግ ክናዋሕ …

Läs mer »

ምውህሃድ ስደተኛታት ምፍሻሉ መንግስቲ ተኣሚኑ።

ሽወደን፡ ኣብ ዝሓለፋ ዕስራ ዓመታት እተቐበለቶም ኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ምውህሃድ ብዘይምዕዋታ፡ ተመዓደውቲ ሕብረተሰብን ጒሒላታትን ንኽፍጠሩ ምኽንያት ኮይኑ ምህላዉ፡ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ማግዳሌና ኣንደርሾን ገሊጻ። ንሳ፡ ብሚኒስተር ፍትሒ ሞርጋን ዮሃንሰን፡ ከምኡውን ሚኒስተር ሰደተኛታትን ምውህሃድን ኣንደርሽ ይግማን ተማእኪላ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዋዜማ ፋስጋ ኣብ ብርክት ዝበላ ከታማታት ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ …

Läs mer »

ደንማርክ ወረቐት መንነት ንዘይብሎም ዩክሬናውያን ምቕባል ትኣቢ።

ኣማኢት ስደተኛታት ዩክሬይን ፓስፖርት ስለዘይብሎም ወይውን ናብ ካልእ ሃገር ኖርዲክ ክኸዱ እዮም ብዝብል ብ ዴንማርክ ተዓጊቶም ምህላዎም ተገሊጹ። መዓልታዊ ካብ 10-20 ዝኾኑ ስደተኛታት ዩክሬይን ብኸምዚ ምኽንያት ይዕገቱ ምህላዎም ሬድዮ ደንማርክ ሓቢራ። ኣብዚ እዋን ኣብ ደንማርክ ሕቶ ዕቑባ ከቕርቡ ንዝደልዩ ገዲፍካ ባዮሜትሪካዊ ፓስፖርት ወይ ካልእ ኣህጒራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ወረቐት መንነት ዘይብሎም …

Läs mer »

ሽወደናውያን ንዩክሬናውያን መጽለሊ ይቕርቡ ኣለዉ ተባሂሉ።

ኣብ ዝቕጽላ ኣዋርሕ ካብ ዓሰርተትት ኣሽሓት ክሳብ ኣማኢት ኣሽሓት ስደተኛታት ዩክሬይን ናብ ሽወደን ዕቚባ ክሓቱ እዮም ዝብል ትጽቢት ከም ዘለዎ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን ገሊጹ’ሎ። ዛጊት እዞም ዩክሬናውያን ብ ስድራቤትን ኣዕሩኽን መጽለሊ ይቕረበሎም ከም ዘሎን እቲ ኲነታት ነቲ ኣብ 2015 ዘጋጠመ ዋሕዚ ስደተኛታት ከም ዘዘኻኽርን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ’ላ። ሽወደናውያን ነዞም ቅድሚ …

Läs mer »

ስቶክሆልም፥ ኤምባሲ ሩስያ ዝርከበሉ ከባቢ ስሙ ክቕየር ጻውዒት ቀሪቡ።

ኣብ ስቶክሆልም ኤምባሲ ሩስያ ዝርከበሉ ጎደና ንኽብሪ ፕረሲደንት ዩክሬይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብምባል ብስሙ ክጽዋዕ ከም ዝግባእ ዝጠልብ ወፍሪ እናበርከት ይመጽእ ኣሎ ተባሂሉ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሽወደን ስቶክሆልም ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ነቲ ኤምባሲ ሩስያ ዝርከበሉ ከባቢ ግዮርቨልገተን ስሙ ናብ ዘለንስኪገተን ክቕየር ሕቶኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኮሚተ ምስያም ስቶክሆልም ሎሚ ሰኑይ በዚ ጒዳይ ክእከብ …

Läs mer »

ዩክሬናውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ናብ ሽወደን ኣትዮም።

ብሰንኪ ወራር ሩስያ ካብ ዓዶም ዝተሰዱ ዩክሬናውያን ብብዝሒ ናብ ሽወደን ክኣትዉ ምጅማሮም ተገሊጹ። ካብ 400-500 ዝኾኑ ስደተኛታት ዩክሬይን ምሉእ ለይቲ ክጉዓዙ ሓዲሮም ካብ ፖላንድ ናብቲ ኣብ ኒናሻምን ዝርከብ መርሳ ብጃልባ ክኣትዉ ምዕዛባ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ’ላ። “ኣዝዩ ዘሰቅቕን ኣድካሚን ጒዕዞ ኢና ወዲእና” ክትብል ሓንቲ ምስ ስድራኣ ናብ ሽወደን ዝኣትወት መንእሰይ ነታ …

Läs mer »

ኖርወይ፡ ንስደተኛታት ዩክሬይን ኣስታት 8,000 ናይ ህጹጽ እዋን መጽለሊ ይድለ ኣሎ።

ቊጽሪ ሓተትቲ ዕቚባ ዩክሬይን ወሲኹሉ ኣብ ዘለወሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስደተኛታት ዩክሬይን ኣስታት 8,000 ናይ ህጹጽ እዋን መጽለሊ ይድለ ከም ዘሎ ዳይረክቶሬት ኢሚግሬሽን ኖርወይ ኣፍሊጡ። “ምስቶም ኣቐዲምና መቓን ስምምዕ ዝጸንሓና ኣቕረብቲ ኣብ ምርድዳእ በጺሕና ኣለና” ክብል እቲ ዳይረክቶሬይት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብሪሁ’ሎ። እቲ መጽለሊ ተዳልዩ ንጠቕሚ ክፉት ክሳብ ዝኸውን …

Läs mer »

UN: ቊጽሪ ስደተኛታት ዩክሬይን 2 ሚልዮን በጺሑ።

ብመሰረት ኣሃዛት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ምጅማር ኲናት ዩክሬይን ንደሓር ክልተ ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት እታ ሃገር ተሰዲዶም ኣለዉ። ዛጊት 1.2 ሚልዮን ካብዞም ስደተኛታት ናብ ፖላንድ ምእታዎም ሰብመዚ እታ ሃገር ይገልጹ። ክሳብ ሎሚ ብጠቕላላ 2,011,312 ዩክሬናውያን ካብ ሃገሮም ብምስዳድ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣትዮም ምህላዎም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት …

Läs mer »

UN ቊጽሪ ስደተኛታት ዩክሬይን ልዕሊ 1.7 ሚልዮን በጺሑ።

ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ካብ ዝጅመር 10 መዓልታት መሊኡሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ዩክሬናውያን ካብ ሃገሮም ከም እተሰደዱ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት (UNHCR) ኣፍሊጡ። ትማል ሰኑይ ጥራይ 1,735,068 ስደተኛታት ከም ዝምዝገበ ዝገለጸ UNHCR እዚ ምስ ቅድሚኣ ዝነበረ መዓልቲ እተመዝገበ ኣሃዝ እንክወዳደር ናይ 200,000 ወሰኽ …

Läs mer »

ዓሰርተታት ኖርዌጃውያን ኣብ ዩክሬይን ኣለዉ።

ዓሰርተታት ኖርዌጃውያን ሕጂውን ኣብ ዩክሬይን ምህላዎም ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ንጋዜጣ ኣፍቶንብላዴት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ካብ ወርሓ ጥሪ ኣትሒዙ ነዞም ዜጋታት ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ክሕተቱ ምጽንሖም እቲ ሚኒስተሪ ሓቢሩሎ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣትሒዙ ዜጋታት ናብ ዩክሬይን ከይጐዓዙ ከጠንቅቕ ምጽንሑን ሕጂ ኣብ ዩክሬይን ክንደይ ዝኣኽሉ ኖርዌጃውያን ከም ዘለዉ ልክዕ ኣሃዝ …

Läs mer »