Tuesday , June 25 2024

ጥዕና

ዘይርአ ብሬስ ኣስናን ሕሙማት ክጎድእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ

ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሰንሰለታት ክንክን ስኒ ሽወደን፡ ሕክምና ዘይረአ ብሬስ ኣስናን ሓደ ሓደ ግዜ ከምዘይሰርሕን ኣስናን ሕሙማት ክጎድእ ከምዝኽእልን እናፈለጠ፡  ኣላይነር ዝስሙ እዚ ኣገባብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ክሮነር ይሸይጥ ኣሎ ተባሂሉ። ነዚ ዝሓበሩ ምስ ሬድዮ ሽወደን–ፒ ኣስሪ ኒውዝ ቃለምሕትት ዝገበሩ 14 ሕሙማትን 11 ሰራሕተኛታት ሰንሰለት ክንክን ስኒ ሃፒደንት ነበር እዮም። ኤግዞን ሓደ ካብዚኣቶም ኮይኑ፡ ኣስናኑ ድሕሪዚ ሕክምና ርኡይ ምስሓብ እኳ እንተገበረ …

Read More »

ሽወደናውያን ብዙሕ ጨው የህልኹ’ለዉ

ብመሰረት ሓድሽ ጸብጻብ ኤጀንሲ መግቢ ሽወደን፡ ሽወደናውያን ዘህልኽዎ መጠን ጨው ኣይነከየን ። ካብ ዓሰርተ ሕማም ወቕዒ እቲ ሓደ፡ ካብ ሓሙሽተ ወቕዒ ልቢ ድማ ሓደ ምስ ብዙሕ ምህላኽ ጨው ዝተኣሳሰር ምዃኑ እቲ ትካል ወሲኹ ሓቢሩ’ሎ። ሬድዮ ሽወደን ነዚ ሓደገኛ ልማድ ኣመልኪታ ምስ ገለ ተቐማጦ ስቶክሆልም ቃለመሕትት ኣካዪዳ ኔራ። ሓደ ካብዚኦም ዊልመር ቪክስትሮም ኮይኑ ካልኦት ሰባት ዝመጠንዎ ጨው ከም ዘይኣምን፥ ኣብ መግቡ …

Read More »

ቊጽረን እናበዝሓ ዝመጻ ደቀንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ ይሓምማ

ዓሚ ዝነበረ ናብ ዕረፍቲ ሕማም ምሕታት ዘብጽሕ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥም ሓደጋታት ከምዝወሰኸ ሓድሽ ኣሃዛት በዓል መዚ ኣከባቢ ስራሕ ሽወደን ኣመልኪቱ። ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዮም ዝርከቡ። ይኹን’ምበር ኣብ ጽላት ክንክን ጥዕና ዝዓያ ደቀንስትዮ ካልኦትን ምስ ውደባውን ማሕበራውን ረቛሒታት ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ይሳቐያ ኣለዋ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ’። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰን ስራሕ ርእሰ-ውሳነ …

Read More »

ኣድማ ክንክን ጥዕና ኣብ ክሊኒካት ጽልዋ የሕድር

እቲ ዝተሰፍሐ ኣድማ ክንክን ጥዕና፡ ሎሚ ሰሉስ ሰዓት 11፡00 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ይንገር ኣሎ። እዚ ኣድማ ኣብ ቫርምላንድ ዝርከባ ሆስፒታላት፡ ከምኡ’ውን ሓያሎ ክሊኒካት ጥዕናን ማእከላት ህጹጽ ክንክንን ዘጠቓልል ክኸውን እዩ። “ኣብቶም ኣስራሕቲ ጽልዋ ክህልዎም’ዩ ዝበልናዮ ኣባላት ንውስኸሎም ኣለና” ክትብል ፕረዚደንት ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ሽወደን ሲነቫ ሪበይሮ ገሊጻ’ላ። እዚ እናኾነ ኣብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ብኤችኣይቪን ሄፓታይተስ ሲን ዝተበከለ …

Read More »

“ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና” ዝጀነሮ ኣድማ ናብ ካልኦት ክላባዕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ

እቲ ብ “ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ሽወደን” Vårdförbundet, ዝተበገሰ ኣድማ ምቑጻርን ተወሳኺ ሰዓታት ስራሕን፥ ኣብ መንጎ ማሕበርን ኣስራሕትን – ማሕበር ምምሕዳራት ከባቢን ዞባታትን ሽወደንን ሶቦናን – ኣብ ስምምዕ እንተዘይበጺሖም፡ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ሓያሎ ሆስፒታላት ኣድማ ክላባዕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። እዚ ኣድማ ብቐንዱ ኣብ ሰዓታት ስራሕ ዘማእከለ እዩ። ኣብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላ እትሰርሕ ነርስ ሊና ኦካምፖ ዳዛ ነዚ ተበግሶ ትድፎ እያ። …

Read More »

ሽወደን፥ ሕማም ሰዓል እናወሰኸ ይኸይድ

ኣብዚ ጽድያ ኣብ ሽወደን ቁጽሪ ብሕማም ሰዓል ዝተለኽፉ ሰባት ከምዝወሰኸ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሓቢሩ። እቲ ትካል፥ እቲ ወሰኽ ክቕጽል ምዃኑ ግምቱ ሂቡ’ሎ። ንዕሸላት ካብ ዝውለዱ ኣትሒዙ ጽቡቕ ሓለዋ ዝህቦም ብምዃኑ ነፍሰጾራት ክታበት ክወስዳ ኣድላዪ እዩ ክብል እቲ ኤጀንሲ ኣተሓሳሲቡ’ሎ።

Read More »

ፊንላንድ፥ መንግስቲ ንጥዕና ኣመልኪቱ ዘውጽኦ እማመታት ሰፊሕ ስክፍታታት የለዓዕል

ኣብ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ፊንላንድ (THL) ፕሮፌሰር መጽናዕቲታት ኢልሞ ኬስኪምኪ፡ ኣብ ሓደስቲ መንግስታዊ እማመታት ዝተራእየ ምጒዳል ምወላ ክንክን ጥዕና ስክፍታ ምፍጣሩ ገሊጹ። “እዚ እማመ ዘድሊ ፍተሻ ዝተገብረሎም ኣይመስሉን” ክብል ትማሊ ረቡዕ ኣብ YLE A-studio ገሊጹ። ኬስኪማኪ፡ ገለ መዳያት ናይቲ እማመታት፡ መንግስቲ ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ከም ዝወሰነ ኣጸቢቑ ከም ዘይተገንዘበ ዝሕብር ኮይኑ፡ ነቲ “ምስ ስነ- ጽባቐ ዝምደብ ፕላስቲክ መጥባሕቲ” ካብ ፍሉይ …

Read More »

ሓድሽ ኣገባብ ዲኤንኤ ዝምድና ስድራቤት ንምልላይን ገበን ንምፍታሕን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ተባሂሉ

ሓድሽ ኣገባብ መርመራዊ ጸብጻብ “ዲኤንኤ ፎረንሲክ ፕሮፋይሊንግ” ኤጀንሲ ሚግሬሽን ርክብ ስድራቤት ንምድህሳስ ንዝገብሮ ዕዮ ከቃልሎ ምዃኑ ተገሊጹ። ብዘይካዚ ሬሳታት ሰባት ንምልላይ ዓብዪ ሓገዝ ክገብር፥ በዚ ኣቢሉ ድማ ፖሊስ ዘይተፈትሐ ቅትለትን ካልእ ገበናትን ንምጽራይ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ። ነቲ መጽናዕቲ ዝመርሖ ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ፎረንሲክ ሜዲሲን ዝሰርሕ ኣንድሬስ ቲልማር ኮይኑ፡ እዚ ሓድሽ ኣገባብ …

Read More »

ካብ ልዕሊ ክብደት ዝኾኑ ወለዲ ዝወጹ ቆልዑ ልዕሊ ክብደት ናይ ምዃን ዕድሎም ዝለዓለ እዩ ተባሂሉ

ወለዶም ልዕለ ክብደት ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ከራሻት ናይ ምዃን ተኽእሎኦም ብሽዱሽተ ዕጽፊ ዝዛይድ ምዃኑ ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ። ሓዲኦም ወላዲ ልዕሊ ክብደት ምስ ዝኸውን ነቲ ተኽእሎ ብሰለስተ ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ኣብ ኢጣልያ ቬኒስ ኣብ ዝካየድ ኤውሮጳዊ ጉባኤ ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ። ዝርዝር ሓበሬታ ቁመትን ክብደትን ኣብ ማእከላይ ዕድመ (40-59 ዓመት) ዝርከቡ ወለዲን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ ደቆምን ጽኑዕ ምትእስሳር …

Read More »

ኣረጋውያን ሓድሽ መበራትዒ ብልቃጥ ኮቪድ ክወስዱ መተኣሳሰቢ ቀሪቡ

ኣብ ዝመጽእ ሚያዝያ ኣብ መላእ ሽወደን ክታበት ኮቪድ ዳግማይ ክጅመር ምዃኑ ተፈሊጡ። ኩሎም ልዕሊ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ከምኡ’ውን ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ዘቤታዊ እምበር ካልእ ክንክን ዘድልዮም ሽማግለታት መበራትዒ ክታበት ኮቪድ ክወስዱ ምኽሪ ቀሪቡ’ሎ። “እቲ ስግኣት ዝወሰኸ ንርኢ’ለና ” ክብል ተጸዋዒ መንግስቲን ክኢላ ለበዳን ማግኑስ ጊስለን ንመደብ ፒ4 ኤክስትራ ሬድዮ ሽወደን ገሊጹ’ሎ። እዚ እናኾነ ኣብ ምምሕዳራት ከተማን ዞባታትን ሽወደን ዝተቖጽሩ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com